ถ้าเขาไม่กลับมา

 ฟลุ๊ค ไอน้ำ  ไอน้ำ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ถ้าเขาไม่กลับมา ฟลุ๊ค ไอน้ำ
ทำนอง/เรียบเรียง: 9PMเนื้อร้อง: Begin Againโปรดิวเซอร์: 9PMสังกัดค่าย: Khaosan Entertainmentติดต่องานแสดง: 0800657728

Dsus4 D | G A |
Dsus4 D | G A |

อยู่ด้วยไหDม ต้องกาGรเพื่อนสักคน..อยู่ข้าง ๆD ไหมยินดีGนะถ้าเธอ..อยากจะรBmะบาย เช่นบอกว่าคิดถึงAใครคนที่เธอหวัGงว่าเขาจะเดินกลับมA

เข้าใจนDะ คนยังGรักมากมาย มันก็ลืมDช้าเวลาGทุกโมงยาม อยู่กับน้ำBmตา ในใจมันยังค้างAคายังหลับตาเห็Gน..ทุกภาพวันวานอย่างนี้A

 G  ฉันเห็นเธอหวัง ฉันก็หวัง..ให้มันจริงสักที Bm  ถ้าเธอจะรอ เธอไม่ท้อ เธอว่าดี ก็ดี G  ถ้าฉันจะขอ ฉันก็ขอเธอแค่Aนี้

 D  ถ้าหากว่าเA/C#ขาไม่กลับมBm   ถ้าถึงAเวลายอGมแพ้     F#m   ฉันขอEmเป็นคนดูแลAเธอจะได้ไหม D  ถ้าหากว่าเขA/C#าไม่กลับมBmา ถ้าเธAอเริ่มถอGดใจ   จะรอEmให้เธอนั้นยอF#m   สักวัEmนที่เธอนั้นพร้Aอม..ให้ฉันเข้าไปD

ถ้าเป็นเขDา ฉันคงGไม่ทิ้งเธอ..อยู่กับควาDมเหงาให้เธอGทรมาน อยู่อย่างว่าBmงเปล่าเจ็บปวดกับทุกเรื่อAงราวคงกลับมาหGา ไม่เงียบไปเลยอย่างนี้A

* | ** |

   ถ้าหากว่าเA/C#ขาไม่กลับมBm   ถ้าถึงAเวลายอGมแพ้     F#m   ฉันขอEmเป็นคนดูแลAเธอจะได้ไหม D  ถ้าหากว่าเขA/C#าไม่กลับมBmา ถ้าเธAอรอไม่ไหG   คงมีEmสักวันที่ยอF#m   สักวัEmนที่เธอนั้นพร้Aอม..ให้ฉันทั้งDใจฟังเพลง - ถ้าเขาไม่กลับมา ฟลุ๊ค ไอน้ำ - YouTube

เนื้อเพลง ถ้าเขาไม่กลับมา ฟลุ๊ค ไอน้ำ อยู่ด้วยไหม ต้องการเพื่อนสักคน อยู่ข้างๆไหม ยินดีนะถ้าเธอ อยากจะระบาย เช่นบอกว่าคิดถึงใคร คนที่เธอหวังว่าเขาจะเดินกลับมา เข้าใจนะ คนยังรักมากมาย มันก็ลืมช้า เวลาทุกโมงยาม อยู่กับน้ำตา ในใจมันยังค้างคา ยังหลับตาเห็น ทุกภาพวันวานอย่างนี้ ฉันเห็นเธอหวัง ฉันก็หวัง ให้มันจริงสักที ถ้าเธอจะรอ เธอไม่ท้อ เธอว่าดี ก็ดี ถ้าฉันจะขอ ฉันก็ขอเธอแค่นี้ ถ้าหากว่าเขาไม่กลับมา ถ้าถึงเวลายอมแพ้ ฉันขอเป็นคนดูแลเธอจะได้ไหม ถ้าหากว่าเขาไม่กลับมา ถ้าเธอเริ่มถอดใจ จะรอให้เธอนั้นยอม สักวันที่เธอนั้นพร้อม ให้ฉันเข้าไป ถ้าเป็นเขา ฉันคงไม่ทิ้งเธอ อยู่กับความเหงา ให้เธอทรมาน อยู่อย่างว่างเปล่า เจ็บปวดกับทุกเรื่องราว คงกลับมาหา ไม่เงียบไปเลยอย่างนี้ ถ้าหากว่าเขาไม่กลับมา ถ้าถึงเวลายอมแพ้ ฉันขอเป็นคนดูแลเธอจะได้ไหม ถ้าหากว่าเขาไม่กลับมา ถ้าเธอรอไม่ไหว คงมีสักวันที่ยอม สักวันที่เธอนั้นพร้อม ให้ฉันทั้งใจ