ผมรักผัวเขา

 เดช อิสระ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ผมรักผัวเขา เดช อิสระ อาร์ สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชาง ซาไกเรียบเรียง: อัครินทร์ เกตุมณีสังกัดค่าย: อาร์ สยาม

Am | Am |Am | Am |

Am | Am |Dm | Dm |
Am Em |F G Am |

ผมAmเคยเป็นผู้ชายโลโซ เป็Cนจิ๊กโก๋ปากเสีAmAmมก็เลยยังไม่มีเมีDmย..แบFบเป็นตัGวเป็นตEเขาสนคนรวAm

พบAmแล้วคนที่โดนสเป็ก เธCอดูเด็กอยู่ด้วAmตัAmดผมสั้นแค่คอพDmอสวย หมFวย สูง ยGาวขาวจั๊วEะ ๆ ๆ ถูกใAm

จีCบ คราวนี้ต้องจีบ ต้องรุกต้องรีCบ อย่าให้หลุดไAmรัCกจริง จริงแล้วนิ เป็นแฟนผมทีC ช่วยหน่อยได้ไหAmเธDmอมองหน้าอมยิ้ม แถมยักคิ้Amว ไม่พูดอะไรแบกความหวัFงกลับบ้านไป หลับฝัEฝันเห็นAm | Am Eฉิ่ง

ตื่Amนรีบไปหาเธอ ถ้าเจอะเจAmอ จะถามความจริงหาCกมีแฟนอยู่แล้ว กลัวกินแห้Amว จะถูกเขี่ยทิ้งเมื่อเห็FนเธอเดินแอบอิงกะหนุงกะหนิEง..กับหญิงคนหนึ่Am

ผมรักผัวเขCา โอ๊ยตาย ผมรักผัวเขCที่รักของเรDmาเป็นสาวหล่Cอ ก็นึกไม่ถึAmผมรักผัวเขCา ทั้งเจ็บอAmกและตกตะลึDmก็นึกไม่ถึCง ไอ้ที่ผมฝัEนนั้นมันเป็นจริAm

Am | C Am | Am |

Am | C Am |Am Dm | C |Dm G | E | Am |

* | ** | *** |

Am | Am |Dm | Dm |Am Em | F G | Am |ฟังเพลง - ผมรักผัวเขา เดช อิสระ อาร์ สยาม - YouTube

เนื้อเพลง ผมรักผัวเขา เดช อิสระ อาร์ สยาม ผมเคยเป็นผู้ชายโลโซ เป็นจิ๊กโก๋ปากเสีย ผมก็เลยยังไม่มีเมียแบบเป็นตัวเป็นตน เขาสนคนรวย พบแล้วคนที่โดนสเป็ก เธอดูเด็กอยู่ด้วย ตัดผมสั้นแค่คอพอสวย หมวย สูง ยาว ขาวจั๊วะๆๆถูกใจ จีบ คราวนี้ต้องจีบ ต้องรุกต้องรีบ อย่าให้หลุดไป รักจริง จริงแล้วนิ เป็นแฟนผมที ช่วยหน่อยได้ไหม เธอมองหน้าอมยิ้ม แถมยักคิ้ว ไม่พูดอะไร แบกความหวังกลับบ้านไป หลับฝัน ฝันเห็นฉิ่ง ตื่นรีบไปหาเธอ ถ้าเจอะเจอ จะถามความจริง หากมีแฟนอยู่แล้ว กลัวกินแห้ว จะถูกเขี่ยทิ้ง เมื่อเห็นเธอเดินแอบอิงกะหนุงกะหนิง กับหญิงคนหนึ่ง ผมรักผัวเขา โอ๊ยตาย ผมรักผัวเขา ที่รักของเราเป็นสาวหล่อ ก็นึกไม่ถึง ผมรักผัวเขา ทั้งเจ็บอกและตกตะลึง ก็นึกไม่ถึง ไอ้ที่ผมฝันนั้นมันเป็นจริง