แด่คนธรรมดา ฮักเธอสุดหัวใจ

ไม้เมือง, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แด่คนธรรมดา ฮักเธอสุดหัวใจ - ไม้เมือง

C | Am |Dm | G |

Dm G | Em Am |Dm G | C |

ใคCรนะใคร ตี้แสAmนธรรมดาไม่มีอะไDmรเหมือนป้อจาGยในฝัCแต่ใคDmรล่ะใคGร คอยกางจ้อEmงให้กัAmในวัDmนฝนฟ้าบ่เป็นใจG

บ่มีคำC ว่าเหนื่อย ว่าท้Amอ ออกจากปากถึงต้องลำบาDmก ยากเย็นGสักเท่าใด๋Cจะผ่านภูเขDmา ทะเGล ขวากหนาEmมหรือดอกไAmม้เขDmาบ่เคGยทิ้งกัC

ทุกคืนที่นอDmน.. อยู่ในอ้อEmมแขนเธอบางทียังเผDmลอ.. นึDกว่าฝันไG | Gป..

มองตาฉัCน อีกครั้ง อีกครั้Emเธอมองเห็Fนความฮักในนั้Gน..ใช่ไหCมันจะมีให้เธAmอจนกว่าจะหมดลมหายใจEmตอบแทนความห่วงใDmยที่มีหื้อกันเรื่อยมGจับมือฉัCน อีกครั้ง อีกครั้EmกุมชีวิFตของฉันเอาไว้Gจนกว่Cา..วันที่โลกใบนี้AmจะแตกสลายไปกับตEmแด่คนธรรมDm Gดา..         ฮักเธอสุดหัวใจ

C | Am |Dm | G |

Dm G | Em Am |Dm G | C |

Cนหลายคน ตี้เขAmาว่าโชคดีที่ฝันอะไDmร ได้ดั่งใจGต้องกาCแค่เธDmอคนนี้G ที่บ่ใช่EmคนในฝัAmแต่สำคัDmญยิ่งกว่าลGมหายใจC

* | ** |

Am | Em | Dm G | Dm G | G |C |แด่คนธรรมดา ฮักเธอสุดหัวใจ - ไม้เมือง