เผลอพูดออกไป

 7Days Crazy  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เผลอพูดออกไป 7Days Crazy
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภรัณยู มนูชีวินเรียบเรียง: อิทธิพล มุกดา

E |

 E  ทุกครั้งที่บอก จากวันนี้C#mจะไม่มีแล้ว   ภาพความจำAเหล่านั้น ที่เคยมีกัน   สิ่งเหล่านั้นBที่เพียงฝันไป

 E  ฉันพร้อมจะจบ วันพรุ่งนี้C#mต้องเดินต่อไป   ต่อให้แม้Aจะเจ็บ..กับรักที่จบ จะยังไงBก็ต้องทนไหว

 G#  แต่ความเป็นจริงในส่วนลึC#mกไม่เคยทำได้แค่เพียF#mงได้คิด..ว่าไม่Aมีเธอข้างกาB

แค่Eคิดใจยังหวั่น ถ้าวันนี้C#mฉันไม่มีเธอสิ่งที่ฉันAพูดไป อยากขออภัยมันเป็นเพียBงแค่ความน้อยใจชีEวิตที่ไม่มีเธอ คน ๆ นี้C#mคงทนไม่ไหวอยากจะขอAเริ่มใหม่ จะทำตัวใหม่และพร้อBมที่จะเข้าใจเธอมากกว่าเดิEม..ฟังเพลง - เผลอพูดออกไป 7Days Crazy - YouTube

เนื้อเพลง เผลอพูดออกไป 7Days Crazy ทุกครั้งที่บอก จากวันนี้จะไม่มีแล้ว ภาพความจำเหล่านั้น ที่เคยมีกัน สิ่งเหล่านั้นที่เพียงฝันไป ฉันพร้อมจะจบ วันพรุ่งนี้ต้องเดินต่อไป ต่อให้แม้จะเจ็บกับรักที่จบ จะยังไงก็ต้องทนไหว แต่ความเป็นจริงในส่วนลึกไม่เคยทำได้ แค่เพียงได้คิดว่าไม่มีเธอข้างกาย แค่คิดใจยังหวั่น ถ้าวันนี้ฉันไม่มีเธอ สิ่งที่ฉันพูดไป อยากขออภัย มันเป็นเพียงแค่ความน้อยใจ ชีวิตที่ไม่มีเธอ คนๆนี้คงทนไม่ไหว อยากจะขอเริ่มใหม่ จะทำตัวใหม่ และพร้อมที่จะเข้าใจเธอมากกว่าเดิม