คิดถึงคนต้นทาง

  บิว กัลยาณี   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   คนไกลบ้าน   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คิดถึงคนต้นทาง บิว กัลยาณี อาร์ สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิสาท โมราเรียบเรียง: วิสาท โมราสังกัดค่าย: อาร์สยาม

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |F G | F C |

 C  โลกกลม ๆ สายลAmมเดินทาง F  เคว้งคว้าง ทิ้งต้นทาGงมาไกล C  ใครอิรู้..ว่าจะพัAmดไปที่ใด F  เต็มใจหรือGเปล่า..

 C  แต่ว่าฉันทิ้งเธAmอมาไกล F  อยู่ได้ แต่ก็เหงGา ๆ C  ใจผวา โหยหAmา..คำว่าเรา F  เหงาเหมือนเงGาไม่เคยห่C | Cาง..

คับที่อยู่ได้เว้Fอ แต่คิดถึงเธอมันอยู่ยCาก   ฝันซ้ำ ๆ ซาก ๆ Amเห็นแต่หน้าพี่บ่าว C  ยามเมื่อหัวถึงหมอFน ย้อนเห็นเรื่อGงราว C  อยู่ใต้คำสั่งเหงา ๆF พี่บ่าวเห้อสาGว..คิดCถึง..

F G | F C |
F G | F C |

 C  โลกกลม ๆ สายลAmมเดินทาง F  เคว้งคว้าง ให้ใจหวGนคำนึง C  ภาพสะท้อน เขียนกลAmอนรำพึง F  คิดถึGงคนต้นทาCง..

C | Am |F | G |
C | Am |F G | C |

* | ** |

Am | F G |C Am | F G | C |คอร์ดเพลง คิดถึงคนต้นทาง บิว กัลยาณี อาร์ สยาม

เนื้อเพลง คิดถึงคนต้นทาง บิว กัลยาณี อาร์ สยาม โลกกลมๆสายลมเดินทาง เคว้งคว้าง ทิ้งต้นทางมาไกล ใครอิรู้ ว่าจะพัดไปที่ใด เต็มใจหรือเปล่า แต่ว่าฉันทิ้งเธอมาไกล อยู่ได้ แต่ก็เหงาๆใจผวา โหยหา คำว่าเรา เหงาเหมือนเงาไม่เคยห่าง คับที่อยู่ได้เว้อ แต่คิดถึงเธอมันอยู่ยาก ฝันซ้ำๆซากๆเห็นแต่หน้าพี่บ่าว ยามเมื่อหัวถึงหมอน ย้อนเห็นเรื่องราว อยู่ใต้คำสั่งเหงาๆพี่บ่าวเห้อสาว คิดถึง โลกกลมๆสายลมเดินทาง เคว้งคว้าง ให้ใจหวนคำนึง ภาพสะท้อน เขียนกลอนรำพึง คิดถึงคนต้นทาง