เองจ๋า

 ปราง ปรางทิพย์  แป้งร่ำ ศิวนารี  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เองจ๋า แป้งร่ำ ศิวนารี Feat. ปราง ปรางทิพย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เหมือนเพชร อำมะระเรียบเรียง: ณัฐพงศ์ สมงามสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

F C/E | Am Gm C |
F C/E | Am Gm C |

ถ้าFเองบอกไม่รัก..คำเดีC/Eยว ข้าก็จะไปจะเสีAmยเวลาอยู่ใย อมพะนำGm ไม่จำนรรจCแค่Fเองบอกว่าเขา..คือคC/Eนที่ปรารถนาแค่เAmองกล้าสบตา เอ่ยถ่อยคำGmว่าเองจะไC

เองไม่ต้อFงเป็นห่วง..ว่าข้าจะอยู่C/Eยังไงเองไม่ต้อAmงลำบากเห็นGmใจ..  Cคนที่ข้ารักFคือเองคนเก่ามันก็แค่C/Eตายไปไม่ได้เสีAmย.. Gm Cใจ..

เองมันคบซ้อFนดั่งคนเจ้าชู้ คงจะคิดC/Eว่าข้าไม่รู้เป็นกระบืAmอที่มันคงดูไม่Gm..ออกC….

หาFแฟนใหม่ ก็แค่หาC/Eแฟนใหม่หาAmแฟนใหม่ง่ายGmกว่า..  CหาFแฟนใหม่ ก็คงหาC/Eแฟนใหม่หาAmแฟนใหม่แหละเอGm Cงจ๋า

F C/E | Am Gm |

KU ก็คงไม่ใช่Fเครื่องบำเรอชายถ้า KU ไม่ได้รัC/Eก KU ไม่ยอมพลีกายถ้าหมดใจกันแAmล้ว ไปไกล ๆ เถอะ iควายอย่าตอแหGลเทคแคร์หน้าไม่อาย

MUNG มีเมียใหFม่ ทำเป็นเรื่องง่ายดายKU จะมีผัวใหC/Eม่ บอกเลย ว่า don’t cryMUNG อย่ามาจองเวAmร KU อีกเลยในชาตินี้ให้ KU เจอคนดี ๆG บางนะ iหน้า..ฮืม..

* | ** |

หาFผัวใหม่ ก็แค่ผัC/Eวแฟนใหม่หาAmแผัวใหม่ง่าGmยกว่า.. CหาFผัวใหม่ ก็คงผัC/Eวแฟนใหม่หาAmผัวใหม่แหละเอGm Cงจ๋า

F C/E | Am Gm C |
F C/E | Am Gm C |
F C/E | Am Gm C |

** | *** |

F C/E | Am Gm C |คอร์ดเพลง เองจ๋า แป้งร่ำ ศิวนารี Feat. ปราง ปรางทิพย์

เนื้อเพลง เองจ๋า แป้งร่ำ ศิวนารี Feat. ปราง ปรางทิพย์ ถ้าเองบอกไม่รัก คำเดียว ข้าก็จะไป จะเสียเวลาอยู่ใย อมพะนำ ไม่จำนรรจา แค่เองบอกว่าเขา คือคนที่ปรารถนา แค่เองกล้าสบตา เอ่ยถ่อยคำว่าเองจะไป เองไม่ต้องเป็นห่วง ว่าข้าจะอยู่ยังไง เองไม่ต้องลำบากเห็นใจ คนที่ข้ารักคือเองคนเก่ามันก็แค่ตายไป ไม่ได้เสีย ใจ เองมันคบซ้อนดั่งคนเจ้าชู้ คงจะคิดว่าข้าไม่รู้ เป็นกระบือที่มันคงดูไม่ ออก… หาแฟนใหม่ ก็แค่หาแฟนใหม่ หาแฟนใหม่ง่ายกว่า หาแฟนใหม่ ก็คงหาแฟนใหม่ หาแฟนใหม่แหละเองจ๋า KU ก็คงไม่ใช่เครื่องบำเรอชาย ถ้า KU ไม่ได้รัก KU ไม่ยอมพลีกาย ถ้าหมดใจกันแล้ว ไปไกลๆเถอะ iควาย อย่าตอแหลเทคแคร์หน้าไม่อาย MUNG มีเมียใหม่ ทำเป็นเรื่องง่ายดาย KU จะมีผัวใหม่ บอกเลย ว่า don’t cry MUNG อย่ามาจองเวร KU อีกเลยในชาตินี้ ให้ KU เจอคนดีๆบางนะ iหน้า ฮืม หาผัวใหม่ ก็แค่ผัวแฟนใหม่ หาแผัวใหม่ง่ายกว่า หาผัวใหม่ ก็คงผัวแฟนใหม่ หาผัวใหม่แหละเองจ๋า