แด่คนธรรมดา ฮักเธอสุดหัวใจ

  ไม้เมือง   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แด่คนธรรมดา ฮักเธอสุดหัวใจ ไม้เมือง
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิติ ลิ้มเจริญเรียบเรียง: บรรจง เวียงพลสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

C | Am |Dm | G |

Dm G | Em Am |Dm G | C |

ใคCรนะใคร ตี้แสAmนธรรมดาไม่มีอะไDmรเหมือนป้อจาGยในฝัCแต่ใคDmรล่ะใคGร คอยกางจ้อEmงให้กัAmในวัDmนฝนฟ้าบ่เป็นใจG

บ่มีคำC ว่าเหนื่อย ว่าท้Amอ ออกจากปากถึงต้องลำบาDmก ยากเย็นGสักเท่าใด๋Cจะผ่านภูเขDmา ทะเGล ขวากหนาEmมหรือดอกไAmม้เขDmาบ่เคGยทิ้งกัC

ทุกคืนที่นอDmน.. อยู่ในอ้อEmมแขนเธอบางทียังเผDmลอ.. นึDกว่าฝันไG | Gป..

มองตาฉัCน อีกครั้ง อีกครั้Emเธอมองเห็Fนความฮักในนั้Gน..ใช่ไหCมันจะมีให้เธAmอจนกว่าจะหมดลมหายใจEmตอบแทนความห่วงใDmยที่มีหื้อกันเรื่อยมGจับมือฉัCน อีกครั้ง อีกครั้EmกุมชีวิFตของฉันเอาไว้Gจนกว่Cา..วันที่โลกใบนี้AmจะแตกสลายไปกับตEmแด่คนธรรมDm Gดา..         ฮักเธอสุดหัวใจ

C | Am |Dm | G |

Dm G | Em Am |Dm G | C |

Cนหลายคน ตี้เขAmาว่าโชคดีที่ฝันอะไDmร ได้ดั่งใจGต้องกาCแค่เธDmอคนนี้G ที่บ่ใช่EmคนในฝัAmแต่สำคัDmญยิ่งกว่าลGมหายใจC

* | ** |

Am | Em | Dm G | Dm G | G |C |ฟังเพลง - แด่คนธรรมดา ฮักเธอสุดหัวใจ ไม้เมือง - YouTube

เนื้อเพลง แด่คนธรรมดา ฮักเธอสุดหัวใจ ไม้เมือง ใครนะใคร ตี้แสนธรรมดา ไม่มีอะไรเหมือนป้อจายในฝัน แต่ใครล่ะใคร คอยกางจ้องให้กัน ในวันฝนฟ้าบ่เป็นใจ บ่มีคำ ว่าเหนื่อย ว่าท้อ ออกจากปาก ถึงต้องลำบาก ยากเย็นสักเท่าใด๋ จะผ่านภูเขา ทะเล ขวากหนามหรือดอกไม้ เขาบ่เคยทิ้งกัน ทุกคืนที่นอน อยู่ในอ้อมแขนเธอ บางทียังเผลอ นึกว่าฝันไป มองตาฉัน อีกครั้ง อีกครั้ง เธอมองเห็นความฮักในนั้นใช่ไหม มันจะมีให้เธอจนกว่าจะหมดลมหายใจ ตอบแทนความห่วงใยที่มีหื้อกันเรื่อยมา จับมือฉัน อีกครั้ง อีกครั้ง กุมชีวิตของฉันเอาไว้จนกว่า วันที่โลกใบนี้จะแตกสลายไปกับตา แด่คนธรรมดา ฮักเธอสุดหัวใจ คนหลายคน ตี้เขาว่าโชคดี ที่ฝันอะไร ได้ดั่งใจต้องการ แค่เธอคนนี้ ที่บ่ใช่คนในฝัน แต่สำคัญยิ่งกว่าลมหายใจ