เพียงสองเรา

  ขอนไม้กับเรือ   บิว กัลยาณี   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพียงสองเรา บิว กัลยาณี อาร์ สยาม
สังกัดค่าย: อาร์สยาม

Bm A | G A |Bm A | G |

 Bm  โดดเดี่ยวเดียวดาAยในท้องเล Bm  ลมพั ด ลมเAพ ไร้จุดหมาย G  น้องนุ้ยถอดใจA หมดแรงพลัD F#ง..

 Bm  พอดีพี่ชาAยมาช่วยไว้ G  มาคอยเกื้อหนุAนให้พอมีหวัง Bm  ขอนไม้ผุพัAง ยังมีใจBm..

 Bm  ปริ่ม ๆ จะจAมอยู่รอน ๆ Bm  ต้องเป็นภารAะให้พี่ชาย G  รับน้องเอาไว้A ลอยไปด้วยDกัน.. F#

 Bm  น้องนุ้ยก็เพีAยงตัวน้อย ๆ G  สองมือ สองเท้Aา วักน้ำให้ทัน Bm  เราสองช่วยกัAน ทั้งกาย และBmใจ..

 G  ต่อให้เรืAอลำใหญ่แล่นDมา..  Bm   ให้ผ่าGนเลยไป ไม่เอ่Aยคำขอร้องF#ใคร..

เปรียบกับพี่Bmเป็นแค่ขอนไม้Aจะไม่แลBmมองเรือลำไหนAโอบกอดไว้G แม้คลื่Aนลูกใหญ่ซัดDมา.. F#เปรียบกับพี่Bmเป็นแค่ขอนไม้A  สุดแต่ลGม แต่ฝน แต่ฟ้Aา..โปรดเมตตBmา.. สองเรAาไม่อยากพราBmกกัน

Bm A | Bm A |G A | D F# |
Bm A | G A |Bm A | Bm |

 Bm  โดดเดี่ยวเดียวดาAยในท้องเล Bm  ลมพัด ลมเAพ ไปตามกระแส G  น้องนุ้ยอ่อนแAอ แต่ยังซึ้งDใจ.. F#

 Bm  เพียงเรามีกัAนคอยดูแล G  ถึงยังฝั่งฝัAนหรือจมหาย Bm  ไม่ว่าอย่างไรA เราพาไปด้วBmยกัน

* | ** | ** |

Bm A | G A |Bm A | Bm |คอร์ดเพลง เพียงสองเรา บิว กัลยาณี อาร์ สยาม

เนื้อเพลง เพียงสองเรา บิว กัลยาณี อาร์ สยาม โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล ลมพั ด ลมเพ ไร้จุดหมาย น้องนุ้ยถอดใจ หมดแรงพลัง พอดีพี่ชายมาช่วยไว้ มาคอยเกื้อหนุนให้พอมีหวัง ขอนไม้ผุพัง ยังมีใจ ปริ่มๆจะจมอยู่รอนๆต้องเป็นภาระให้พี่ชาย รับน้องเอาไว้ ลอยไปด้วยกัน น้องนุ้ยก็เพียงตัวน้อยๆสองมือ สองเท้า วักน้ำให้ทัน เราสองช่วยกัน ทั้งกาย และใจ ต่อให้เรือลำใหญ่แล่นมา ให้ผ่านเลยไป ไม่เอ่ยคำขอร้องใคร เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ จะไม่แลมองเรือลำไหน โอบกอดไว้ แม้คลื่นลูกใหญ่ซัดมา เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ สุดแต่ลม แต่ฝน แต่ฟ้า โปรดเมตตา สองเราไม่อยากพรากกัน โดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเล ลมพัด ลมเพ ไปตามกระแส น้องนุ้ยอ่อนแอ แต่ยังซึ้งใจ เพียงเรามีกันคอยดูแล ถึงยังฝั่งฝันหรือจมหาย ไม่ว่าอย่างไร เราพาไปด้วยกัน