อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่ง

  KT Long Flowing   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่ง KT Long Flowing
เนื้อร้อง/ทำนอง: KT Long Flowingเรียบเรียง/ดนตรี: KT Long Flowingโปรดิวเซอร์: KT Long Flowingสังกัดค่าย: KWP Record

C | Am |Dm G | C |

ฉันCควรทำยังไง​ เมื่อเธอAmนั้นเลือกจะไปให้ดึDmง ให้รั้งเอาไว้G มันก็เหนื่อยCเกินรู้Cทุกความเป็นไป​ ที่เธAmอนั้นต้องเผชิญขอโทษDmที่ทำให้เธอได้แค่Gนี้

ก่อนที่EmเธอจะจากไปแสนAmไกลก่อนฉันEmกำลังจะเจ็บทั้งหัวAmใจรู้Emว่ายังไงก็ต้องAmไป​ จะปล่Dmอยให้เธอไปแต่อย่าลืมGมันได้ไหม

อย่างน้อยก็เวลCา​..ที่เราเคยใช้มันด้วยAmกันอย่างน้อยภาพคืนวัDmน..ที่เคยมีฉันและมีGเธออย่างน้อยก็คนหนึ่Cง..ที่มัน เคยหลง เคยรักAmเธออย่าลืมกันนะเธDmอ​ เมื่อไม่มีฉันข้าง ๆG กัน

อย่างน้อยก็น้ำตCา..ที่อาบแก้มเธอตอนเกี่ยงAmงอนอย่างน้อยก็ห้องนอDmน..ที่เคยหนุนหมอนใบเดียGวกันอย่างน้อยก็ศรัทธCา..ที่เธอเคยมีมันให้Amฉันถึงแม้จะเลิกกัDmน​ ก็ไม่เป็นไรช่วยเก็Gบ..เรื่องดี ๆ เอาไว้ได้ไหมCเธอ

เคยCเป็นคนของใจ​ คงไม่ขAmอเธอมากเกินไปเก็บมันDmเอาไว้ตรงไหน ก็แล้วแต่GเลยทุกC ๆ ความทรงจำ..ที่ฉันAmนั้นเอื้นเอ่ยไม่เคยDmได้รับจากใคร นอกจากเธG

ก่อนที่Emทุก ๆ อย่างหยุดเคลื่อAmนไหวมี่อะไEmรที่ฉันจะพอจำได้AmไหมขอบคุEmณ​ทุกอย่างที่ทำAmไว้ปล่อยให้Dmเธอไป​ แต่อย่าลืมGมันได้ไหม

* | ** |

อยากให้จดจำCแค่เรื่องดี ๆเรื่องราวมากมาAmยที่เราเคยมีเพราะอย่างน้อDmยมันก็เคยลึกซึ้งเจอกันที่ไหGน ก็จะได้นึกถึง

และอย่าเอาผมCไปเคียงเทียบมันความพยาย​Amามที่ไม่มีวันเทียบกันแค่ตอนนี้Dm คุณนั้นมองเขาดีได้พยายามบ้างไหGม คุณลองไปถามเขาที

อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่Cง ฉันเคยทุ่มเท​ ให้ทั้Amงใจที่อยากให้เก็บเอาไDmว้ เพราะไม่มีใครเคยได้Gมัน

อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่Cง คงไม่มีแล้วแบบวันAmนั้นถึงแม้เราเลิกกัDmน​ ก็ไม่เป็นไรช่วยเก็Gบ..เรื่องดี ๆ เอาไว้ได้ไหมCเธอ.. .ฟังเพลง - อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่ง KT Long Flowing - YouTube

เนื้อเพลง อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่ง KT Long Flowingฉันควรทำยังไง​ เมื่อเธอนั้นเลือกจะไป ให้ดึง ให้รั้งเอาไว้ มันก็เหนื่อยเกิน รู้ทุกความเป็นไป​ ที่เธอนั้นต้องเผชิญ ขอโทษที่ทำให้เธอได้แค่นี้ ก่อนที่เธอจะจากไปแสนไกล ก่อนฉันกำลังจะเจ็บทั้งหัวใจ รู้ว่ายังไงก็ต้องไป​ จะปล่อยให้เธอไป แต่อย่าลืมมันได้ไหม อย่างน้อยก็เวลา​ที่เราเคยใช้มันด้วยกัน อย่างน้อยภาพคืนวันที่เคยมีฉันและมีเธอ อย่างน้อยก็คนหนึ่งที่มัน เคยหลง เคยรักเธอ อย่าลืมกันนะเธอ​ เมื่อไม่มีฉันข้างๆกัน อย่างน้อยก็น้ำตาที่อาบแก้มเธอตอนเกี่ยงงอน อย่างน้อยก็ห้องนอนที่เคยหนุนหมอนใบเดียวกัน อย่างน้อยก็ศรัทธาที่เธอเคยมีมันให้ฉัน ถึงแม้จะเลิกกัน​ ก็ไม่เป็นไร ช่วยเก็บเรื่องดีๆเอาไว้ได้ไหมเธอ เคยเป็นคนของใจ​ คงไม่ขอเธอมากเกินไป เก็บมันเอาไว้ตรงไหน ก็แล้วแต่เลย ทุกๆความทรงจำที่ฉันนั้นเอื้นเอ่ย ไม่เคยได้รับจากใคร นอกจากเธอ ก่อนที่ทุกๆอย่างหยุดเคลื่อนไหว มี่อะไรที่ฉันจะพอจำได้ไหม ขอบคุณ​ทุกอย่างที่ทำไว้ ปล่อยให้เธอไป​ แต่อย่าลืมมันได้ไหม อยากให้จดจำแค่เรื่องดีๆเรื่องราวมากมายที่เราเคยมี เพราะอย่างน้อยมันก็เคยลึกซึ้ง เจอกันที่ไหน ก็จะได้นึกถึง และอย่าเอาผมไปเคียงเทียบมัน ความพยาย​ามที่ไม่มีวันเทียบกัน แค่ตอนนี้ คุณนั้นมองเขาดี ได้พยายามบ้างไหม คุณลองไปถามเขาที อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่ง ฉันเคยทุ่มเท​ ให้ทั้งใจ ที่อยากให้เก็บเอาไว้ เพราะไม่มีใครเคยได้มัน อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่ง คงไม่มีแล้วแบบวันนั้น ถึงแม้เราเลิกกัน​ ก็ไม่เป็นไร ช่วยเก็บเรื่องดีๆเอาไว้ได้ไหมเธอ