สมุนไพร

 ชาง ซาไก  เพื่อชีวิต  เร็กเก้/สกา  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สมุนไพร ชาง ซาไก
เนื้อร้อง/ทำนอง: นพพร ชูสุวรรณ

G | Em |G | D |
G | Em |G | D7 |

กัญชGง กัญชา  Cเป็นหยูGก เป็นยา ที่ใช้รักษาCคนมานมนาDนับพันG ๆ ปี..  Cที่เรามีGกัญชา กับภูมิCปัญญาชาวบ้านให้วิทDยาทานไว้ G

ขัดแย้Emงกับผลประโยชน์บางคAmน เลยออกเป็นกฏหมาDว่าชั่วร้าAmย ว่า..D เป็นใบไม้เสพติG

จะได้ขายยAmาจากเมืองนอกนา ร่ำรวยไม่รู้Emเท่าไรบอก กัญชAmา สมุนไพร..เป็นซาDตาน

เห็นมีGแต่ สุรา เมรยEmมัชชปมา ทัฎฐานAmา โว้ว โวDไม่เห็นมีG กัญชา เมรยEmมัชชปมา ทัฎฐานAmมาแต่พุทธกาDกฎหมาGยไม่ช่วยรักษาชีวิตEmคนไว้แต่ทำคนตาAmยวายปราณ โว้ว โวDจำเป็Cน และต้องกDารก็คนไทCยใช้เป็นยาแต่โบราD

* |

C | G |Em | Am | D |

** | *** | *** |

ให้ผ่านเถอะเจ้านาGสูบกินกัญชAmาแล้วไม่เคยฆ่าใครตาDสูบยาสุรAmา มากปัญหาและอันตราDมันร้ายดว่ากัญชา

G | D | ( x2 ) | G |ฟังเพลง - สมุนไพร ชาง ซาไก - YouTube

เนื้อเพลง สมุนไพร ชาง ซาไก กัญชง กัญชา เป็นหยูก เป็นยา ที่ใช้รักษาคนมานมนาน นับพันๆปี ที่เรามีกัญชา กับภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้วิทยาทานไว้ ขัดแย้งกับผลประโยชน์บางคน เลยออกเป็นกฏหมาย ว่าชั่วร้าย ว่า เป็นใบไม้เสพติด จะได้ขายยาจากเมืองนอกนา ร่ำรวยไม่รู้เท่าไร บอก กัญชา สมุนไพรเป็นซาตาน เห็นมีแต่ สุรา เมรยมัชชปมา ทัฎฐานา โว้ว โวว ไม่เห็นมี กัญชา เมรยมัชชปมา ทัฎฐานา มาแต่พุทธกาล กฎหมายไม่ช่วยรักษาชีวิตคนไว้ แต่ทำคนตายวายปราณ โว้ว โวว จำเป็น และต้องการ ก็คนไทยใช้เป็นยาแต่โบราณ ให้ผ่านเถอะเจ้านาย สูบกินกัญชาแล้วไม่เคยฆ่าใครตาย สูบยาสุรา มากปัญหาและอันตราย มันร้ายดว่ากัญชา ( x2 )