สวมเขา

โปงลางสะออน, อี๊ด โปงลางสะออน, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สวมเขา - อี๊ด โปงลางสะออน

G# Cm | C# D# |
G# Cm | C# D# |

โกหกไม่ดีG# อย่าทำแบบนี้CmกับฉันFmเลยก็คนC#เคยไว้ใจ เจ็บแค่ไหD#นก็ยอมโกหกทั้งปีG# เรื่องราวแบบนี้Cm ฉันคุ้นFmเคยก็เลยC#ปล่อยเลยตามเลย ไม่เคยเก็บไว้D#ในใจ

ก็เพราะรักC#จึงยอมฟังกับคำCmโกหกFmเธอคงA#mเห็นฉันเป็นตัวC#ตลก ที่โกD#หกเรื่อยไป..  D#

ฉันยอG#มให้เธCmอ..สวมเขC#าตามสบาD#ฉันยอG#มเป็นคCmวาย  ฟังC#เสียงซอจากD#เธอสิ่งที่เธC#อโกหกฉัน ถ้ามันทำCmให้เธอสบายFmใจเชิญC#โกหกต่อไปD# ไม่ว่ากัG# D#

G# | Cm |C# | D# |
G# | Cm |C# | D# |

* | ** | ** |

เชิญC#สวมเขาให้ฉัD#น ฉันยอมเป็นควาG#เชิญC#สวมเขาให้ฉัD#น ฉันยอมเป็นควาย.. . . . .

Fm | A#m |C# D# | G# |สวมเขา - อี๊ด โปงลางสะออน