บิ๊กสุ

  คาราบาว   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บิ๊กสุ คาราบาว

A | A |

สองผู้ยิ่งใหDญ่.. ที่ใคร ๆ รู้จักดีAนักเลงเรียกพี่D.. มีแต่คนนับถืAเขาชื่อบิ๊กสุD.. สุรพล สุรชัAแห่งวงการดนตรีEไทย อาจารย์ใหญ่ของพวกAเรา

บิ๊กเอย บิ๊กสุD.. สุรพล สุรชัAตำนานการดนตรีไEทย ที่ยุคสมัยต้องเปลี่ยนAแปลง

สุรพลคนเก่Dา.. เขาเป็นชายชาวสุAพรรณฯแต่สุรชัยพี่ท่าDน.. นั้นเป็นชาวเมืองสุAรินทร์สองคน สองแบDบ.. แยบยลแบบละคAถ้าลูกทุ่งต้อง สุEรพล.. สุรชัยเพื่อชีAวิต

บิ๊กเอย บิ๊กสุD.. สุรพล สุรชัAตำนานการดนตรีEไทย.. ที่ใคร ๆ ไม่เคยAลืม โซโล่!

A | A |A | A A# B C C# |
D | D |A | A |E | E |A | A |

สิบหปีแห่งความหลัง.. A

* |

สองผู้ยิ่งใหDญ่.. ที่ใคร ๆ รู้จักAดีนักเลงเรียกพี่D.. นักดนตรีเขานับAถือเขาชื่อบิ๊กสุD.. สุรพล สุรชัAแห่งวงการดนตรีEไทย.. สุรชัยจะโซAโล่เอ้า สุรชัย โซโล่เลย

A | A |A | A A# B C C# |
D | D |A | A |E | E |A | A |
A | A |A | A A# B C C# |
D | D |A | A |E | E |A | A | A |

บิ๊กเอยบิ๊กสุD.. สุรชัย จันทิมาAกรศิลปินพเนEจร อนุสรณ์ 14A ตุลา

เพราะสุรพลตายแล้Dว.. แต่สุรชัยยังอAยู่บางคนก็เรียกครูD.. บางคนก็เรียกอาจาAรย์ชื่อเล่นของบิ๊กสุD.. เขาชื่อ บิ๊ก หงา คาราวาAร้องเพลงมาตั้งนาEน.. ยังไม่มีบ้านจะอAยู่ วี้ว..

A | A | A |

A | A |A | A A# B C C# |
D | D |A | A |E | E |A | A |คอร์ดเพลง บิ๊กสุ คาราบาว

เนื้อเพลง บิ๊กสุ คาราบาว สองผู้ยิ่งใหญ่ ที่ใครๆรู้จักดี นักเลงเรียกพี่ มีแต่คนนับถือ เขาชื่อบิ๊กสุ สุรพล สุรชัย แห่งวงการดนตรีไทย อาจารย์ใหญ่ของพวกเรา บิ๊กเอย บิ๊กสุ สุรพล สุรชัย ตำนานการดนตรีไทย ที่ยุคสมัยต้องเปลี่ยนแปลง สุรพลคนเก่า เขาเป็นชายชาวสุพรรณฯ แต่สุรชัยพี่ท่าน นั้นเป็นชาวเมืองสุรินทร์ สองคน สองแบบ แยบยลแบบละคน ถ้าลูกทุ่งต้อง สุรพล สุรชัยเพื่อชีวิต บิ๊กเอย บิ๊กสุ สุรพล สุรชัย ตำนานการดนตรีไทย ที่ใครๆไม่เคยลืม โซโล่! สิบหปีแห่งความหลัง สองผู้ยิ่งใหญ่ ที่ใครๆรู้จักดี นักเลงเรียกพี่ นักดนตรีเขานับถือ เขาชื่อบิ๊กสุ สุรพล สุรชัย แห่งวงการดนตรีไทย สุรชัยจะโซโล่ เอ้า สุรชัย โซโล่เลย บิ๊กเอยบิ๊กสุ สุรชัย จันทิมากร ศิลปินพเนจร อนุสรณ์ 14 ตุลา เพราะสุรพลตายแล้ว แต่สุรชัยยังอยู่ บางคนก็เรียกครู บางคนก็เรียกอาจารย์ ชื่อเล่นของบิ๊กสุ เขาชื่อ บิ๊ก หงา คาราวาน ร้องเพลงมาตั้งนาน ยังไม่มีบ้านจะอยู่ วี้ว