น้ำตา (Ost.ไทบ้าน)

  กระต่าย พรรณนิภา   ปรีชา ปัดภัย   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง น้ำตา ปรีชา ปัดภัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: ออนบอร์ด สตูดิโอดนตรี: Chakit Kerdsakul, ยา ณัฐชนน ป่าสน, เจ คณะกอดเสาเถียง, เจมส์ คณะกอดเสาเถียง, ตุ๊กๆ ออนเดอะบีทโปรดิวเซอร์: เฮียป่อง ไทบ้านเดอะซีรี่ส์สังกัดค่าย: เซิ้ง MUSiCติดต่องานแสดง: 0984426915

Bm | A |Bm | A |
Bm | A |Bm | A |

ทุกBm ๆ อย่างยังบ่ยอBmมเคลื่อนไหวมีแค่ลมAหายใจที่อ่อนแรAง ควาGมเข้มแข็งบ่เหลืAสองBmตาปิด ไร้สิ้นหมBmดความคิดเหมือนปลายทาAงชีวิตใกล้จบลงAคงGบ่มีอีกแล้AวความBm | Aฮัก..

 G  ทุ่มเทให้เขาAลงไปแทบตาย   แต่สุดท้าF#mยกะได้แค่ความว่างเปล่Bm G  คำว่าฮัก ชั่วฟ้Aา ชั่วดินสลาย   บ่ดนผ่านไF#mปกะถิ่มให้เหลือแค่เฮาBm   โว..G | Aโฮ..        นี่บ้อBm | Bmใจคน..

ทุกBm ๆ อย่างยังบ่ยอBmมเคลื่อนไหวเหลือแค่เสียงAหัวใจใกล้สลาAโดGนความจริงทำร้าAยจนอ่อนBm | BmแอยังBmบ่พร้อมจบ กะต้องเป็Bmนคนแพ้กลืนน้ำตาAผ่าหัวใจเบิ่งGรูปเขาต่างหน้Aา โฮBm | Bm...

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหGวได้ในตอนนี้มีแค่Aน้ำตา..ที่ไหลมF#mากับกลิ่นตัวเขาจาง ๆBmติดอยู่ผ้าห่Gม กอดหมอนดอมดAจนพออยาก..สิจF#mมให้ขาดใจลงตรงนั้BmคิดฮอดเG | Gด้อ..       ถึงแม้ตอนนี้เA | Aธอ..เฮ็ดปานเฮาตายจากกัน

Bm | D |A | Bm |

อ้ายเBmอ้ย อ้ายเอ้Aย อ้ายBm | Bmเอ้ย..อ้ายเBmอ้ย อ้ายเอ้Gย อ้าBm | Bmยเอ้ย..

ลืมมันไปสาอ้าGย มื้อเก่าฮักเฮAตอนนี้มันกลายเป็นขี้เถ้F#mา ย้อนน้องเป็นของเขาBmให้หวนคืAนคงบ่ได้G  เอาใจส่อยเด้ออ้าGยังเป็นห่วงสุดหัวใBmจ ได้แต่ส่งแฮงใAบอกให้เจ้าสู้เด้Bmอ.. สู้เด้A | Aอ..ลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่..

G | A |Bm C#m D Em | D Em F#m A |
G | A |F# | Bm C#m D Em |
G | G |A | A |

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหGวได้ในตอนนี้มีแค่Aน้ำตา..ที่ไหลมF#mากับกลิ่นตัวเขาจาง ๆBmติดอยู่ผ้าห่Gม กอดหมอนดอมดAจนพออยาก..สิจF#mมให้ขาดใจลงตรงนั้BmคิดฮอดเG | Gด้อ..       คิดฮอดเA | Aด้อ..

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหGวได้ในตอนนี้มีแค่Aน้ำตา..ที่ไหลมF#mาเซ่นให้ความฮักเน่า ๆ Bmกลั้นใจอวยพGรส่งเขาให้มีAความสุขถึงตอนนี้ใจF#mมันสิทุกข์หนักกว่าเก่BmยังฮักเG | Gด้อ..         ถึงแม้ตอนนี้เA | Aธอ..

ฮักเG | Gด้อ..      ถึงแม้ตอนนี้เA | Aธอ..อยู่ในอ้อมกอดเขา..

Bm | Bm |Bm | Bm A |ฟังเพลง - น้ำตา ปรีชา ปัดภัย - YouTube

เนื้อเพลง น้ำตา ปรีชา ปัดภัย ทุกๆอย่างยังบ่ยอมเคลื่อนไหว มีแค่ลมหายใจที่อ่อนแรง ความเข้มแข็งบ่เหลือ สองตาปิด ไร้สิ้นหมดความคิด เหมือนปลายทางชีวิตใกล้จบลง คงบ่มีอีกแล้วความฮัก ทุ่มเทให้เขาลงไปแทบตาย แต่สุดท้ายกะได้แค่ความว่างเปล่า คำว่าฮัก ชั่วฟ้า ชั่วดินสลาย บ่ดนผ่านไปกะถิ่มให้เหลือแค่เฮา โว โฮ นี่บ้อใจคน ทุกๆอย่างยังบ่ยอมเคลื่อนไหว เหลือแค่เสียงหัวใจใกล้สลาย โดนความจริงทำร้ายจนอ่อนแอ ยังบ่พร้อมจบ กะต้องเป็นคนแพ้ กลืนน้ำตาผ่าหัวใจ เบิ่งรูปเขาต่างหน้า โฮ แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้มีแค่น้ำตา ที่ไหลมากับกลิ่นตัวเขาจางๆติดอยู่ผ้าห่ม กอดหมอนดอมดม จนพออยาก สิจมให้ขาดใจลงตรงนั้น คิดฮอดเด้อ ถึงแม้ตอนนี้เธอ เฮ็ดปานเฮาตายจากกัน อ้ายเอ้ย อ้ายเอ้ย อ้ายเอ้ย อ้ายเอ้ย อ้ายเอ้ย อ้ายเอ้ย ลืมมันไปสาอ้าย มื้อเก่าฮักเฮา ตอนนี้มันกลายเป็นขี้เถ้า ย้อนน้องเป็นของเขา ให้หวนคืนคงบ่ได้ เอาใจส่อยเด้ออ้าย ยังเป็นห่วงสุดหัวใจ ได้แต่ส่งแฮงใจ บอกให้เจ้าสู้เด้อ สู้เด้อ ลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้มีแค่น้ำตา ที่ไหลมากับกลิ่นตัวเขาจาง ๆ ติดอยู่ผ้าห่ม กอดหมอนดอมดม จนพออยาก สิจมให้ขาดใจลงตรงนั้น คิดฮอดเด้อ คิดฮอดเด้อ แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้มีแค่น้ำตา ที่ไหลมาเซ่นให้ความฮักเน่าๆ กลั้นใจอวยพรส่งเขาให้มีความสุข ถึงตอนนี้ใจมันสิทุกข์หนักกว่าเก่า ยังฮักเด้อ ถึงแม้ตอนนี้เธอ ฮักเด้อ ถึงแม้ตอนนี้เธอ อยู่ในอ้อมกอดเขา


Spin-off ภาพยนตร์ สัปเหร่อ Story จากภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส์ [จักรวาลไทบ้าน]