สาวรามยามเย็น

  บิว กัลยาณี   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   คนไกลบ้าน   คิดถึง   เหงา
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สาวรามยามเย็น บิว กัลยาณี อาร์ สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: สฤษดิ์ ปราบนอกสังกัดค่าย: อาร์สยาม

A C#m | F#m E |D E | A |
F#m F# | Bm E |A E | A |

คิดถึงบ้านจัAง ตอนนี้นุ้ยนั่C#mงอยู่หน้าราF#mมฯเหงาใจ วังเวEง ยามพลบค่ำDทั้งที่หน้าราEมฯ ผู้คนจอAแจ..    C#m

คิดถึงพี่บ่F#mาว คิดถึงน้องบ่าEว และพ่อแAม่แต่เพื่อความฝัEน นุ้ยไม่แคAร์ต้องจบรามฯแBmน่ แค่ไม่กี่Eปี..

คิดถึงปักษ์ใต้A ไม่ได้หลบไC#mป..นานเต็มทีF#mพ่อจ๋า แม่จ๋Eา คงสบายดีDนุ้ยอยู่ทางนี้E แม่ไม่ต้องห่A C#mวง..

แค่เหงานิดหน่F#mอยหวังเหวิดใจลอEย..อยู่กลางเมืองหลAวงมองรูปพ่อแEม่ให้ชื่นทรAวงก็หายเหงาได้EไปหลายวัAน..

สาวรามใจแกร่Dง จะขอแข่Eงกับความอ้างว้าF#mง..สาวรามฯซะอย่Dาง ใจชัEวร์ ไม่กลัว ไม่ถอF#mย..สาวรามฯคนนี้D..รู้ดีE ยังมีคนF#mคอย..พ่อแม่รอBmหน่อย นุ้ยไม่ทำให้ผิดEหวัง

คิดถึงทุกครั้Aง นุ้ยชอบมานั่C#mงอยู่หน้ารามF#mมองรถ มองไฟE ยามพลบค่ำDผู้คนหน้าราEมฯ ดั่งเพื่อนคลายAเหงา..  C#mอยากฝากดวงF#mใจ..ผ่านในEสายลมเบาBm ๆล่องลอEยไปถึงบ้านAเรา บอกกล่าEว สาวรามAฯคิดถึง..

A C#m | F#m E |D E | A |
F#m F# | Bm E |A E | A |

* | ** |

A C#m | F#m E |D E | A |คอร์ดเพลง สาวรามยามเย็น บิว กัลยาณี อาร์ สยาม

เนื้อเพลง สาวรามยามเย็น บิว กัลยาณี อาร์ สยาม คิดถึงบ้านจัง ตอนนี้นุ้ยนั่งอยู่หน้ารามฯ เหงาใจ วังเวง ยามพลบค่ำ ทั้งที่หน้ารามฯ ผู้คนจอแจ คิดถึงพี่บ่าว คิดถึงน้องบ่าว และพ่อแม่ แต่เพื่อความฝัน นุ้ยไม่แคร์ ต้องจบรามฯแน่ แค่ไม่กี่ปี คิดถึงปักษ์ใต้ ไม่ได้หลบไป นานเต็มที พ่อจ๋า แม่จ๋า คงสบายดี นุ้ยอยู่ทางนี้ แม่ไม่ต้องห่วง แค่เหงานิดหน่อย หวังเหวิดใจลอย อยู่กลางเมืองหลวง มองรูปพ่อแม่ให้ชื่นทรวง ก็หายเหงาได้ไปหลายวัน สาวรามใจแกร่ง จะขอแข่งกับความอ้างว้าง สาวรามฯซะอย่าง ใจชัวร์ ไม่กลัว ไม่ถอย สาวรามฯคนนี้ รู้ดี ยังมีคนคอย พ่อแม่รอหน่อย นุ้ยไม่ทำให้ผิดหวัง คิดถึงทุกครั้ง นุ้ยชอบมานั่งอยู่หน้ารามฯ มองรถ มองไฟ ยามพลบค่ำ ผู้คนหน้ารามฯ ดั่งเพื่อนคลายเหงา อยากฝากดวงใจ ผ่านในสายลมเบาๆล่องลอยไปถึงบ้านเรา บอกกล่าว สาวรามฯคิดถึง