14 กุมภาฯ

  เพชร สหรัตน์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง 14กุมภาฯ เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์สังกัดค่าย: TOPLINE MUSIC

G# A# | Gm Cm A# |
G# A# | Cm A# |

14Cm กุมภาฯ วันวGmาเลนไทน์ ทุกปีCmดอกไม้เธอส่งGmมาฉัCmนได้รับข้อควาGmมเขียนว่า.. แด่G#แก้วตA#าดวงใD# A#จ..

14Cm กุมภาฯ วันวGmาเลนไทน์ ดอกไCmม้ฉันส่งให้เธGmข้อควาCmมส่งไป ได้รับGmไหมเอ่อคือฉัG#นรักเธA#อมาก ๆD#

Fmาเลนไทน์ปีนี้เธอมาลาจาGmฉัG#นไม่อยากจะเจอหน้าใคA#

14 กุมภาฯG# วันบ้าอะไรA#ทำไมฉันต้อGmงร้องไห้อย่างงี้CmไหนใคG#รบอกว่าเป็นวันดีA# วันแห่งความรัD#14 กุมภาฯG# ฉันจะบ้าตาA#เธอพาแฟนใหGmม่ให้ฉันได้รู้CmจักมัG#นก็เลยอกหัA#กวันวาเลนไD# (A#)ทน์

อยากเปลี่ยCmนเวียนเดือนให้มันGmเลื่อนผ่านเพราะฉัCmนไม่ชอบกุมภาฯGmมันCmเป็นเดือนแห่งการเสีGmยน้ำตาเดือG#นกุมภาฯA# ฉันลาทีD#

G# A# | Gm Cm |Fm A# | D# A# |

14Cm กุมภาฯ น้ำตาGmกระฉูด คนรัCmกที่สุดมาเหยียบGmใจขอCmเหตุผลที่เธอลาGmได้ไหมฉันพร้G#อมจะไปA#จากเธD# A#

14Cm กุมภาฯ วันวาGmเลนไทน์ ตาCmยก็ไม่อยากเจGmแต่ว่าฉัCmนยังรัก รักเธGmอเสมอถึงแม้G#ว่าเธA#อเปลี่ยนใจD#

* | ** | ** |

G# A# | Gm Cm |G# A# | D# |D# |ฟังเพลง - 14 กุมภาฯ เพชร สหรัตน์ - YouTube

เนื้อเพลง 14กุมภาฯ เพชร สหรัตน์ 14 กุมภาฯ วันวาเลนไทน์ ทุกปีดอกไม้เธอส่งมา ฉันได้รับข้อความเขียนว่า แด่แก้วตาดวงใจ 14 กุมภาฯ วันวาเลนไทน์ ดอกไม้ฉันส่งให้เธอ ข้อความส่งไป ได้รับไหมเอ่อ คือฉันรักเธอมากๆวาเลนไทน์ปีนี้เธอมาลาจาก ฉันไม่อยากจะเจอหน้าใคร 14 กุมภาฯ วันบ้าอะไร ทำไมฉันต้องร้องไห้อย่างงี้ ไหนใครบอกว่าเป็นวันดี วันแห่งความรัก 14 กุมภาฯ ฉันจะบ้าตาย เธอพาแฟนใหม่ให้ฉันได้รู้จัก มันก็เลยอกหักวันวาเลนไทน์ อยากเปลี่ยนเวียนเดือนให้มันเลื่อนผ่าน เพราะฉันไม่ชอบกุมภาฯ มันเป็นเดือนแห่งการเสียน้ำตา เดือนกุมภาฯ ฉันลาที 14 กุมภาฯ น้ำตากระฉูด คนรักที่สุดมาเหยียบใจ ขอเหตุผลที่เธอลาได้ไหม ฉันพร้อมจะไปจากเธอ 14 กุมภาฯ วันวาเลนไทน์ ตายก็ไม่อยากเจอ แต่ว่าฉันยังรัก รักเธอเสมอ ถึงแม้ว่าเธอเปลี่ยนใจ