สวมเขา

  เดอะแบ็คอัพ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สวมเขา เดอะแบ็คอัพ The Backup

F G/F | Em Am |Dm G | C |

เพราะชีวิDmต..ทั้งชีวิGต..ฉันถึงมีCให้เพราะว่ารัDmก รักเธอนั้Gน ฉันจึงเชื่อCใจฉันไม่รู้Dm ฉันไม่รู้Gจริง ๆ ที่ใคEmรว่าเธอเปลี่ยนไAmฉันไม่เชื่อDmใคร.. G  เพราะฉันเชื่อCเธอ

 Bm  มีเพียงคำถามEเดียว เธอตอAmบความจริงได้ไหD   ว่าเธอหายDmไปไหน..กับใคGรตอนฉันไม่อCยู่.. Bm  เราควรจะพูดEกัน แต่อย่าAmทำเป็นไม่รู้D   ยังมีฉัDmนที่เหลือในใจเธออยู่อีกไหG (G#)ม.

เธออยู่กับเขCา ตอนนั้Emน เอาฉันFไปอยู่ที่ไหCเธอจะคิดAmถึงกันบ้างไหDม เมื่ออยู่กับเขGา..โกหก อย่างนั้Cน อย่างนี้Em  ให้ฉัFนยังมี ความหวัCหากไม่รัAmก ก็ควรบอกกัDน ให้ฉัFนเผื่อใจC..

ไหนว่ารัDmก ไหนว่าชอGบ ไหนว่าเข้าCใจคิดกับฉัDmน ฝันกับฉัGน.. ไว้ถึงเรื่องCใหญ่เวลาสุดท้Dmาย ที่แท้เป็นแค่Gคำลวงที่คEmงไม่จริงจากใAmฉันไม่โทDmษใคร.. G   ฉันนั้นโง่Cเอง

F G/F | E Am | D F | C |

* |

เธออยู่กับเขC#า ตอนนั้Fmน เอาฉัF#นไปอยู่ที่ไหC#เธอจะคิดA#mถึงกันบ้างไหD#ม เมื่ออยู่กับเขG#า..โกหก อย่างนั้C#น อย่างนี้Fm  ให้ฉัF#นยังมี ความหวัC#หากไม่รัA#mก ก็ควรบอกกัD#น ให้ฉัF#นเผื่อC# (G#)ใจ..

** |

หากไม่รัD#mก ไม่ควรหลอกกัG#น ให้เจ็บใจC#..

F# G# | Fm A#m |D#m G# | C# |ฟังเพลง - สวมเขา เดอะแบ็คอัพ The Backup - YouTube

เนื้อเพลง สวมเขา เดอะแบ็คอัพ The Backup เพราะชีวิตทั้งชีวิตฉันถึงมีให้ เพราะว่ารัก รักเธอนั้น ฉันจึงเชื่อใจ ฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้จริงๆที่ใครว่าเธอเปลี่ยนไป ฉันไม่เชื่อใคร เพราะฉันเชื่อเธอ มีเพียงคำถามเดียว เธอตอบความจริงได้ไหม ว่าเธอหายไปไหนกับใครตอนฉันไม่อยู่ เราควรจะพูดกัน แต่อย่าทำเป็นไม่รู้ ยังมีฉันที่เหลือในใจเธออยู่อีกไหม เธออยู่กับเขา ตอนนั้น เอาฉันไปอยู่ที่ไหน เธอจะคิดถึงกันบ้างไหม เมื่ออยู่กับเขา โกหก อย่างนั้น อย่างนี้ ให้ฉันยังมี ความหวัง หากไม่รัก ก็ควรบอกกัน ให้ฉันเผื่อใจ ไหนว่ารัก ไหนว่าชอบ ไหนว่าเข้าใจ คิดกับฉัน ฝันกับฉัน ไว้ถึงเรื่องใหญ่ เวลาสุดท้าย ที่แท้เป็นแค่คำลวง ที่คงไม่จริงจากใจ ฉันไม่โทษใคร ฉันนั้นโง่เอง เธออยู่กับเขา ตอนนั้น เอาฉันไปอยู่ที่ไหน เธอจะคิดถึงกันบ้างไหม เมื่ออยู่กับเขา โกหก อย่างนั้น อย่างนี้ ให้ฉันยังมี ความหวัง หากไม่รัก ก็ควรบอกกัน ให้ฉันเผื่อใจ หากไม่รัก ไม่ควรหลอกกัน ให้เจ็บใจ