ปล่อย

 กะลา  Num Kala  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ปล่อย หนุ่ม กะลา Num Kala
เนื้อร้อง: จเร วรพจน์พิศุทธิ์ทำนอง: เทียนชัย เกียรติปรุงเวชเรียบเรียง: ศิลปกร มณีเนตร, เทียนชัย เกียรติปรุงเวชดนตรี: เทียนชัย เกียรติปรุงเวชสังกัดค่าย: genie records

D# | D#/D |Cm | G# A# |

ปล่อยความคิD#ด..ทิ้งไว้ให้ใจไม่ต้องคิG#ปล่อยชีวิCmต..ไปตามแต่โชคชะตGmปล่อยความหลัG#ฝังใจA#.. ให้มัD#นด้านชCmปล่Fmอยน้ำตา ให้มันหลั่งรินA#..

ปล่อยแม่น้ำD#..ให้ไหลร่วงไปจนสุดสาG#ปล่อยใบไCmม้..ทิ้งใบร่วงลงพื้นดิGmปล่อยให้นG#กหลงทาA#ง.. ได้กาD#งปีกบินCmไปตFmามเสียงที่ได้ยิA#นในใD# | D#จ..

ปล่อยให้เธอได้เจG#อ..ทาA#ง..ที่ดีD#ปล่อยให้เธอได้มีG#.. ชีA#วิตใหD#ม่ปล่อยให้การเฝ้ารG#อของเธA#อ..ได้เจGmอจุดหมาCmปล่Fmอยความรักนำทางให้เธA#

ปล่อยความฝัD#น..ของฉันให้เป็นแค่ความฝัG#ปล่อยดวงจันCmทร์..ให้ตามตะวันไม่เจGmปล่อยความรัG#ก..ให้เป็A#น.. แค่คำD#เพ้อเจ้Cmปล่Fmอยฉันให้ละเมA#อเดียวดาD#

G# A# | D# |
G# A# | D# |
G# A# | Gm Cm |Fm | A# |

* | ** |

ปล่อยความรัG#ก..ให้เป็A#น.. แค่คำD#เพ้อเจ้Cmปล่Fmอยฉันให้ละเมA#อ..ฟังเพลง - ปล่อย หนุ่ม กะลา Num Kala - YouTube

เนื้อเพลง undefinedปล่อย หนุ่ม กะลา Num Kala ปล่อยความคิดทิ้งไว้ให้ใจไม่ต้องคิด ปล่อยชีวิตไปตามแต่โชคชะตา ปล่อยความหลัฝังใจ ให้มันด้านชา ปล่อยน้ำตา ให้มันหลั่งริน ปล่อยแม่น้ำให้ไหลร่วงไปจนสุดสาย ปล่อยใบไม้ทิ้งใบร่วงลงพื้นดิน ปล่อยให้นกหลงทาง ได้กางปีกบิน ไปตามเสียงที่ได้ยินในใจ ปล่อยให้เธอได้เจอทางที่ดี ปล่อยให้เธอได้มี ชีวิตใหม่ ปล่อยให้การเฝ้ารอของเธอได้เจอจุดหมาย ปล่อยความรักนำทางให้เธอ ปล่อยความฝันของฉันให้เป็นแค่ความฝัน ปล่อยดวงจันทร์ให้ตามตะวันไม่เจอ ปล่อยความรักให้เป็น แค่คำเพ้อเจ้อ ปล่อยฉันให้ละเมอเดียวดาย ปล่อยความรักให้เป็น แค่คำเพ้อเจ้อ ปล่อยฉันให้ละเมอ