น้ำตา

ปรีชา ปัดภัย, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

น้ำตา - ปรีชา ปัดภัย

A#m | G# |A#m | G# |
A#m | G# |A#m | G# |

ทุกA#m ๆ อย่างยังบ่ยอA#mมเคลื่อนไหวมีแค่ลมG#หายใจที่อ่อนแรG#ง ควาF#มเข้มแข็งบ่เหลืG#สองA#mตาปิด ไร้สิ้นหมA#mดความคิดเหมือนปลายทาG#งชีวิตใกล้จบลงG#คงF#บ่มีอีกแล้G#วความA#m | A#mฮัก..

 F#  ทุ่มเทให้เขาG#ลงไปแทบตาย   แต่สุดท้าFmยกะได้แค่ความว่างเปล่A#m F#  คำว่าฮัก ชั่วฟ้G#า ชั่วดินสลาย   บ่ดนผ่านไFmปกะถิ่มให้เหลือแค่เฮA#m   โว..F# | G#โฮ..        นี่บ้อA#m | A#mใจคน

ทุกA#m ๆ อย่างยังบ่ยอA#mมเคลื่อนไหวเหลือแค่เสียงG#หัวใจใกล้สลาG#โดF#นความจริงทำร้าG#ยจนอ่อA#m | A#mนแอยังA#mบ่พร้อมจบ กะต้องเป็A#mนคนแพ้กลืนน้ำตาG#ผ่าหัวใจเบิ่งFรูปเขาต่างหน้า โฮ..A#m | A#m.

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหF#วได้ในตอนนี้มีแค่G#น้ำตา..ที่ไหลมFmากับกลิ่นตัวเขาจาง A#mติดอยู่ผ้าห่F#ม กอดหมอนดอมดG#จนพออยาก..สิจFmมให้ขาดใจลงตรงนั้A#mคิดฮอดเF# | F#ด้อ..       ถึงแม้ตอนนี้เG# | G#ธอ..(เฮ็ดปานเฮาตายจากกัน)

A#m | C# |G# | A#m |

อ้ายเA#mอ้ย อ้ายเอ้G#ย อ้าA#m | A#mยเอ้ย..อ้ายเA#mอ้ย อ้ายเอ้F#ย อ้ายเอ้A#mย..

ลืมมันไปสาอ้าF#ย มื้อเก่าฮักเฮG#ตอนนี้มันกลายเป็นขี้เถ้Fmา ย้อนน้องเป็นของเขA#mให้หวนคืG#นคงบ่ได้F#  เอาใจส่อยเด้ออ้าF#ยังเป็นห่วงสุดหัวใA#mจ ได้แต่ส่งแฮงใA#mบอกให้เจ้G#าสู้เด้A#mอ.. สู้เด้G# | G#อ..ลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่..

F# | G# |A#m | C# |G# | G# |A#m | A#m |

* |

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหF#วได้ในตอนนี้มีแค่G#น้ำตา..ที่ไหลมFmาเซ่นให้ความฮักเน่า ๆA#mกลั้นใจอวยพF#รส่งเขาให้มีG#ความสุขถึงตอนนี้ใจFmมันสิทุกข์หนักกว่าเก่A#mยังฮักเF# | F#ด้อ..         ถึงแม้ตอนนี้เG# | G#ธอ..

ฮักเF# | F#ด้อ..      ถึงแม้ตอนนี้G# | G#เธอ..อยู่ในอ้อมกอดเขา..

A#m | C# | G# | A#m |
A#m | C# | D# | D# |A#m |น้ำตา - ปรีชา ปัดภัย