เมาตลอด คิดฮอดเสมอ

เพชร สหรัตน์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เมาตลอดคิดฮอดเสมอ เพชร สหรัตน์

A#m |

ไผD#mว่ากินเหล้าแล้วสิลืมเขาไผ ไผ ไผFmว่าขั่นเมาแล้วสิเซาทุกข์ไผ ไผ ไผว่F#าสิมีความสุข กูคือ เทิงไห้ เทิงฮ้อG#

ซัดหงส์ทอF#งเพื่อลืมคนเก่าที่ทิ้G#ซัดเบียร์สิFmงห์แล้วนอนกลิ้ง กูเสียA#mใจซัดเหล้าขาF#วแล้วจักโบกใหญ่ ๆG#ให้ลืมคนหลายใFmจ.. คือมึA#m

ซัดลีโอF# เมาแล้วแฮ่งคิดถึG#ยกเบียร์ช้างหน้ามึFmงกะยังติดตA#mซัดเบียร์ลาF#วแล้วนอนฮากคือหมG#กะยังบ่ลืมอีห่Fmา.. เมามาแฮ่งลืมบ่ไA#mด้

F# | Fm |F# | G# |

* | ** |

F# G# | A#m |คอร์ดเพลง เมาตลอดคิดฮอดเสมอ เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง เมาตลอดคิดฮอดเสมอ เพชร สหรัตน์ ไผว่ากินเหล้าแล้วสิลืมเขา ไผ ไผ ไผว่าขั่นเมาแล้วสิเซาทุกข์ ไผ ไผ ไผว่าสิมีความสุข กูคือ เทิงไห้ เทิงฮ้อง ซัดหงส์ทองเพื่อลืมคนเก่าที่ทิ้ง ซัดเบียร์สิงห์แล้วนอนกลิ้ง กูเสียใจ ซัดเหล้าขาวแล้วจักโบกใหญ่ๆให้ลืมคนหลายใจ คือมึง ซัดลีโอ เมาแล้วแฮ่งคิดถึง ยกเบียร์ช้างหน้ามึงกะยังติดตา ซัดเบียร์ลาวแล้วนอนฮากคือหมา กะยังบ่ลืมอีห่า เมามาแฮ่งลืมบ่ได้