ยินดีนำเสนอ

 Dr.Fuu  สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ยินดีนำเสนอ Boat Dr.Fuu โบ้ท ด็อกเตอร์ฟู
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยศพันธ์ อนันต์พิทยานนท์เรียบเรียง: สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์สังกัดค่าย: Yes! Music

G Am | G C D |
G Am | G C D |

ตั้งGแต่เจอเธอนั้น มันทำให้ฉันควบคุมหัวใจไม่ได้มอEmงทีเดียวก็รู้ว่าใช่รู้ไหAmมแค่เพียงสบตาก็ทำให้คน ๆ หนึ่งบ้าบDอและคิดไปไกล

ยิ้มGของเธอเพียงนิดทำให้ความคิดของฉันนั้นมันเตลิดคนEmอะไรยิ่งดูยิ่งใช่ตกหลุAmมรักเธอเข้าแล้ว วันนี้Dก็คงไม่แคล้วคิดถึงGเธอ

 C  ตั้งแต่เราพบกัDน มันก็เหมือBmนเปลี่ยนโลกไปทั้งEmใบ Am  จากไม่เคยรักใคDร ก็รักง่าย G C  อยากจะลองรบกวDน ชวนมาใBmช้ชีวิตร่วมกัEmนไหม   ก่อนที่คนAm ๆ หนึ่งจะขาดCใจ เพราะเพ้D

ถ้าเธอไม่รัGก วันนี้Bmก็คงจะทนEmไม่ได้ทุกคืนDฉันแทบคลั่งตาCทุรนBmทุราย ที่มันทำAmได้เพียงละเมDได้โปรGดสักครั้ง ให้ฉันBmเข้าไปที่ใจEmของเธอมันยิDนดีนำเสนC Bmอ..หัวใจAmที่พร้อมปรนเปรDอให้เธอผู้เดี(G D)ยว..

นอGนก็ไม่ค่อยนอน จะกินอะไรก็กินแทบไม่ค่อยได้ฟังEmแล้วอาจจะดูเหมือนเวอร์เฟซบุ๊Amก โซเชียลออนไลน์ที่โพสต์ไปแบบพร่ำเพ้อเพราะเธDอคนเดียวนั่นไง

ยิ้มGของเธอเพียงนิดทำให้ความคิดของฉันนั้นมันเตลิดคนEmอะไรยิ่งดูยิ่งใช่ตกหลุAmมรักเธอเข้าแล้ว คืนนี้Dก็คงไม่แคล้วคิดถึงเธอ

C | Bm Em A#m |Am D | G |
C | Bm Em A#m |Am D | G |

* | ** |

 C  ฉันขอวอนอย่างเปิดเผBmย ให้ยอEmมสาบานก็ได้Amเลย   ไม่เคยDรักใครอย่างG Am Bmนี้ โฮ้... C  ให้ฟ้าฟาดลงที่ฉัBmน ถ้ามัEmนมีเพียงสักนาAmที   ที่ฉัCนนั้นหยุดคิดถึงDเธอ

** |

C | Bm Em |Am |

ยิDนดีนำเสนอให้เธอคนเดียGว..ฟังเพลง - ยินดีนำเสนอ Boat Dr.Fuu โบ้ท ด็อกเตอร์ฟู - YouTube

เนื้อเพลง ยินดีนำเสนอ Boat Dr.Fuu โบ้ท ด็อกเตอร์ฟู ตั้งแต่เจอเธอนั้น มันทำให้ฉันควบคุมหัวใจไม่ได้ มองทีเดียวก็รู้ว่าใช่ รู้ไหมแค่เพียงสบตา ก็ทำให้คนๆหนึ่งบ้าบอและคิดไปไกล ยิ้มของเธอเพียงนิดทำให้ความคิดของฉันนั้นมันเตลิด คนอะไรยิ่งดูยิ่งใช่ ตกหลุมรักเธอเข้าแล้ว วันนี้ก็คงไม่แคล้วคิดถึงเธอ ตั้งแต่เราพบกัน มันก็เหมือนเปลี่ยนโลกไปทั้งใบ จากไม่เคยรักใคร ก็รักง่ายๆอยากจะลองรบกวน ชวนมาใช้ชีวิตร่วมกันไหม ก่อนที่คนๆหนึ่งจะขาดใจ เพราะเพ้อ ถ้าเธอไม่รัก วันนี้ก็คงจะทนไม่ได้ ทุกคืนฉันแทบคลั่งตาย ทุรนทุราย ที่มันทำได้เพียงละเมอ ได้โปรดสักครั้ง ให้ฉันเข้าไปที่ใจของเธอ มันยินดีนำเสนอ หัวใจที่พร้อมปรนเปรอให้เธอผู้เดียว นอนก็ไม่ค่อยนอน จะกินอะไรก็กินแทบไม่ค่อยได้ ฟังแล้วอาจจะดูเหมือนเวอร์ เฟซบุ๊ก โซเชียลออนไลน์ ที่โพสต์ไปแบบพร่ำเพ้อเพราะเธอคนเดียวนั่นไง ยิ้มของเธอเพียงนิดทำให้ความคิดของฉันนั้นมันเตลิด คนอะไรยิ่งดูยิ่งใช่ ตกหลุมรักเธอเข้าแล้ว คืนนี้ก็คงไม่แคล้วคิดถึงเธอ ฉันขอวอนอย่างเปิดเผย ให้ยอมสาบานก็ได้เลย ไม่เคยรักใครอย่างนี้ โฮ้ ให้ฟ้าฟาดลงที่ฉัน ถ้ามันมีเพียงสักนาที ที่ฉันนั้นหยุดคิดถึงเธอ ยินดีนำเสนอให้เธอคนเดียว