หวังเหวิด

  บ.เบิ้ล สามร้อย   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หวังเหวิด บ.เบิ้ล สามร้อย

C | Am |F | G |

 C  ค่ำคืนนี้เหงาไหมAmเล่าเธอ F  คนทางนี้เหงาGจัง.. C  ไม่ได้เจอ ไม่ได้พAmบตั้งนาน F  เพียงบอกผ่านหน้าจอGมือถือ

 C  คุยทั้งเฟส ทั้งแชAmท และไลน์ F  ก็ไม่หายข้องใจGเธอจัง C  เบื่อฟังเสียงกินข้าAmวแล้วยัง F  เกือบทุกครั้งได้ยิGนเสมอ..  G

ว่าทำอะไรอยู่C ว่าสะดวกคุยหม้าAmคิดถึงมั้งหม้Fาย นอนปาไดเล่าเธGวันนี้กินแกงไหCร อยู่กับใครมั่งหม้าAmยสูอย่าให้เรารู้Fว่าหยบใคชู้เอาไว้G

กลัวแชทอยู่กับเรCา แอบคบอยู่กับใคAmหวังเหวิดจากใจF อย่าเท็จเรานะสูGบางทีก็ระแวCง อย่าหยบแหลงกับใครหลAmาวถ้ารู้เดวมีฉาFว อย่าหาว่าเราไม่เตืGอน

C | Am |F | G |
C | Am |F | G |

* | ** |

นี่แฟนเC | Am | F | G | Cรา..หวังเหวิด - บ.เบิ้ล สามร้อย

เนื้อเพลง หวังเหวิด บ.เบิ้ล สามร้อยค่ำคืนนี้เหงาไหมเล่าเธอ คนทางนี้เหงาจัง ไม่ได้เจอ ไม่ได้พบตั้งนาน เพียงบอกผ่านหน้าจอมือถือ คุยทั้งเฟส ทั้งแชท และไลน์ ก็ไม่หายข้องใจเธอจัง เบื่อฟังเสียงกินข้าวแล้วยัง เกือบทุกครั้งได้ยินเสมอ ว่าทำอะไรอยู่ ว่าสะดวกคุยหม้าย คิดถึงมั้งหม้าย นอนปาไดเล่าเธอ วันนี้กินแกงไหร อยู่กับใครมั่งหม้ายสู อย่าให้เรารู้ว่าหยบใคชู้เอาไว้ กลัวแชทอยู่กับเรา แอบคบอยู่กับใคร หวังเหวิดจากใจ อย่าเท็จเรานะสู บางทีก็ระแวง อย่าหยบแหลงกับใครหลาว ถ้ารู้เดวมีฉาว อย่าหาว่าเราไม่เตือน นี่แฟนเรา