14 กุมภาฯ

เพชร สหรัตน์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

14กุมภาฯ - เพชร สหรัตน์

G# A# | Gm Cm A# |
G# A# | Cm A# |

14Cm กุมภาฯ วันวGmาเลนไทน์ ทุกปีCmดอกไม้เธอส่งGmมาฉัCmนได้รับข้อควาGmมเขียนว่า.. แด่G#แก้วตA#าดวงใD# A#จ..

14Cm กุมภาฯ วันวGmาเลนไทน์ ดอกไCmม้ฉันส่งให้เธGmข้อควาCmมส่งไป ได้รับGmไหมเอ่อคือฉัG#นรักเธA#อมาก ๆD#

Fmาเลนไทน์ปีนี้เธอมาลาจาGmฉัG#นไม่อยากจะเจอหน้าใคA#

14 กุมภาฯG# วันบ้าอะไรA#ทำไมฉันต้อGmงร้องไห้อย่างงี้CmไหนใคG#รบอกว่าเป็นวันดีA# วันแห่งความรัD#14 กุมภาฯG# ฉันจะบ้าตาA#เธอพาแฟนใหGmม่ให้ฉันได้รู้CmจักมัG#นก็เลยอกหัA#กวันวาเลนไD# (A#)ทน์

อยากเปลี่ยCmนเวียนเดือนให้มันGmเลื่อนผ่านเพราะฉัCmนไม่ชอบกุมภาฯGmมันCmเป็นเดือนแห่งการเสีGmยน้ำตาเดือG#นกุมภาฯA# ฉันลาทีD#

G# A# | Gm Cm |Fm A# | D# A# |

14Cm กุมภาฯ น้ำตาGmกระฉูด คนรัCmกที่สุดมาเหยียบGmใจขอCmเหตุผลที่เธอลาGmได้ไหมฉันพร้G#อมจะไปA#จากเธD# A#

14Cm กุมภาฯ วันวาGmเลนไทน์ ตาCmยก็ไม่อยากเจGmแต่ว่าฉัCmนยังรัก รักเธGmอเสมอถึงแม้G#ว่าเธA#อเปลี่ยนใจD#

* | ** | ** |

G# A# | Gm Cm |G# A# | D# |D# |14 กุมภาฯ - เพชร สหรัตน์