อีขี้ฮ้าย

  สาวบ้านภู   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อีขี้ฮ้าย สาวบ้านภู
เนื้อร้อง/ทำนอง: สาวบ้านภูเรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทติดต่องานแสดง: 0877802929

Am | Am |Am | G |

C | C |C | Dm G |
C | C |C | Dm | C |

เกิดมCายังบ่ทันมีฮักดอกย้อนเฮCาละมันเป็นคนผู้ฮ้ายใจFเลยบ่กล้าฮักไผซั่นดอกDm Gหวา..

ดน ๆC จั่งมีคนน้อมาทัก บอกฮักCแล้วเขาก็จากลาแต่Fบ่ได้คึดหยังดอกหนา ย้อDmนว่าใจบ่ได้Cมัก

Fามื้อนี้..ได้คุยEmกับอ้าย หัวใจAmสั่น ๆแต่น้อDmงหวั่น ย่านอ้ายรับบ่ไG | Gด้..

ถ้าน้องอ้วCน อ้ายสิรับได้บ้อถ้าน้องดำC อ้ายสิรับได้ไหมถ้าน้องจอแบCน ต้นแขนน้องใหญ่เตี้ยตันสันคDm Gวาย..       อ้ายสิรับได้Cบ่

อยากสิถาCม กะย้อนคึดหลายย่านว่าโตCน้องบ่สมอ้ายดั้งน้องแหCมบ ปากป ขาใหญ่ อ้ายสิรับได้ไDm Gหม..ให้น้องถามอ้าCยแหน่

Am C | Am C |Am C | Dm G |

C | C |C | Dm G |
C | C |C | Dm | C |

* | ** | ** | *** |

** | *** |

น้องเป็นคนขี้Dm Gฮ้าย..    อ้ายสิฮักน้อCงบ่

C | C |C | Dm G |
C | C |C | Dm | C |ฟังเพลง - อีขี้ฮ้าย สาวบ้านภู - YouTube

เนื้อเพลง อีขี้ฮ้าย สาวบ้านภู เกิดมายังบ่ทันมีฮักดอก ย้อนเฮาละมันเป็นคนผู้ฮ้าย ใจเลยบ่กล้าฮักไผซั่นดอกหวา ดนๆจั่งมีคนน้อมาทัก บอกฮักแล้วเขาก็จากลา แต่บ่ได้คึดหยังดอกหนา ย้อนว่าใจบ่ได้มัก มามื้อนี้ได้คุยกับอ้าย หัวใจสั่นๆแต่น้องหวั่น ย่านอ้ายรับบ่ได้ ถ้าน้องอ้วน อ้ายสิรับได้บ้อ ถ้าน้องดำ อ้ายสิรับได้ไหม ถ้าน้องจอแบน ต้นแขนน้องใหญ่ เตี้ยตันสันควาย อ้ายสิรับได้บ่ อยากสิถาม กะย้อนคึดหลาย ย่านว่าโตน้องบ่สมอ้าย ดั้งน้องแหมบ ปากป ขาใหญ่ อ้ายสิรับได้ไหม ให้น้องถามอ้ายแหน่ น้องเป็นคนขี้ฮ้าย อ้ายสิฮักน้องบ่