เธอยังสวยเหมือนเดิม

  สิงโต นำโชค   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เธอยังสวยเหมือนเดิม สิงโต นำโชค
เนื้อร้อง: นำโชค ทะนัดรัมย์ทำนอง: สิงโต นำโชค, กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์เรียบเรียง: สิงโต นำโชค, Kijjazโปรดิวเซอร์: Kijjazสังกัดค่าย: What The Duckติดต่องานแสดง: 026196099, 026185983

D Em | F#m | Em |
D Em | F#m | Em |

ดูDเหมือนฉันเพิ่งเจEmอกับเธอเมื่อF#m Emวานทั้Dงที่วันนั้นผ่าEmนมาก็หลาF#m EmยปีวันGเวลาหมุนเวียAนเปลี่ยนไปก่อนจะเดิF#mนมาถึงวันนี้BmมีEmเรื่องราวดี ๆ ที่อยู่ในใจA

เธDอยังสวยเหมือนเดิEmมที่เจอกันวัF#m EmนแรกรอยDยิ้มเธอแต่งเติEmมให้โลกฉันF#m Emสดใสนั่งมอGงดูลูกของเราAเติบโต จนวันนี้F#mกลายเป็นผู้ใหBmญ่เวลEmาช่างเดินผ่านไปA..ไวเหลือDเกิน

Am7ด้.. แDต่.. คิGด.. แล้วก็ใจหายกับเวลF#mาที่เดินผ่านไปเธอรู้Emไหม..ว่าฉันAรักเธอเหลือเกิDต่Am7อ.. ให้D.. ฉัGน.. จะแก่แค่ไหนวันพรุ่งนี้F#mอาจเดินไม่Bsus4 Bไหวแต่จะขEmอกอดเธอเอาไว้Aอย่างนี้เหมือนเดิD A

นั่งมอDงดูรูปแต่งงาEmนที่สีมันเริ่F#m Emมเก่าแต่ควาDมทรงจำของเรEmายังคงชัดF#m EmเจนอาจมีGบางทีที่หลงAลืมไปไม่ได้แสดF#mงออกมาให้เธอBmเห็นแต่รักEmเธอยังชัดเจAน..อยู่ในหัวDใจ

D Em | F#m Em |
D Em | F#m Em |

G A | F#m Bm |Em A | D |

* |

เธDอยังสวยเหมือนเดิEmมที่เจอกันวัF#m EmนแรกรอยDยิ้มเธอแต่งเติEmมให้โลกฉันสF#mดใส..ฟังเพลง - เธอยังสวยเหมือนเดิม สิงโต นำโชค - YouTube

เนื้อเพลง เธอยังสวยเหมือนเดิม สิงโต นำโชคดูเหมือนฉันเพิ่งเจอกับเธอเมื่อวาน ทั้งที่วันนั้นผ่านมาก็หลายปี วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป ก่อนจะเดินมาถึงวันนี้ มีเรื่องราวดีๆที่อยู่ในใจ เธอยังสวยเหมือนเดิมที่เจอกันวันแรก รอยยิ้มเธอแต่งเติมให้โลกฉันสดใส นั่งมองดูลูกของเราเติบโต จนวันนี้กลายเป็นผู้ใหญ่ เวลาช่างเดินผ่านไปไวเหลือเกิน ได้ แต่ คิด แล้วก็ใจหาย กับเวลาที่เดินผ่านไป เธอรู้ไหมว่าฉันรักเธอเหลือเกิน ต่อ ให้ ฉัน จะแก่แค่ไหน วันพรุ่งนี้อาจเดินไม่ไหว แต่จะขอกอดเธอเอาไว้อย่างนี้เหมือนเดิม นั่งมองดูรูปแต่งงานที่สีมันเริ่มเก่า แต่ความทรงจำของเรายังคงชัดเจน อาจมีบางทีที่หลงลืมไป ไม่ได้แสดงออกมาให้เธอเห็น แต่รักเธอยังชัดเจนอยู่ในหัวใจ เธอยังสวยเหมือนเดิมที่เจอกันวันแรก รอยยิ้มเธอแต่งเติมให้โลกฉันสดใส