กาลเวลาพิสูจน์คน

  Cocktail   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กาลเวลาพิสูจน์คน COCKTAIL ค็อกเทล Feat.ไมค์ ภิรมย์พร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: Cocktailโปรดิวเซอร์: ดนัย ธงสินธุศักดิ์สังกัดค่าย: genie records

G# Gm D# | A# |
G# Gm Cm | A# | D# |

 D#  เมื่อครั้งหนึ่งในชีวิต ฉันต้อG#งเดินทางออกไป   หนทาCmงยาวไกล.. A#  ให้ฝันนำG#ทางกาย D#  อาจมีบางทีที่ล้า ลืมตาG#ไม่เห็นจุดหมาย   ฝันยัCmงอีกไกล.. A#  ให้รักนำG#ทางใจ

 G#  โชคชะตาผลักฉันให้ล้มลง A#  แต่การเดินทางสอนฉันให้อดทน G#  ใครบางคนกระซิบเบา ๆ ผ่านลA#ม..

อยากจะกลับไปซG#บอิงไหA#ล่ใครสักคCmหลีกไปจากชีวิG#ตวกวA#น คนที่ลวงD#หลอกเดินมาไกลจนใจG#มันท้A#อ แค่เพียงรู้D#ว่ามีA#ใครรCmฉันพร้A#อมไปG#ต่อ..  A#    แม้ไกลเพียงใด

G# | D# A# |G# Gm Cm | A# |

 D#  อาจเป็นเพราะยังไม่รู้อนาG#คตเป็นอย่างไร   จะสวยงาCmมเพียงใด.. A#  หรือมืดมนG#แค่ไหน D#  ยิ่งทำให้ใจฉันกลัวไม่กล้าG#ก้าวเดินต่อไป   เมื่อฉันหวั่นไหCmวในใจ.. A#   ความหวังยังหล่อเลี้ยG#งวิญญาณ

* |

อยากจะกลับไปซG#บอิงไหA#ล่ใครสักคCmหลีกไปจากชีวิG#ตวกวA#น คนที่ลวงD#หลอกเดินมาไกลจนใจG#มันท้A#อ แค่เพียงรู้D#ว่ามีA#ใครรCmฉันพร้A#อมไปG#ต่อ..  A#   แม้ไกลเท่าไร

G# | D# |G# | A# |
G# | A# |Cm | A# |
G# | A# |Cm | A# |

* | ** |

D# | G# |D# | G# |

เดินมาไกลจนใจG#มันท้A#อ แค่เพียงรู้D#ว่ามีA#ใครรCmฉันพร้A#อมไปG#ต่อ..  A#   แม้ไกล..เท่าไรD#..

G# Gm D# | A# |
G# Gm Cm |A# | D# |กาลเวลาพิสูจน์คน COCKTAIL โอม คอกเทล Feat.ไมค์ ภิรมย์พร

เนื้อเพลง กาลเวลาพิสูจน์คน COCKTAIL ค็อกเทล Feat.ไมค์ ภิรมย์พร เมื่อครั้งหนึ่งในชีวิต ฉันต้องเดินทางออกไป หนทางยาวไกล ให้ฝันนำทางกาย อาจมีบางทีที่ล้า ลืมตาไม่เห็นจุดหมาย ฝันยังอีกไกล ให้รักนำทางใจ โชคชะตาผลักฉันให้ล้มลง แต่การเดินทางสอนฉันให้อดทน ใครบางคนกระซิบเบาๆผ่านลม อยากจะกลับไปซบอิงไหล่ใครสักคน หลีกไปจากชีวิตวกวน คนที่ลวงหลอก เดินมาไกลจนใจมันท้อ แค่เพียงรู้ว่ามีใครรอ ฉันพร้อมไปต่อ แม้ไกลเพียงใด อาจเป็นเพราะยังไม่รู้อนาคตเป็นอย่างไร จะสวยงามเพียงใด หรือมืดมนแค่ไหน ยิ่งทำให้ใจฉันกลัวไม่กล้าก้าวเดินต่อไป เมื่อฉันหวั่นไหวในใจ ความหวังยังหล่อเลี้ยงวิญญาณ อยากจะกลับไปซบอิงไหล่ใครสักคน หลีกไปจากชีวิตวกวน คนที่ลวงหลอก เดินมาไกลจนใจมันท้อ แค่เพียงรู้ว่ามีใครรอ ฉันพร้อมไปต่อ แม้ไกลเท่าไร เดินมาไกลจนใจมันท้อ แค่เพียงรู้ว่ามีใครรอ ฉันพร้อมไปต่อ แม้ไกลเท่าไร