1 Word ( 1 คำ )

  One Night   T-ADS   The Days   Tz A   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง 1Word (1คำ) The Days x One Night x Tz A x T ADS

Dm | A# |F | C |
Dm | A# |F | C |
Dm | A# |F | C |
Dm | A# |F | C |

คำว่ารัDmกคำเดียว มันจบตอนไหA#ไม่ต้องพูดว่ารัFก ถ้าเธอนั้นยังไม่เข้าใจCพูดว่ารักDmคนเดียว เก็บมาช้ำA#คนเดียวก็เธอไปแล้Fว เดินเลยให้เธอนั้นหายCไป

ปล่อยให้คำว่ารัDmกมันกลายเป็นวลีฮิตเธอไม่รับรักA#เธอบอกว่า fxck that shxtน้ำตามันเกยอFก ผมเลยไม่อยากจะ speakสันยาจากนี้ไปC จะไม่ทักเธออีกทั้งชีวิต

มิอาจจะกล่Dmาว ตำนานกลอน ตำนานรักเพื่อนก็ดีอยู่แล้A#ว ไม่งั้นก็ห่างกันสักพักเป็นได้แค่ best frieFnd แต่มึงไม่ได้เป็นผัวครับเรื่องคงเป็นแค่เส้นขนาCน No โคจรสุริยจักร

เฉกเช่นลำตัDmด ที่มีพระเอกกับตัวร้ายผมมันแย่เสมA#อ เธอมองว่าไม่มีใครคล้ายน้ำตาที่กลั้นเอาไว้F ก็ไหลหยดจากเบ้าซ้ายสิ้นสุดในคำสบCถ พอถึงตอนจบ ต้องแยกย้าย

เก็บทุกเรื่องราDmว เอาไว้เป็นความทรงจำความรักที่ผมให้ไปA# จะอยู่กับเธอจนชั่วนิรันทร์คำมันอาจไม่แพงF เป็นคำแสลง gril only oneผมหวังดีเสมCอ จะอยู่กับเธอในทุก ๆ จันทร์

ขอโทDmษที่คิดถึงเธอบางครั้งมันลืมไม่ได้A# เจ็บใจประมาณนั้นเป็นแค่ขี้แพ้F ไอ้ฉันต้องทนช้ำแค่เธอไม่แCล ไอ้ฉันไม่ตายมั้ง

กลัวว่าวัDmนหนึ่งเธอจะหายไปกลัวว่าเรื่A#องของเธอจะหายไปเก็บน้ำตFา ถ้าไม่อยากช้ำใจแค่เธอไม่เอCา แค่นี้กูไม่ตาย

* |

มีแต่คำสบDmถที่ผมจดในน้ำตาว่าเรื่องราวทั้งหมA#ดมันเป็นกฏของเวลาจะทำอีกกี่สิบเพลFง ก็มีเธออยู่ในทุก ๆ บาร์แต่กูก็แร็ปแทบเป็นแทบตาCย เธอก็ไม่คืนย้อนมา

ให้มันเป็นโชคชะตDmา ถึงเวลานับถอยหลังก็คนมันอยากจะไปA# คงหมดสิ้นแล้วความหวังคำว่ารักปลอม ๆF ที่คนอย่างผมเคยวาดฝันทุกความรู้สึกแย่ ๆC ที่ตัวเธอเคยฝากฝัง

เหมือนในหนังตอนจDmบ ไม่มีผมอยู่ในบทเธอทิ้งผมไปก็ได้A# ถ้าใจผมมันสกปรกเธอบอกว่าผมไม่ดีF แต่ที่เธอทำก็เหมือนกันหมดในตอนสุดท้ายแล้วเธอก็หาCปล่อยรักให้กลายเป็นเรื่องตลก

ถ้าคำว่ารักDmเป็นเพียงแค่ผักปลาเธอบอกให้ฉัA#นนั้นเชื่อตลอดมาและในวันนี้Fไม่มีเธอทั้งน้ำCตา

กลัDmวว่าวันเวลาA#จะหายไปกลัวFว่าเรื่องของเธอCจะหายไป..

Dm | A# | F | C |ฟังเพลง - 1 Word (1คำ) The Days x One Night x Tz A x T-ADS - YouTube

เนื้อเพลง 1Word (1คำ) The Days x One Night x Tz A x T-ADS คำว่ารักคำเดียว มันจบตอนไหน ไม่ต้องพูดว่ารัก ถ้าเธอนั้นยังไม่เข้าใจ พูดว่ารักคนเดียว เก็บมาช้ำคนเดียว ก็เธอไปแล้ว เดินเลยให้เธอนั้นหายไป ปล่อยให้คำว่ารักมันกลายเป็นวลีฮิต เธอไม่รับรักเธอบอกว่า fxck that shxt น้ำตามันเกยอก ผมเลยไม่อยากจะ speak สันยาจากนี้ไป จะไม่ทักเธออีกทั้งชีวิต มิอาจจะกล่าว ตำนานกลอน ตำนานรัก เพื่อนก็ดีอยู่แล้ว ไม่งั้นก็ห่างกันสักพัก เป็นได้แค่ best friend แต่มึงไม่ได้เป็นผัวครับ เรื่องคงเป็นแค่เส้นขนาน No โคจรสุริยจักร เฉกเช่นลำตัด ที่มีพระเอกกับตัวร้าย ผมมันแย่เสมอ เธอมองว่าไม่มีใครคล้าย น้ำตาที่กลั้นเอาไว้ ก็ไหลหยดจากเบ้าซ้าย สิ้นสุดในคำสบถ พอถึงตอนจบ ต้องแยกย้าย เก็บทุกเรื่องราว เอาไว้เป็นความทรงจำ ความรักที่ผมให้ไป จะอยู่กับเธอจนชั่วนิรันทร์ คำมันอาจไม่แพง เป็นคำแสลง gril only one ผมหวังดีเสมอ จะอยู่กับเธอในทุกๆจันทร์ ขอโทษที่คิดถึงเธอบางครั้ง มันลืมไม่ได้ เจ็บใจประมาณนั้น เป็นแค่ขี้แพ้ ไอ้ฉันต้องทนช้ำ แค่เธอไม่แล ไอ้ฉันไม่ตายมั้ง กลัวว่าวันหนึ่งเธอจะหายไป กลัวว่าเรื่องของเธอจะหายไป เก็บน้ำตา ถ้าไม่อยากช้ำใจ แค่เธอไม่เอา แค่นี้กูไม่ตาย มีแต่คำสบถที่ผมจดในน้ำตา ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นกฏของเวลา จะทำอีกกี่สิบเพลง ก็มีเธออยู่ในทุกๆบาร์ แต่กูก็แร็ปแทบเป็นแทบตาย เธอก็ไม่คืนย้อนมา ให้มันเป็นโชคชะตา ถึงเวลานับถอยหลัง ก็คนมันอยากจะไป คงหมดสิ้นแล้วความหวัง คำว่ารักปลอมๆที่คนอย่างผมเคยวาดฝัน ทุกความรู้สึกแย่ๆที่ตัวเธอเคยฝากฝัง เหมือนในหนังตอนจบ ไม่มีผมอยู่ในบท เธอทิ้งผมไปก็ได้ ถ้าใจผมมันสกปรก เธอบอกว่าผมไม่ดี แต่ที่เธอทำก็เหมือนกันหมด ในตอนสุดท้ายแล้วเธอก็หาย ปล่อยรักให้กลายเป็นเรื่องตลก ถ้าคำว่ารักเป็นเพียงแค่ผักปลา เธอบอกให้ฉันนั้นเชื่อตลอดมา และในวันนี้ไม่มีเธอทั้งน้ำตา กลัวว่าวันเวลาจะหายไป กลัวว่าเรื่องของเธอจะหายไป