ยังเยาว์

  Anatomy Rabbit   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยังเยาว์ ANATOMY RABBIT
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุพัฒน์กิจ ถวิลการเรียบเรียง: สุพัฒน์กิจ ถวิลการ, ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กรติดต่องานแสดง: 0866458367

C | C |F | F |
C | C |F | F |

C | C |F | F |
C | C |F | F |

   เธอCยังไม่เข้าใจ ฉันยังไม่เข้าใจ   มันFจริง ๆ หรอกควาCมรัก.. F

   เธอCนั้นแค่ต้องการ ฉันนั้นแค่ต้องการ.. F   ในควาCมรัก..  F

แต่C เรายังต้องเรียFนรู้.. อีกมากCมาย..บนโลFเรื่CองความรัFก.. ยังไม่ใช่Cคำตอบ..ในวันนี้F

เราCนั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์เราFนั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์เราCนั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์เราFนั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์

เราCนั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์เราFนั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์เราCนั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์เราFนั้นยังเยาว์เกินจะรักกัน

C | C |F | F |
C | C |F | F |

C | C |F | F |
C | C |F | F |
C | C |F | F |
C | C |F | F |

 C  ความรักที่เร็วไปอาจทำให้เจ็บFช้ำ C  ความคิดในวัยเยาว์ อาจทำเราเสีFยใจ

 C  ความรักที่เร็วไปอาจทำให้เจ็บFช้ำ C  ความคิดในวัยเยาว์ อาจทำเราเสีFยใจ

C | C |C | C |

* | ** |ยังเยาว์ ANATOMY RABBIT

เนื้อเพลง ยังเยาว์ ANATOMY RABBIT เธอยังไม่เข้าใจ ฉันยังไม่เข้าใจ มันจริงๆหรอกความรัก เธอนั้นแค่ต้องการ ฉันนั้นแค่ต้องการ ในความรัก แต่ เรายังต้องเรียนรู้ อีกมากมายบนโลก เรื่องความรัก ยังไม่ใช่คำตอบในวันนี้ เรานั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์ เรานั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์ เรานั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์ เรานั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์ เรานั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์ เรานั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์ เรานั้นยังเยาว์ ยังเยาว์ ยังเยาว์ เรานั้นยังเยาว์เกินจะรักกัน ความรักที่เร็วไปอาจทำให้เจ็บช้ำ ความคิดในวัยเยาว์ อาจทำเราเสียใจ ความรักที่เร็วไปอาจทำให้เจ็บช้ำ ความคิดในวัยเยาว์ อาจทำเราเสียใจ