ใกล้แต่ไปไม่ถึง

  AUNCHI   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใกล้แต่ไปไม่ถึง AUNCHI อัญชิสา
เนื้อร้อง/ทำนอง: พริกป่นเรียบเรียง: ธรรมนูญ เกตุแก้ว, เฮียหมูโปรดิวเซอร์: Nattapol Kotcharitสังกัดค่าย: WAKE MUSICติดต่องานแสดง: 0861512536, 0849028000

C | F |Am G | F |

 C  อยู่กับเวลาที่เดินผ่านไปFช้า ๆ ของเธอ   อยู่ข้าง ๆ เธEmอ.. คอยซับDmทุกความรู้สึกGมาเนิ่นนาน C  อยู่กับความหวังว่าเธอจะลืมFเรื่องราวเก่า ๆ   และคงจะหันมEm   เธอคงเห็นDmในความห่วงใยGจากคนนี้

และพร้อFมจะเริ่มต้นใหม่คิEmดที่จะเปิดใจให้..ใครAสักคน..แต่ความหวัDmงนั้นมันช่างดูเลือนลาGง บางทีก็มืดGมน

ทั้งCที่เธออยู่ใกล้ ๆ แต่ทำไมFฉันไปไม่เคยGถึงเหมือCนเราห่างกันแค่ก้าวหนึ่งแต่ทำไมFมันดูว่าแสนGไกลทั้งCที่เธออยู่ใกล้ ๆ แต่เหมือFmนว่าไม่มีทาง..ทำให้เธอรัEmก ให้หวั่นAไหวยิ่งคิDmดจะเดินเข้าไปEmเท่าไหร่ยิ่งรู้FเธอยังรอคนGไกล ๆ ของเธCออยู่ดี

C | F |Am G | F |

 C  อยู่กับคำถามที่พอจะรู้Fถึงคำตอบ   กับความจริงข้างใEm   เธอคงไม่คิGดจะลืม จะตัดใจ

* | ** |

Am G | F Em |Dm Em | F G |

** |

ที่เหมือFนว่าไม่มีวัGน..จะกลับมา

C | F |Am G | F |ใกล้แต่ไปไม่ถึง AUNCHI อัญชิสา

เนื้อเพลง ใกล้แต่ไปไม่ถึง AUNCHI อัญชิสา อยู่กับเวลาที่เดินผ่านไปช้าๆของเธอ อยู่ข้างๆเธอ คอยซับทุกความรู้สึกมาเนิ่นนาน อยู่กับความหวังว่าเธอจะลืมเรื่องราวเก่าๆและคงจะหันมา เธอคงเห็นในความห่วงใยจากคนนี้ และพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ คิดที่จะเปิดใจให้ใครสักคน แต่ความหวังนั้นมันช่างดูเลือนลาง บางทีก็มืดมน ทั้งที่เธออยู่ใกล้ๆแต่ทำไมฉันไปไม่เคยถึง เหมือนเราห่างกันแค่ก้าวหนึ่ง แต่ทำไมมันดูว่าแสนไกล ทั้งที่เธออยู่ใกล้ๆแต่เหมือนว่าไม่มีทาง ทำให้เธอรัก ให้หวั่นไหว ยิ่งคิดจะเดินเข้าไปเท่าไหร่ ยิ่งรู้เธอยังรอคนไกลๆของเธออยู่ดี อยู่กับคำถามที่พอจะรู้ถึงคำตอบ กับความจริงข้างใน เธอคงไม่คิดจะลืม จะตัดใจ ที่เหมือนว่าไม่มีวันจะกลับมา