โต่ย โลย โตย

  พร จันทพร   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โต่ย โลย โตย พร จันทพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: สะเลอปี้เรียบเรียง: ห่มสามสาเร็คคอร์ดสังกัดค่าย: พอดีม่วน STUDIOติดต่องานแสดง: 0917923843, 0887473659

โต่F#mย.. โลยโตย โลยโตย โลยโตC#mโลยโตย โลยโตย โลยโตDโลยโตย โลยโตย โลยโตF#mโต่F#mย.. โลยโตย โลยโตย โลยโตC#mโลยโตย โลยโตย โลยโตDโลยโตEย โลยโตย โลยโตF#m

F#m F#m D E A |
F#m Bm C#m F#m F#m |

* |

เป็นหมู่อนุบาEลตั้งหลายปีF#mพ้อกันเทื่อนี้B คือดูดีจังโลC#mอยาEก..สิทักเธF#mอ กล้ามแขนเบอเร่Bอ แค่คิดก็ฟินโว้F#mฉันทักไBmป แต่เธอไม่หันมาโลDเธอเปลี่ยนชื่อโตEย เป็นชือชาติชาF#mว้ายวาBmย อีปิEตกข่าF#m

ดนแEล้วที่บ่พ้อกัF#mเธอกลับมาบ้าBน หน้าหนาว สายลมโชF#mบ่คึดEว่ายามเธอโตมF#mหน้าตง หน้าตBา สิหล่อ สิล่ำ แบบนี้โลF#mอยากจัBmบ อยากบาย อยากคำ แต่กับโต่DและอยากขโมEยหัวใจโตยแท้เF#mแท้เด แท้เด แท้เBmด..  แท้เดE แท้เด แท้เF#m

มาโตยมAา โตยมาทางพี้F#mมาบ้านทั้งทีD เดี๋ยวปิสิพEาก่นปูAเอาเสียมใหญ่ ๆF#m ของโต่ย แทง ๆ ๆA แล้วกะงัด ๆ ๆF#mแล้วกะจกเข้าในดูBm ว่ามีกะปูE..อยู่ใC#mนฮูนั่นบ่F#m

A E/G# | F#m |D E | A |
F#m | Bm |C#m | F#m | F#m |

* | ** | ***- | **** |

* | * |

F#m | F#m |D E | A |
F#m | Bm |C#m | F#m | F#m |ฟังเพลง - โต่ย โลย โตย พร จันทพร - YouTube

เนื้อเพลง โต่ย โลย โตย พร จันทพร โต่ย โลยโตย โลยโตย โลยโตย โลยโตย โลยโตย โลยโตย โลยโตย โลยโตย โลยโตย โต่ย โลยโตย โลยโตย โลยโตย โลยโตย โลยโตย โลยโตย โลยโตย โลยโตย โลยโตย เป็นหมู่อนุบาลตั้งหลายปี พ้อกันเทื่อนี้ คือดูดีจังโลย อยากสิทักเธอ กล้ามแขนเบอเร่อ แค่คิดก็ฟินโว้ย ฉันทักไป แต่เธอไม่หันมาโลย เธอเปลี่ยนชื่อโตย เป็นชือชาติชาย ว้ายวาย อีปิตกข่าว ดนแล้วที่บ่พ้อกัน เธอกลับมาบ้าน หน้าหนาว สายลมโชย บ่คึดว่ายามเธอโตมา หน้าตง หน้าตา สิหล่อ สิล่ำ แบบนี้โลย อยากจับ อยากบาย อยากคำ แต่กับโต่ย และอยากขโมยหัวใจโตยแท้เด แท้เด แท้เด แท้เด แท้เด แท้เด แท้เด มาโตยมา โตยมาทางพี้ มาบ้านทั้งที เดี๋ยวปิสิพาก่นปู เอาเสียมใหญ่ๆของโต่ย แทงๆๆแล้วกะงัดๆๆแล้วกะจกเข้าในดู ว่ามีกะปูอยู่ในฮูนั่นบ่