อุปโลกน์

  ทรงไทย   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อุปโลกน์ ทรงไทย
ทำนอง/เรียบเรียง: อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่ง, ทรงไทยเนื้อร้อง: กิตติลักษณ์ โรหิตาจล (ปีเตอร์)โปรดิวเซอร์: อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่งสังกัดค่าย: lookkonlekติดต่องานแสดง: 0823646153, 0917961596

Bm | Bm |G | G |
Bm | Bm |G | G |

วัBmนนั้นวันไหน วันBmที่เท่าไรวันGนั้นมันวันอะไรGเธอBmให้ความหวัง ฉัBmนก็จำไว้และAฉันก็รอต่อไEm

Bm | Bm |G | G |

วัBmนนี้วันไหน วันBmที่เท่าไรวันGนี้มันวันอะไรGรอBmก็รอแล้ว เธอให้Bmรอต่อไปไม่Aรู้ว่ารออะไEm

พอBmสักที พยายาม จำBmสักทีว่าไม่มีประโยชน์พอGสักที ทรมาน ยิ่งนาGนเท่าไร ยิ่งเหมือนอุปโลกน์​วันBmที่เธอบอก มันไม่มีหรอกจะนาBmนเท่าไร มันไม่มีคำตอบตอนGนี้ทางออก คือไม่ต้องบอGก..

จะให้ทิ้Dงเวลาต่อไA/C#ป..อีกนานสักแค่Gไหน.. Gจะให้ทิ้DงเธอไปจากใA/C#จ..อะไรง่าGยกว่า.. G

Bm | Bm |G | G |

* | ** |

จบBmเถอะ พอแล้วไม่ต้องพAยายามสัญญา.G | G. . .จบBmเถอะ พอแล้วไม่ต้องรอAคงจะง่ายกว่า.G | G.. . .

Bm | A |G | G |

Bm | A |G | G |
Bm | A |G | G |

** | ** | *** |

Bm | A | G | G | ( x2 )ฟังเพลง - อุปโลกน์ ทรงไทย - YouTube

เนื้อเพลง อุปโลกน์ ทรงไทย วันนั้นวันไหน วันที่เท่าไร วันนั้นมันวันอะไร เธอให้ความหวัง ฉันก็จำไว้ และฉันก็รอต่อไป วันนี้วันไหน วันที่เท่าไร วันนี้มันวันอะไร รอก็รอแล้ว เธอให้รอต่อไป ไม่รู้ว่ารออะไร พอสักที พยายาม จำสักทีว่าไม่มีประโยชน์ พอสักที ทรมาน ยิ่งนานเท่าไร ยิ่งเหมือนอุปโลกน์​ วันที่เธอบอก มันไม่มีหรอก จะนานเท่าไร มันไม่มีคำตอบ ตอนนี้ทางออก คือไม่ต้องบอก จะให้ทิ้งเวลาต่อไป อีกนานสักแค่ไหน จะให้ทิ้งเธอไปจากใจ อะไรง่ายกว่า จบเถอะ พอแล้ว ไม่ต้องพยายามสัญญา จบเถอะ พอแล้ว ไม่ต้องรอคงจะง่ายกว่า ( x2 )