ไม่ควรสู้กับใคร (AFK)

  PubzTime   R Bell   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่ควรสู้กับใคร (AFK) R Bell FT. PubzTime (Prod. PANUVUT BEAT)
ดนตรี: PANUVUT BEAT

D Bm | G A |
D Bm | G A |

AFK ในแรงDค์ Ya  รู้ยังไงก็แพ้Bm Yaฉันควรอยู่เฉย ๆG Ay  ไม่ควรสู้กับใคAAFK ในแรงDค์ Ya  รู้ยังไงก็แพ้Bm Yaฉันควรอยู่เฉย ๆG Ay  ไม่ควรสู้กับใคA

ปลอบใจไปก็เท่านั้Dน ยังไงเธอก็ไม่ฟัBmจะไปฉันก็ไม่รั้Gง เข้าใจว่าเธอจะไปAสู้ไปก็เท่านั้Dน ถ้าเธอไม่รักฉัBmขอให้เธอถึงฝั่งฝัGน ให้สมหวังนะเธA

จะไปฉันก็ไม่ฝืDน ฉันจะยืนอยู่ตรงนี้Bmดูแลตัวเองให้ดีG อ้ายคนนี้คิดฮอA

ฟ้Dาเขาคงแกล้งกัBmไม่ให้สมหวัGงระหว่างเธอกับฉัA

* |

ให้ฉันนั่งเสียDน้ำตาแทบตายเธอก็คงไม่Bmมานั่งสนใจให้นั่งคุกเข่Gา ให้นั่งขอร้องให้เธอเปลี่ยนใจA ก็ไม่มีความหมาย

ให้เธอกลับมาDมันคงไม่ง่าย เธอBmบอกว่าไม่ได้เธอบอกกับฉันGว่ายังไม่พร้อมแต่สองวันที่แล้Aวเธอไปกับใคร

ที่เธอพูดออกมาDมันมีแต่คำหลอกคนที่โกหBmกมันไม่เคยจำหรอกเธอไปเลือกอยู่กับมัGน ฉันเลยไม่อยากจะฟังในทุก ๆ คำพูAด คำหวานที่เธอบอก

ไม่มีทางที่เราสองDจะบรรจบพบกันหรอกถ้าฉันเป็นนักศึกษBmา ตอนนี้คงถือใบดรอปสุดท้ายต้องยอมแGพ้เหมือนอย่างที่ใคร ๆ บอกใครสู้ไหวก็อยู่ไปA แต่ตอนนี้ผมไปก่อนล่ะ

* |

เธอไม่ต้องกลับมDา ฉันรักษาตัวเองจนหาBmไม่อยากได้เธอมาข้างกาGยอีกต่อไป right noAw

รัDกแค่เพียงรูปกาBmย ฉันขอบาGยนะคะคนสวAเฮาบ่สมกับเธอDเลย เจ้าคนงามแม่สาวBmเอ้ยคบกันไปกะท่อGนั้น บ่กล้าหย่างใกล้ ๆA เธอ

เขาทั้งดูดีกว่าDฉัน ขอให้เธอนั้นสมBmหวังอ้ายบ่กล้าไปสู้Gเขา ได้แต่นั่งเหงาคิดAฮอดอ้ายมันเป็นคนกระDจอก อ้ายบ่กล้าไปสู้Bmดอกอ้Gายขอยอมแพ้เด้A

* |

D |คอร์ดเพลง ไม่ควรสู้กับใคร (AFK) R Bell FT. PubzTime (Prod. PANUVUT BEAT)

เนื้อเพลง ไม่ควรสู้กับใคร (AFK) R Bell FT. PubzTime (Prod. PANUVUT BEAT) AFK ในแรงค์ Ya รู้ยังไงก็แพ้ Ya ฉันควรอยู่เฉยๆAy ไม่ควรสู้กับใคร AFK ในแรงค์ Ya รู้ยังไงก็แพ้ Ya ฉันควรอยู่เฉยๆAy ไม่ควรสู้กับใคร ปลอบใจไปก็เท่านั้น ยังไงเธอก็ไม่ฟัง จะไปฉันก็ไม่รั้ง เข้าใจว่าเธอจะไป สู้ไปก็เท่านั้น ถ้าเธอไม่รักฉัน ขอให้เธอถึงฝั่งฝัน ให้สมหวังนะเธอ จะไปฉันก็ไม่ฝืน ฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ ดูแลตัวเองให้ดี อ้ายคนนี้คิดฮอด ฟ้าเขาคงแกล้งกัน ไม่ให้สมหวังระหว่างเธอกับฉัน ให้ฉันนั่งเสียน้ำตาแทบตาย เธอก็คงไม่มานั่งสนใจ ให้นั่งคุกเข่า ให้นั่งขอร้อง ให้เธอเปลี่ยนใจ ก็ไม่มีความหมาย ให้เธอกลับมามันคงไม่ง่าย เธอบอกว่าไม่ได้ เธอบอกกับฉันว่ายังไม่พร้อม แต่สองวันที่แล้วเธอไปกับใคร ที่เธอพูดออกมามันมีแต่คำหลอก คนที่โกหกมันไม่เคยจำหรอก เธอไปเลือกอยู่กับมัน ฉันเลยไม่อยากจะฟัง ในทุกๆคำพูด คำหวานที่เธอบอก ไม่มีทางที่เราสองจะบรรจบพบกันหรอก ถ้าฉันเป็นนักศึกษา ตอนนี้คงถือใบดรอป สุดท้ายต้องยอมแพ้เหมือนอย่างที่ใครๆบอก ใครสู้ไหวก็อยู่ไป แต่ตอนนี้ผมไปก่อนล่ะ เธอไม่ต้องกลับมา ฉันรักษาตัวเองจนหาย ไม่อยากได้เธอมาข้างกายอีกต่อไป right now รักแค่เพียงรูปกาย ฉันขอบายนะคะคนสวย เฮาบ่สมกับเธอเลย เจ้าคนงามแม่สาวเอ้ย คบกันไปกะท่อนั้น บ่กล้าหย่างใกล้ๆเธอ เขาทั้งดูดีกว่าฉัน ขอให้เธอนั้นสมหวัง อ้ายบ่กล้าไปสู้เขา ได้แต่นั่งเหงาคิดฮอด อ้ายมันเป็นคนกระจอก อ้ายบ่กล้าไปสู้ดอก อ้ายขอยอมแพ้เด้อ