ปั้นปึง

  เดอะแบ็คอัพ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ปั้นปึง เดอะแบ็คอัพ The Backup

F | G |A# C | F C |

อย่าทำอย่างนั้Fน อย่าไปไกล ๆ จากฉัDmทิ้งความเคยผูกพัGmน มันทำCร้ายกันรู้ไหFจะโกรธ จะแค้Dmน ปั้นปึงกันเรื่องใดGขอเธอจงเข้าใจA#  ไม่เคCยรักใครจริง ๆF

หากขาดเธGmอ คงหมดใจC ขาดเธอไAmป คงหมดกัDmสิ่งที่ฝัGmน..วาดไว้Cอย่างสวยงาFอยู่กันมGmาตั้งเท่าไรC ผิดตรงไหAmน ก็พูดกัDmโปรดอย่าทำGmไปอย่างนั้Bdimน ให้เจ็บใจC

* |

 A7  ประโยชน์อะไร ที่ฉัDmนต้องมีชีวิตอยู่   เมื่อไม่รู้Gm..จะมีCมันอยู่เพื่อใคF A7  ภาพความทรงจำ..คือเธDmอคนเดียวในใจ   ขาดเธอไGmป จะอยู่ไBdimป ก็เท่านั้C (C#)

F | Dm |Gm C | F |
Dm | G |A# C | F |

** |

อย่าทำอย่างนั้F#น อย่าไปไกล ๆ จากฉัD#mทิ้งความเคยผูกพัG#mน มันทำC#ร้ายกันรู้ไหF#จะโกรธ จะแค้D#mน ปั้นปึงกันเรื่องใดG#ขอเธอจงเข้าใจB  ไม่เคC#ยรักใครจริง ๆF#

จะโกรธ จะแค้D#mน..ฉันนั้นมากแค่ไG# Cdimหนจงเข้าใจB  ไม่เคยC#รักใครเท่าเธF#

G#m C#sus4 C# | F# |ฟังเพลง - ปั้นปึง เดอะแบ็คอัพ The Backup - YouTube

เนื้อเพลง ปั้นปึง เดอะแบ็คอัพ The Backup อย่าทำอย่างนั้น อย่าไปไกลๆจากฉัน ทิ้งความเคยผูกพัน มันทำร้ายกันรู้ไหม จะโกรธ จะแค้น ปั้นปึงกันเรื่องใด ขอเธอจงเข้าใจ ไม่เคยรักใครจริงๆหากขาดเธอ คงหมดใจ ขาดเธอไป คงหมดกัน สิ่งที่ฝันวาดไว้อย่างสวยงาม อยู่กันมาตั้งเท่าไร ผิดตรงไหน ก็พูดกัน โปรดอย่าทำไปอย่างนั้น ให้เจ็บใจ ประโยชน์อะไร ที่ฉันต้องมีชีวิตอยู่ เมื่อไม่รู้จะมีมันอยู่เพื่อใคร ภาพความทรงจำคือเธอคนเดียวในใจ ขาดเธอไป จะอยู่ไป ก็เท่านั้น อย่าทำอย่างนั้น อย่าไปไกลๆจากฉัน ทิ้งความเคยผูกพัน มันทำร้ายกันรู้ไหม จะโกรธ จะแค้น ปั้นปึงกันเรื่องใด ขอเธอจงเข้าใจ ไม่เคยรักใครจริงๆจะโกรธ จะแค้นฉันนั้นมากแค่ไหน จงเข้าใจ ไม่เคยรักใครเท่าเธอ