วอนพ่อขุน

 ชัย สานุวัฒน์  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง วอนพ่อขุน ชัย สานุวัฒน์
สังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์

C Am | Dm Am |C G | C G |

กราบพ่อขุนราCมฯ ผมมาตาE7/Bมผู้หญิงคนAmหนึ่งเพราะความรักจึGงดั้นด้นมDmาที่รามคำแหCผู้หญิงคนนั้Amน สัมพัA7นของเราคือDmแฟนเธอมAmาเรียนรามคำแหCหลายปีแล้Dmว ไม่เห็นกลับGมา   G7

ไม่รู้เป็นไงC ตั้งแต่ไE7/Bป ไม่เคยส่งAmข่าวลืมคนบ้านGเรา พี่ชาDmยที่เฝ้าคอยหCจากกันวันนั้Amน ลาฉันA7ด้วยรอยน้ำDmตารอน้อAmงหน่อยนะพี่จ๋Cา คำสัญญGายังแว่วได้ยิC

เฝ้ารDmอ..ทางเข้Amาประตูหน้าราDmได้เจอคนงาGม..ดั่งใจแล้วหนอยุพิCเธอเปลี่ยนแปลงDmไป ทิ้งรอยคนเดิมแล้วสิ้DmควงชายมีอันจะกิCน ไม่ได้จDmนเหมือนอยู่บ้านGนา

ฝากพ่อขุนรามCฯ ช่วยดูตาE7/Bมคุ้มครองเธอด้วAmอย่าให้คนรวGย..ทำให้เธDmอต้องเสียน้ำCตาจากห้วงหัวAmใจ..ของชาA7ยไร้ปริญญDmขอจงมีสุขเถิดหนCา หนุ่มบ้านนGานั้นยอมปวดใจ

C Am | Dm G | C A7 |Dm G | C A7 |

* | ** |

C Am | Dm G | C A7 |Dm G | Cmaj7 |ฟังเพลง - วอนพ่อขุน ชัย สานุวัฒน์ - YouTube

เนื้อเพลง วอนพ่อขุน ชัย สานุวัฒน์กราบพ่อขุนรามฯ ผมมาตามผู้หญิงคนหนึ่ง เพราะความรักจึงดั้นด้นมาที่รามคำแหง ผู้หญิงคนนั้น สัมพันของเราคือแฟน เธอมาเรียนรามคำแหง หลายปีแล้ว ไม่เห็นกลับมา ไม่รู้เป็นไง ตั้งแต่ไป ไม่เคยส่งข่าว ลืมคนบ้านเรา พี่ชายที่เฝ้าคอยหา จากกันวันนั้น ลาฉันด้วยรอยน้ำตา รอน้องหน่อยนะพี่จ๋า คำสัญญายังแว่วได้ยิน เฝ้ารอทางเข้าประตูหน้าราม ได้เจอคนงามดั่งใจแล้วหนอยุพิน เธอเปลี่ยนแปลงไป ทิ้งรอยคนเดิมแล้วสิ้น ควงชายมีอันจะกิน ไม่ได้จนเหมือนอยู่บ้านนา ฝากพ่อขุนรามฯ ช่วยดูตามคุ้มครองเธอด้วย อย่าให้คนรวยทำให้เธอต้องเสียน้ำตา จากห้วงหัวใจของชายไร้ปริญญา ขอจงมีสุขเถิดหนา หนุ่มบ้านนานั้นยอมปวดใจ