โสดอยู่เด้อ

 แต้ว สุกัญญา  ฟิวส์ กิติกร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง โสดอยู่เด้อ ฟิวส์ กิติกร Eeat. แต้ว สุกัญญา (ระเบียบวาทะศิลป์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิติกร สิมะลีเรียบเรียง: บ๊อบบี้ สามบาทห้าสิบติดต่องานแสดง: 0818238636

Gm | Gm |Gm | Gm | Gm |

D# | F |A# | Gm |
Cm | F |A# | A# | A# |

หนุ่มแตรวGmงไปหลงรักสาวรถแGmห่นางงามก็ต้องเรียกแFม่ ให้สาวรถแห่อยู่ภาคอีสาA#บังเอิญหรือเปGmล่า..ที่เราเจอกัCmอยากเก็บอากF | Fาร..แต่ก็กลั้นบ่Gm | Gmอยู่..

ยังโสดไหมครัGmบ ช่วยโปรโมทให้รู้หน่Gmอยผู้บ่าวสำน้อFย ยืนคอยอยู่หน้าฮ่A#านเต้นกลางถนGmน ทั้งกระโดดร้องเพลCmงมันไหง่ง่องทั้งงF | Fาน..      ที่ลานรถGmแห่.. Gm | Gm | Gm | Gm โห่....                      ฮิ้ว..

แรกเจอD#เธอก็โดนFใจ แลก LINDmE แลกเบอร์ ไGmด้บ่สถาCmนะเป็นไงหนCmอ.. อยากF | F | Fรู้.. .

โสดไหมหD# | Fนอ..       โอ้ละหนอน้อA# | Gmงเอย..อยากเป็นCm | Fเขย..       คนอีสานไA# | A#ด้บ่..โสดไม่หD# | Fนอ..      อยากจะขอเป็นA# | Gmแฟน..อยากควงแCm | Fขน..        สาวรถแห่ได้A# | A#บ่..

Cm | F |A# | A# | A# |

* |

แรกเจอD#เธอก็โดนFใจ แลก LINDmE แลกเบอร์ ไGmด้บ่สถาCmนะเป็นไงหนCmอ.. อยากF | F | Fรู้.. .

โสดอยู่เด้D# | Fอ..เด้ออ้ายเดอ เด้อ ๆ อ้าA# | Gmยเดอ..น้องโสดอยู่เCm | Fด้อ..       เด้ออ้ายเดอ เด้อ ๆ อ้ายA# | A#เดอกะโสดอยู่เD# | Fด้อ..      เด้ออ้ายเดอ เด้อ ๆ อ้าA# | Gmยเด้อน้องโสดอยู่Cm | Fเด้อ..      เด้ออ้ายเดอ เด้อ ๆ อ้าA# | Fยเดอ..

 Gm  ถูกใจล่ะแม่สาวรถแGmห่ จะไปบอกแม่มาขอ มาขGmสินสอดนะมีมากพGmอ ที่นาของพ่อล่ะก็มีเป็นแสGmหลงรักตั้งแต่แรกพGmอยากคุย อยากคบ กับเธอเป็นแฟGmน จริง ๆ น้Gmา..

โสดไหมหD# | Fนอ..       โอ้ละหนอน้อA# | Gmงเอย..อยากเป็นCm | Fเขย..       คนอีสานไA# | A#ด้บ่..

กะโสดอยู่เD# | Fด้อ..      เด้ออ้ายเดอ เด้อ ๆ อ้าA# | Gmยเด้อน้องโสดอยู่Cm | Fเด้อ..      เด้ออ้ายเดอ เด้อ ๆ อ้าA# | A#ยเดอ..

D# | F |A# | Gm |
Cm | F |A# | A# |A# |ฟังเพลง - โสดอยู่เด้อ ฟิวส์ กิติกร Eeat. แต้ว สุกัญญา (ระเบียบวาทะศิลป์) - YouTube

เนื้อเพลง โสดอยู่เด้อ ฟิวส์ กิติกร Eeat. แต้ว สุกัญญา (ระเบียบวาทะศิลป์) หนุ่มแตรวงไปหลงรักสาวรถแห่ นางงามก็ต้องเรียกแม่ ให้สาวรถแห่อยู่ภาคอีสาน บังเอิญหรือเปล่าที่เราเจอกัน อยากเก็บอาการ แต่ก็กลั้นบ่อยู่ ยังโสดไหมครับ ช่วยโปรโมทให้รู้หน่อย ผู้บ่าวสำน้อย ยืนคอยอยู่หน้าฮ่าน เต้นกลางถนน ทั้งกระโดดร้องเพลงมัน ไหง่ง่องทั้งงาน ที่ลานรถแห่ โห่ ฮิ้ว แรกเจอเธอก็โดนใจ แลก LINE แลกเบอร์ ได้บ่ สถานะเป็นไงหนอ อยากรู้ โสดไหมหนอ โอ้ละหนอน้องเอย อยากเป็นเขย คนอีสานได้บ่ โสดไม่หนอ อยากจะขอเป็นแฟน อยากควงแขน สาวรถแห่ได้บ่ แรกเจอเธอก็โดนใจ แลก LINE แลกเบอร์ ได้บ่ สถานะเป็นไงหนอ อยากรู้ โสดอยู่เด้อ เด้ออ้ายเดอ เด้อๆอ้ายเดอ น้องโสดอยู่เด้อ เด้ออ้ายเดอ เด้อๆอ้ายเดอ กะโสดอยู่เด้อ เด้ออ้ายเดอ เด้อๆอ้ายเด้อ น้องโสดอยู่เด้อ เด้ออ้ายเดอ เด้อๆอ้ายเดอ ถูกใจล่ะแม่สาวรถแห่ จะไปบอกแม่มาขอ มาขอ สินสอดนะมีมากพอ ที่นาของพ่อล่ะก็มีเป็นแสน หลงรักตั้งแต่แรกพบ อยากคุย อยากคบ กับเธอเป็นแฟน จริงๆน้า โสดไหมหนอ โอ้ละหนอน้องเอย อยากเป็นเขย คนอีสานได้บ่ กะโสดอยู่เด้อ เด้ออ้ายเดอ เด้อๆอ้ายเด้อ น้องโสดอยู่เด้อ เด้ออ้ายเดอ เด้อๆอ้ายเดอ