รักแท้แพ้แดช

 เดช อิสระ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รักแท้แพ้แดช เดช อิสระ

E | G |

นั่งนับเดือนดาวคอยสาวหลบมGปวดในDหัวใจหนักหนEmา เมื่อรู้ว่Dา..เธอควงคนใหGม่ไม่นึกไม่ฝัEmน..ว่าเธอนั้E7น..จะมาเปลี่ยนใAmสาวเทคนิEmค คนงามหน้าใสG ไปรักช่างไฟD..ที่ในโรงเรียG D

 G คริสตัลคันร้าDย เคยซ้อนท้ายพี่Gแล้วไซDร้ที่มาวันนี้Em น้องคนดีD..ให้พี่นั่งเหงGเพราะโนวาแดEmช น้องจึงเสร็E7จ ไปเป็นของเขAmลืมคริสตัEmล คันร้าย คันเก่GลืมรักของเรDา ลืมหนุ่มช่างยนG G7ต์..

รักแท้C..น้องบอDกว่ามันแพ้แดGพี่เจ็บหัวเหม็Cด ได้เขแดDช แล้วทำไม่มอGสาวเทคนิEmค ปวสE7. บัญชี ปี 2AmระวัEmงให้ดีนะน้อGง ระวังอีท้อDง..กับโนวาแดG D

 G  เลิกเรียนคนดีD พี่ยังคอยถ้Gแต่แล้Dว..พี่ต้องขายหน้Emา เมื่อแดชมDาตัดหน้ารับไปGน้องบอกว่าแดEmช คันใหE7ม่ เบาะนุ่มสบาAmไม่เหมือนรถพี่Em ทั้งเก่า ทั้งร้าGนั่งก็ไม่บาDย แถมยังเจ็บวาG D

G D | Em D |G D | Em E7 |
Am D | G D |G G7 |

* | ** |

น้องบอกว่าแดEmช คันใหE7ม่ เบาะนุ่มสบาAmไม่เหมือนรถพี่Em ทั้งเก่า ทั้งร้าGนั่งก็ไม่บาDย แถมยังเจ็บวาGน..ฟังเพลง - รักแท้แพ้แดช เดช อิสระ - YouTube

เนื้อเพลง รักแท้แพ้แดช เดช อิสระ นั่งนับเดือนดาวคอยสาวหลบมา ปวดในหัวใจหนักหนา เมื่อรู้ว่าเธอควงคนใหม่ ไม่นึกไม่ฝันว่าเธอนั้นจะมาเปลี่ยนใจ สาวเทคนิค คนงามหน้าใส ไปรักช่างไฟที่ในโรงเรียน คริสตัลคันร้าย เคยซ้อนท้ายพี่ แล้วไซร้ที่มาวันนี้ น้องคนดีให้พี่นั่งเหงา เพราะโนวาแดช น้องจึงเสร็จ ไปเป็นของเขา ลืมคริสตัล คันร้าย คันเก่า ลืมรักของเรา ลืมหนุ่มช่างยนต์ รักแท้น้องบอกว่ามันแพ้แดช พี่เจ็บหัวเหม็ด ได้เขแดช แล้วทำไม่มอง สาวเทคนิค ปวส บัญชี ปี 2 ระวังให้ดีนะน้อง ระวังอีท้องกับโนวาแดช เลิกเรียนคนดี พี่ยังคอยถ้า แต่แล้วพี่ต้องขายหน้า เมื่อแดชมาตัดหน้ารับไป น้องบอกว่าแดช คันใหม่ เบาะนุ่มสบาย ไม่เหมือนรถพี่ ทั้งเก่า ทั้งร้าย นั่งก็ไม่บาย แถมยังเจ็บวาน น้องบอกว่าแดช คันใหม่ เบาะนุ่มสบาย ไม่เหมือนรถพี่ ทั้งเก่า ทั้งร้าย นั่งก็ไม่บาย แถมยังเจ็บวาน