หมากเกมนี้

  25hours   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หมากเกมนี้ 25hours
เนื้อร้อง: สุรักษ์ สุขเสวีทำนอง: ชาตรี คงสุวรรณเรียบเรียง: 25hours

F#m |

หากลืมฉันได้ไม่ลำบากเธอก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจ...

F#m | F#m B |F#m | F#m E D |

 A  คนที่เป็นอดีต เธBmอก็ยังไม่ลืม D  เธอนั้นยังมีใจให้กับAเขา A  ทำ ฉันทำทุกอย่าง ให้เธอBmนั้นลืมเรื่องเก่า D  แต่มันไม่มีประโยชน์อะไรE

 F#m  แล้วเมื่อวันAหนึ่ง เขาDจะกลับเข้ามA F#m  ฉันก็รู้Aว่า.. เธDอรู้สึกเช่นไรE F#m  แม้ไม่ต้อAงบอก ก็พอDที่จะเข้าใจA   ในBmแววตาของเธอมันบอกอย่างนั้E | Eน...

หมากเกมนี้F#mฉันก็รู้..ว่าจะต้อEงลงเอยอย่างไรไม่ต้องรBmอให้จบเกม  ฉันก็พร้อF#mมจะยอมตัดใจหากลืมฉัDนได้ไม่ลำAบาก  เธอก็ควDรจะจากฉันไปAส่วนตัวฉัBmนพอเข้าใจ ฉันมันแBmค่ทาAงผ่าน..

F#m | F#m E D |

 A  วันที่ใจเธอเจ็บ เธBmอก็ดึงฉันมา D  เพียงเพื่อลืมเวลาที่ปวดAร้าว.. A  ทำเพื่อเธอเท่าไหร่ ก็คงBmไม่เหมือนคนเก่า D  เป็นแค่เพียงคนคั่นเวลEา..

* | ** |

F#m | F#m |F#m | F#m |

F#m A F#m B | F#m A |
F#m A F#m B | F#m A |
F#m A F#m B | F#m A |
F#m A F#m B | F#m A |

 D  แล้วเมื่อวันAหนึ่ง เขาDจะกลับเข้ามA D  ฉันก็รู้Aว่า.. เธDอรู้สึกเช่นไรE F#m  แม้ไม่ต้อAงบอก ก็พอDที่จะเข้าใจA   ในBmแววตาของเธอมันบอกอย่างนั้E | Eน...

** |

F#m E/G# | A Bm C#m D |

   คนEมันรักจริง รักF#mจนลืมเจ็บใจ E  ให้เธอนั้นใช้เป็นทางF#mผ่าน..คอร์ดเพลง หมากเกมนี้ 25hours

เนื้อเพลง หมากเกมนี้ 25hours หากลืมฉันได้ไม่ลำบาก เธอก็ควรจะจากฉันไป ส่วนตัวฉันพอเข้าใจ คนที่เป็นอดีต เธอก็ยังไม่ลืม เธอนั้นยังมีใจให้กับเขา ทำ ฉันทำทุกอย่าง ให้เธอนั้นลืมเรื่องเก่า แต่มันไม่มีประโยชน์อะไร แล้วเมื่อวันหนึ่ง เขาจะกลับเข้ามา ฉันก็รู้ว่า เธอรู้สึกเช่นไร แม้ไม่ต้องบอก ก็พอที่จะเข้าใจ ในแววตาของเธอมันบอกอย่างนั้น หมากเกมนี้ฉันก็รู้ ว่าจะต้องลงเอยอย่างไร ไม่ต้องรอให้จบเกม ฉันก็พร้อมจะยอมตัดใจ หากลืมฉันได้ไม่ลำบาก เธอก็ควรจะจากฉันไป ส่วนตัวฉันพอเข้าใจ ฉันมันแค่ทางผ่าน วันที่ใจเธอเจ็บ เธอก็ดึงฉันมา เพียงเพื่อลืมเวลาที่ปวดร้าว ทำเพื่อเธอเท่าไหร่ ก็คงไม่เหมือนคนเก่า เป็นแค่เพียงคนคั่นเวลา แล้วเมื่อวันหนึ่ง เขาจะกลับเข้ามา ฉันก็รู้ว่า เธอรู้สึกเช่นไร แม้ไม่ต้องบอก ก็พอที่จะเข้าใจ ในแววตาของเธอมันบอกอย่างนั้น คนมันรักจริง รักจนลืมเจ็บใจ ให้เธอนั้นใช้เป็นทางผ่าน