จะอยู่เคียงข้างเธอ

  บิว กัลยาณี   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จะอยู่เคียงข้างเธอ บิว กัลยาณี อาร์ สยาม
สังกัดค่าย: อาร์สยาม

D Bm | Em |A | D D7 |
G A | D Bm |Em A | D | A7 |

ก็ใจอยากจะถาDม.. เหนื่อยไหAมวันนี้เธDกับทาAงแห่งฝันเธEmอ.. สวยงาAม แต่แสนไกDที่ต้อD7งเดินลำพัGง..คนเดีAยว ไม่มีใD Bmคร..เธอคงเหEmงา..ใช่ไหม คนA D | Dดี..

เธออาAจจะล้มลุDก.. ท้อใจAแค่กลางทาDอาจเหนื่Bmอยและสิ้นหวัEmง หมดแรAงจะก้าวไปDก็เลD7ยมีคำนี้G.. ฝากมAาให้พาD Bmไป..จากหัวใจEm.. ด้วยรัAกและหวังD A | D D7ดี..

ตะวันไม่สิ้นแสGง.. ขอเธAออย่าสิ้นหวัDเอาใBmจเป็นพลัEmง.. สร้างฝัAนกันต่อไปD..หากวันD7ใดอ่อนล้Gา เจ็บมAา ไม่มีใคDอยากบอBmกให้รู้ไว้Em.. ฉันจะอยู่Aเคียงข้างเD | Aธอ..

แค่เพียงเธอเอาฝัDน.. เขียนลAงที่หัวใDและบอBmกตัวเองไว้Em.. จะสู้AมันสุดแรDต่อให้D7ภูเขาสูGง.. กั้นควาAมหวังเป็นกำแพDถ้าใจBmไม่สิ้นแรEmง จะข้ามไปAยังฝั่งฝัDน...

D A |

D Bm | Em |A | D D7 |
G A | D Bm |Em A | D | D D7 |

* | ** |

G A | D Bm |Em A | D |คอร์ดเพลง จะอยู่เคียงข้างเธอ บิว กัลยาณี อาร์ สยาม

เนื้อเพลง จะอยู่เคียงข้างเธอ บิว กัลยาณี อาร์ สยาม ก็ใจอยากจะถาม เหนื่อยไหมวันนี้เธอ กับทางแห่งฝันเธอ สวยงาม แต่แสนไกล ที่ต้องเดินลำพัง คนเดียว ไม่มีใคร เธอคงเหงา ใช่ไหม คนดี เธออาจจะล้มลุก ท้อใจแค่กลางทาง อาจเหนื่อยและสิ้นหวัง หมดแรงจะก้าวไป ก็เลยมีคำนี้ ฝากมาให้พาไป จากหัวใจ ด้วยรักและหวังดี ตะวันไม่สิ้นแสง ขอเธออย่าสิ้นหวัง เอาใจเป็นพลัง สร้างฝันกันต่อไป หากวันใดอ่อนล้า เจ็บมา ไม่มีใคร อยากบอกให้รู้ไว้ ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอ แค่เพียงเธอเอาฝัน เขียนลงที่หัวใจ และบอกตัวเองไว้ จะสู้มันสุดแรง ต่อให้ภูเขาสูง กั้นความหวังเป็นกำแพง ถ้าใจไม่สิ้นแรง จะข้ามไปยังฝั่งฝัน