ชั่วกั่วหมา

 นารา วาซาบิ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ชั่วกั่วหมา นาราวาซาบิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เมส นครเชียงเรียบเรียง: Kathakorn Pralomติดต่องานแสดง: 0632564469

C | Am |F | G |

 C  ฮู้อยู่ดอก ว่าฮักเฮากำลังสิจบ Am  ฮู้อยู่ดอก ว่าเจ้าได้พบคนใหม่ F  ฮู้ดีว่าอ้ายต้องย่างออกไป   ถึงแม้ใจGยังฮักเจ้าอยู่

 C  บ่ต้องเว้าเหตุดอกหนา Am  บ่ต้องมาอ้างว่าเฮาไปกันบ่ไหว F  บอกอ้ายตรง ๆ ขั้นเจ้าสิไป   อย่าปล่อยเอาไว้Gให้มันค้างคา   ขั้นแม่นว่าพ้อทาCงใหม่   G

เว้Dmาความจริงออกมา อ้ายขอสัญญEmาสิบ่ระรานเขา F สิบ่ฮ้องไห้คุกเข่า สิบ่ขวางทางเจ้Fา ให้ฟ้าวไG | G

สิไปกะไปโลCดหล่า ฮักเขาหลายกะไปAmสาไปตายนำกันเถิดหนFา อ้ายสิคิดว่าแค่หมาได้Gกันสิถิ่มกะถิ่มโลดCหล่า ถึงสิผู้งามกะอย่Amสวยแค่เพียงใบหน้Fา เมดอินไชน่าอ้ายบ่เสียGดายให้เจ้าฟ้าวไปสาCหล่า   (G)

C Am | F G |
C Am | F G | C |

สิไปCกะไปติละ บ่ต้องทำท่Amาเฮ็ดหน้าหลูโตนคือเห็นFน้องฮักเขาจนฮ้องหาเหตุผลGอ้างแนวสิไปฮักเจ้าCจนขี้สิหยอด ความฮักยังจอAmดบ่ฮอดเส้นชัยเสื้อผ้าFเจ้าเก็บละไป่ส่งหนอก ส่งในG สิเก็บไว้ไห้ สิไปC Am | F Gบ่..

ความฮักCที่อ้ายหมอบให้ เจ้าบ่กะเคAmยเห็นค่าตั้งแต่Fโยนขี้ให้หมา มันยังดีกว่Gามอบฮักให้เจ้าหมายังCฮู้จักเจ้าของ แต่ว่าน้อAmงยังแล่นนำเขาโอ๊ยอ้ายกะบ่Fอยากเว้า เป็นหยังเจ้Gาคือชั่วกั่วหมาCแท้

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |

* | ** | *** |

C Am | F G | ( x2 ) | C |ฟังเพลง - ชั่วกั่วหมา นารา วาซาบิ - YouTube

เนื้อเพลง undefinedชั่วกั่วหมา นาราวาซาบิ ฮู้อยู่ดอก ว่าฮักเฮากำลังสิจบ ฮู้อยู่ดอก ว่าเจ้าได้พบคนใหม่ ฮู้ดีว่าอ้ายต้องย่างออกไป ถึงแม้ใจยังฮักเจ้าอยู่ บ่ต้องเว้าเหตุดอกหนา บ่ต้องมาอ้างว่าเฮาไปกันบ่ไหว บอกอ้ายตรงๆขั้นเจ้าสิไป อย่าปล่อยเอาไว้ให้มันค้างคา ขั้นแม่นว่าพ้อทางใหม่ เว้าความจริงออกมา อ้ายขอสัญญาสิบ่ระรานเขา สิบ่ฮ้องไห้คุกเข่า สิบ่ขวางทางเจ้า ให้ฟ้าวไป สิไปกะไปโลดหล่า ฮักเขาหลายกะไปสา ไปตายนำกันเถิดหนา อ้ายสิคิดว่าแค่หมาได้กัน สิถิ่มกะถิ่มโลดหล่า ถึงสิผู้งามกะอย่า สวยแค่เพียงใบหน้า เมดอินไชน่าอ้ายบ่เสียดาย ให้เจ้าฟ้าวไปสาหล่า สิไปกะไปติละ บ่ต้องทำท่าเฮ็ดหน้าหลูโตน คือเห็นน้องฮักเขาจนฮ้องหาเหตุผลอ้างแนวสิไป ฮักเจ้าจนขี้สิหยอด ความฮักยังจอดบ่ฮอดเส้นชัย เสื้อผ้าเจ้าเก็บละไป่ ส่งหนอก ส่งใน สิเก็บไว้ไห้ สิไปบ่ ความฮักที่อ้ายหมอบให้ เจ้าบ่กะเคยเห็นค่า ตั้งแต่โยนขี้ให้หมา มันยังดีกว่ามอบฮักให้เจ้า หมายังฮู้จักเจ้าของ แต่ว่าน้องยังแล่นนำเขา โอ๊ยอ้ายกะบ่อยากเว้า เป็นหยังเจ้าคือชั่วกั่วหมาแท้