เธอคงไม่รู้

 วงจำเป็นฯ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เธอคงไม่รู้ วงจำเป็นฯ
เนื้อร้อง/ทำนอง: อู๊ด หัวลำโพงเรียบเรียง: อภิชัย ชูเกื้อสังกัดค่าย: JPS Recordsติดต่องานแสดง: 0951511389

D E | F#m |D E | A |

   จากคนที่รักAกัน จากคC#mนที่เคยสัญญF#m D  ว่าตราบชั่วดินฟ้Eาจะไม่เปลี่ยนAใจ A  แต่สุดท้ายเธอก็C#mลืม และสุดท้F#mายเธอก็ทิ้งไป D  คนที่เสียใจEก็คือตัวฉัA

 F#  เจ็บปวดใจนัก เมื่อคนที่รัBmกที่เราให้ใจ D  ทุ่มเทเท่าไรE ก็ไม่เห็นAค่า F#  อยากบอกเธอนะว่ามันเจ็Bmบและทรมาน D  กับการที่เธอเดินจากไปE

เธอคงไม่รู้D..เลEย.. ว่าคนที่รัC#mกเธอแทบตาF#mว่าเขาDจะเป็นยังไงE กับการที่ถูกAทิ้งเธอทำกันได้D..ไงE.. ทำคนที่รัC#mกเธอจริF#mหรือทุกD ๆ สิ่งที่ทุ่Eมไป..ไม่มีAค่าพอ

G# C#m |

   อยากตัดใจให้Aลืม แต่ลืC#mมไม่ได้สักF#mวัน D  ภาพความหลัEงยังตามหลอนAใจ A  เธอคงไม่สนC#mเลย.. ว่าฉัF#mนจะเป็นอย่างไร D  คนที่หมดใจE เขาคงไม่แคAร์

* | ** |

D E | C#m F#m |D E | A |

** |

หรือทุกD ๆ สิ่งที่ทุ่Eมไป..ไม่มีAค่าเลยฟังเพลง - เธอคงไม่รู้ วงจำเป็นฯ - YouTube

เนื้อเพลง เธอคงไม่รู้ วงจำเป็นฯ จากคนที่รักกัน จากคนที่เคยสัญญา ว่าตราบชั่วดินฟ้าจะไม่เปลี่ยนใจ แต่สุดท้ายเธอก็ลืม และสุดท้ายเธอก็ทิ้งไป คนที่เสียใจก็คือตัวฉัน เจ็บปวดใจนัก เมื่อคนที่รักที่เราให้ใจ ทุ่มเทเท่าไร ก็ไม่เห็นค่า อยากบอกเธอนะว่ามันเจ็บและทรมาน กับการที่เธอเดินจากไป เธอคงไม่รู้เลย ว่าคนที่รักเธอแทบตาย ว่าเขาจะเป็นยังไง กับการที่ถูกทิ้ง เธอทำกันได้ไง ทำคนที่รักเธอจริง หรือทุกๆสิ่งที่ทุ่มไปไม่มีค่าพอ อยากตัดใจให้ลืม แต่ลืมไม่ได้สักวัน ภาพความหลังยังตามหลอนใจ เธอคงไม่สนเลย ว่าฉันจะเป็นอย่างไร คนที่หมดใจ เขาคงไม่แคร์ หรือทุกๆสิ่งที่ทุ่มไปไม่มีค่าเลย