ไม่เอาพี่น้อง

 หนามเตย ชอบแบบนี้  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่เอาพี่น้อง หนามเตย ชอบแบบนี้
เนื้อร้อง/ทำนอง: หนามเตย ชอบแบบนี้เรียบเรียง: ภาคิน DL Studioติดต่องานแสดง: 0819654094, 0868566499

C | C |Am | Am |
F | F |G | G |

สถานะพี่น้C | Cอง..ตอนนี้มันเยอะเหลือเAm | Amกิน..ไม่ว่าจะเดิF | Fน..        ไปทางไหนก็เG | Gจอ..

จะมองทางซ้Fาย หรือจะมองทางขวGจะ ข้างหลัง ข้างหน้Emา มีแต่พี่น้องนะเอAmแต่พอได้พDmบ ได้เจอเธFอ แค่พี่น้องคงไม่ไหG | Gว..

ก็อยากจะลอFงเปลี่ยนความสัมพันGธ์จากที่ยืนอยู่ตรงนั้Emน มายืนข้างกันตรงAm A7นี้แค่อยากให้พี่DmลองดูสักทีG เผื่อพี่จะติดใC | C7ถ้าพี่ได้คุFย ได้สบตGทั้งคุยต่อหน้Emา หรือว่าแชทในAm A7ไลน์แล้วพี่จะรู้Dmความรักเป็นยังไงF ลองไหมคนG | Gดี

ไม่อยากมีแล้Fว มีเยอะแล้Gว สถานะพี่น้Em Amอง..อยากจะลอA7งเป็นเจ้าขอDmเปลี่ยนจากน้อGงไปเป็นแฟนจะได้ไหC | C7ม..ก็อยากจะทำให้พี่รู้F.. ให้พี่เอ็นGดูให้พี่EmหันมาสนใAmมาลองรัDmก..ดูไหEmม.. ถึงจะดื้Dmอ แต่หนูจริงใEmซนนิด ซนหน่Dmอย ก็คงไม่เป็นไG | Gร..(จะยอมฟังพี่ดุเลC | C7ย)

F | G |Em | Am A7 |Dm | G |C | C7 |
F | G |Em E7 | Am |Dm | G |C | C |

* | ** | ** |

ก็อยากจะทำให้พี่F | Gรู้..          ว่าพี่C..น่ารัG/Bกกว่าใคAmมาลองรัDmก..ดูไหEmม.. ถึงจะดื้Dmอ แต่หนูจริงใEmซนนิด ซนหน่Dmอย ก็คงไม่เป็นไG | Gร..เดี๋ยวเป็นเด็กดีให้พี่เลC | Cย..

C | C |Am | Am |
F | F |G | G |C |ฟังเพลง - ไม่เอาพี่น้อง หนามเตย ชอบแบบนี้ - YouTube

เนื้อเพลง ไม่เอาพี่น้อง หนามเตยชอบแบบนี้สถานะพี่น้อง ตอนนี้มันเยอะเหลือเกิน ไม่ว่าจะเดิน ไปทางไหนก็เจอ จะมองทางซ้าย หรือจะมองทางขวา จะ ข้างหลัง ข้างหน้า มีแต่พี่น้องนะเออ แต่พอได้พบ ได้เจอเธอ แค่พี่น้องคงไม่ไหว ก็อยากจะลองเปลี่ยนความสัมพันธ์ จากที่ยืนอยู่ตรงนั้น มายืนข้างกันตรงนี้ แค่อยากให้พี่ลองดูสักที เผื่อพี่จะติดใจ ถ้าพี่ได้คุย ได้สบตา ทั้งคุยต่อหน้า หรือว่าแชทในไลน์ แล้วพี่จะรู้ความรักเป็นยังไง ลองไหมคนดี ไม่อยากมีแล้ว มีเยอะแล้ว สถานะพี่น้อง อยากจะลองเป็นเจ้าของ เปลี่ยนจากน้องไปเป็นแฟนจะได้ไหม ก็อยากจะทำให้พี่รู้ ให้พี่เอ็นดู ให้พี่หันมาสนใจ มาลองรักดูไหม ถึงจะดื้อ แต่หนูจริงใจ ซนนิด ซนหน่อย ก็คงไม่เป็นไร (จะยอมฟังพี่ดุเลย) ก็อยากจะทำให้พี่รู้ ว่าพี่น่ารักกว่าใคร มาลองรักดูไหม ถึงจะดื้อ แต่หนูจริงใจ ซนนิด ซนหน่อย ก็คงไม่เป็นไร เดี๋ยวเป็นเด็กดีให้พี่เลย