ใส่ใจ ไม่ใส่ทอง

 ปีโป้ เสือเล่นไฟ  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใส่ใจไม่ใส่ทอง ปีโป้ เสือเล่นไฟ
เนื้อร้อง/ทำนอง: นอหนู ลมเลเรียบเรียง: ประเทศ อินดำ

E C#m | A B |
E C#m | A B |E | B |

ดีไม่พEอ ขออภัC#mเพราะฉันใส่ใจA ไม่ได้ใส่ทอBจึงต้องมาEนอนน้ำตานอC#mเพราะสู้คนAใส่ทองไม่ไหBเขามีบีเอ็Eม รถเบนซ์ รถยนC#mต์ส่วนฉันมันจAน มีแค่แมงกะไซBค์ไปรับไปส่C#mง เธอว่าไม่โดนใF#mเธออยากสบาBย เธออยากนั่งตากแE | Eอร์

มีแค่ใจA เธอไม่มอEง.. ไม่มีทอAง เธอไม่สEน..ใครจะทC#mน ลำบาก ลำบF#mน เธอจึงไปBหาคนดีกE | Eว่า..

ถึงฉันจะจAน แต่ฉันก็ทุ่มเทBเธอกลับเG#mซไปหาคนอื่C#mเธอบอกไม่ขAอ ทนกล้ำ ทนกลืBไม่ทนฝืG#mนกัดกินก้อนเกC#mลือมีแค่ใF#mจ แต่ให้ไม่เหลืBอ เธอกลับไม่Eสนที่ใจฉันพัAง ก็เพราะตังค์ไม่มีBมีแต่ความดีG#m มันกินไม่ทC#mคนใส่ใF#mจน้ำตาร่วงหล่B | B | Bน..เพราะสู้คนใส่ทองไม่ได้E

A E | A E |F#m B | E |
A B | G#m C#m |F#m B | E | B |

* | ** | *** |

B |

ฉันก็มีEแค่เพียงหัวใC#mและให้เธอไปAเต็มร้อยเปอร์เซ็Bนต์แต่คุณค่ามัEน เธอกลับมองไม่เห็C#mทำเหมือนเป็นAเศษฝุ่นละออB

เขามีเงินตรEาหิ้วมากองใหC#mญ่เธอจึงยกใจAให้เขาไปครอBส่วนฉันนอนเจ็C#mบ หัวใจกลั่นหนF#mองไอ้คนใส่ทอAงได้ครอBงหัวใจE

ไอ้ฉันนอนเจ็C#mบ หัวใจกลั่นหนF#mองไอ้คนใส่ทอAงได้ครอBงหัวE | Eใจ

ดีไม่พC#mอ ขออภัF#mเพราะฉันใส่ใจB ไม่ได้ใส่ทอง

E C#m | A B | ( x2 ) | E | B |E |ฟังเพลง - ใส่ใจไม่ใส่ทอง ปีโป้ เสือเล่นไฟ - YouTube

เนื้อเพลง ใส่ใจไม่ใส่ทอง ปีโป้ เสือเล่นไฟ ดีไม่พอ ขออภัย เพราะฉันใส่ใจ ไม่ได้ใส่ทอง จึงต้องมานอนน้ำตานอง เพราะสู้คนใส่ทองไม่ไหว เขามีบีเอ็ม รถเบนซ์ รถยนต์ ส่วนฉันมันจน มีแค่แมงกะไซค์ ไปรับไปส่ง เธอว่าไม่โดนใจ เธออยากสบาย เธออยากนั่งตากแอร์ มีแค่ใจ เธอไม่มอง ไม่มีทอง เธอไม่สน ใครจะทน ลำบาก ลำบน เธอจึงไปหาคนดีกว่า ถึงฉันจะจน แต่ฉันก็ทุ่มเท เธอกลับเซไปหาคนอื่น เธอบอกไม่ขอ ทนกล้ำ ทนกลืน ไม่ทนฝืนกัดกินก้อนเกลือ มีแค่ใจ แต่ให้ไม่เหลือ เธอกลับไม่สน ที่ใจฉันพัง ก็เพราะตังค์ไม่มี มีแต่ความดี มันกินไม่ทน คนใส่ใจน้ำตาร่วงหล่น เพราะสู้คนใส่ทองไม่ได้ ฉันก็มีแค่เพียงหัวใจ และให้เธอไปเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่คุณค่ามัน เธอกลับมองไม่เห็น ทำเหมือนเป็นเศษฝุ่นละออง เขามีเงินตราหิ้วมากองใหญ่ เธอจึงยกใจให้เขาไปครอง ส่วนฉันนอนเจ็บ หัวใจกลั่นหนอง ไอ้คนใส่ทองได้ครองหัวใจ ไอ้ฉันนอนเจ็บ หัวใจกลั่นหนอง ไอ้คนใส่ทองได้ครองหัวใจ ดีไม่พอ ขออภัย เพราะฉันใส่ใจ ไม่ได้ใส่ทอง ( x2 )