ยังเยาว์

Anatomy Rabbit, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ยังเยาว์ ANATOMY RABBIT

C | C |F | F |
C | C |F | F |

C | C |F | F |
C | C |F | F |

   เธอCยังไม่เข้าใจ ฉันยังไม่เข้าใจ   มันFจริง ๆ หรอกควาCมรัก.. F

   เธอCนั้นแค่ต้องการ ฉันนั้นแค่ต้องการ.. F   ในควาCมรัก..  F

แต่C เรายังต้องเรียFนรู้.. อีกมากCมาย..บนโลFเรื่CองความรัFก.. ยังไม่ใช่Cคำตอบ..ในวันนี้F

เราCนั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์เราFนั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์เราCนั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์เราFนั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์

เราCนั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์เราFนั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์เราCนั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์เราFนั้นยังเยาว์เกินจะรักกัน

C | C |F | F |
C | C |F | F |

C | C |F | F |
C | C |F | F |
C | C |F | F |
C | C |F | F |

 C  ความรักที่เร็วไปอาจทำให้เจ็บFช้ำ C  ความคิดในวัยเยาว์ อาจทำเราเสีFยใจ

 C  ความรักที่เร็วไปอาจทำให้เจ็บFช้ำ C  ความคิดในวัยเยาว์ อาจทำเราเสีFยใจ

C | C |C | C |

* | ** |ยังเยาว์ ANATOMY RABBIT