หมู่หมา

ฟ้า กาญจนา, วงแทมมะริน, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หมู่หมา ฟ้า กาญจนา แปดแสนซาวด์ Ft.นิล แทมมะริน

Dm | Am |Gm C | F |

Dm | Am |Gm C | F |

ยืDmนเข้าแถวเคารพธงชาตินำAmกันจับมือGmทุกวัน แค่นั้Cนก็พอมีFแฮงยืDmมเฟซหมู่อินบ็อกไปหา บ่คึAmดระแวงจนอากาGmรแสดงให้เห็Cนว่าเจ้าเบิดFใจ

ไปหลอGmยคุยกันตอนใด๋ ไปหลอAmยมักกันตอนใด๋เอA#าเวลาตอนไหนไปแอบคบCกัน..    C

ฝากแฟนFไว้กับหมู่เบิ่งดู๊Amไปได้กันที่ผ่านมGmากะแค่ตั๋วกัCน..แม่Fนบ่..สิบอA#กพ่อพาย้ายโรงCเรียนสิกลับเฮีAmยน บ่อยากเรียนต่DmสิบอกครูGmใหญ่ว่าสิขCอ.. ลาFออก

Gm C | F |

บนDmกระดานเคยเขียนว่าฮัก..ให้Amกัน..การบ้าGmนเฮาเคยซอยกัCน จำได้Fบ่หมู่Dmที่เคยไว้ใจ กับแฟAmนที่เคยคึดต่อฮู้ข่าGmวกะจุกละเนาCะ คือเฮ็ดได้Fลง

* | ** |

ขอFโอกาสสักครั้ง..ให้ฉัAmนเริ่มใหม่อยู่ด้วยกันGmนาน ๆ ไม่ไปไหนCนาน ๆ ฉันขอFโทษถ้าเธอA#ให้อภัยกับฉัCน จะไม่มีวันAmทำร้ายเธอได้โปรDmด..ยกGmโทษให้กับฉัCนสักครั้งจะได้Fไหม

** |

สิบอกครูGmใหญ่ว่าสิขCอ.. ลาFออก..หมู่หมา - ฟ้า กาญจนา แปดแสนซาวด์ Ft.นิล แทมมะริน

เนื้อเพลง หมู่หมา - ฟ้า กาญจนา แปดแสนซาวด์ Ft.นิล แทมมะริน ยืนเข้าแถวเคารพธงชาตินำกัน จับมือทุกวัน แค่นั้นก็พอมีแฮง ยืมเฟซหมู่อินบ็อกไปหา บ่คึดระแวง จนอาการแสดงให้เห็นว่าเจ้าเบิดใจ ไปหลอยคุยกันตอนใด๋ ไปหลอยมักกันตอนใด๋ เอาเวลาตอนไหนไปแอบคบกัน ฝากแฟนไว้กับหมู่เบิ่งดู๊ไปได้กัน ที่ผ่านมากะแค่ตั๋วกัน แม่นบ่ สิบอกพ่อพาย้ายโรงเรียน สิกลับเฮียน บ่อยากเรียนต่อ สิบอกครูใหญ่ว่าสิขอ ลาออก บนกระดานเคยเขียนว่าฮัก ให้กัน การบ้านเฮาเคยซอยกัน จำได้บ่ หมู่ที่เคยไว้ใจ กับแฟนที่เคยคึดต่อ ฮู้ข่าวกะจุกละเนาะ คือเฮ็ดได้ลง *ขอโอกาสสักครั้ง ให้ฉันเริ่มใหม่* *อยู่ด้วยกันนาน ๆ ไม่ไปไหนนาน ๆ ฉันขอโทษ* *ถ้าเธอให้อภัยกับฉัน จะไม่มีวันทำร้ายเธอได้โปรด * *ยกโทษให้กับฉันสักครั้งจะได้ไหม* สิบอกครูใหญ่ว่าสิขอ ลาออก