ขวานผ่าซาก

 วงเสาร์5  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ขวานผ่าซาก เสาร์5

G Em | C D |
G Em | C D |

เป็นคนGพูดจาหมาไม่รับEmประทานไม่ได้อยู่Cที่สันดาน แต่อยู่Dที่หัวใจหน้าตาGไม่ดี ปากดีEm ไม่สนใครรู้สึกCอะไร.. คิดยังไงD ก็แหลงไปพันนั้น..D

ขวาGนผ่าซาก ลำบาEmกในหัวใจแหลCงตรงไป น้องคงDไม่ชอบฟังเธอว่าGไม่หวานหู เธอว่าEmไม่น่าฟังก็เลยอยู่Cเพียงลำพัง ก็เลยยังDไม่มีใคร

 Bm  บ้าหม้ายละน้อง บอกว่าชอบก็ไม่เชื่Em Bm  บ้าหม้ายละน้อง บอกว่ารักก็ไม่เชื่Em   แลท่าน่าเบื่Cอ แล้วไหนอิเอาพรืDอ..

ปากพาจGน คนสวยไม่ชอบพี่EmไซรคนดีGไม่แลที่หัวใจDปากไม่หวาEmน แต่สาบานได้Cลูกผูุ้ชาDย คำไหน คำนั้Emถ้าหากจะรักAm Dกัน..     ก็แหลงให้ชัดเจG D

ไอ้คนGพูดจาหมาไม่รับEmประทานไม่ได้อยู่Cที่สันดาน แค่อยาDกให้เข้าใจแหลงจากGใจจริง ไม่ทิ้งEmให้เดียวดายขอให้ฟ้Cาผ่าตาย..D  ถ้าฉันไม่รักเธG Dอ..

G Em | C D |
G Em | C D |

* | ** | *** |

G Em | C D | ( x2 ) | G |ฟังเพลง - ขวานผ่าซาก เสาร์5 - YouTube

เนื้อเพลง ขวานผ่าซาก เสาร์5 เป็นคนพูดจาหมาไม่รับประทาน ไม่ได้อยู่ที่สันดาน แต่อยู่ที่หัวใจ หน้าตาไม่ดี ปากดี ไม่สนใคร รู้สึกอะไร คิดยังไง ก็แหลงไปพันนั้น ขวานผ่าซาก ลำบากในหัวใจ แหลงตรงไป น้องคงไม่ชอบฟัง เธอว่าไม่หวานหู เธอว่าไม่น่าฟัง ก็เลยอยู่เพียงลำพัง ก็เลยยังไม่มีใคร บ้าหม้ายละน้อง บอกว่าชอบก็ไม่เชื่อ บ้าหม้ายละน้อง บอกว่ารักก็ไม่เชื่อ แลท่าน่าเบื่อ แล้วไหนอิเอาพรือ ปากพาจน คนสวยไม่ชอบพี่ ไซรคนดีไม่แลที่หัวใจ ปากไม่หวาน แต่สาบานได้ ลูกผูุ้ชาย คำไหน คำนั้น ถ้าหากจะรักกัน ก็แหลงให้ชัดเจน ไอ้คนพูดจาหมาไม่รับประทาน ไม่ได้อยู่ที่สันดาน แค่อยากให้เข้าใจ แหลงจากใจจริง ไม่ทิ้งให้เดียวดาย ขอให้ฟ้าผ่าตาย ถ้าฉันไม่รักเธอ ( x2 )