เฝ้าหม้อ

  เตย วีรยา   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เฝ้าหม้อ เตย วีรยา
เนื้อร้อง/ทำนอง: กษิฐศักดิ์ หนูวงค์เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: อภิชัย ชูเกื้อสังกัดค่าย: JPS Recordsติดต่องานแสดง: 0619824252, 0951511389

Em C | G D |
Em C | G D |

หนุ๊Emกกันตะบ่าว หรอCยกันตะบ่าวเอาGที่สูทำแล้วDบายใจหนุ๊Emกกันตะบ่าว หรอCยกันตะบ่าวเอาGที่สูทำแล้วDบายใจ

Em C | G D |
Em C | G D |

 Em  สาแลมันหยัCบหนักหน้า   ทุกวัGน แล ๆ ที่รักDของฉาน Em  วัน ๆ ไม่คิดCที่จะ ทำงGง ทำงาน อะไรDเลย Em  ได้แต่จับกลุ่Cมเฝ้าหม้อน้ำท่อมG   หน้าที่ที่ทำเDหมือนเคย Em  ถ้าอยู่พันนี้C พฤติกรรมนี้G เลิกกันดีหวD

สาแลหยับหนักEmแล้วหล่าว..C G  พันนี้Dน้องไม่อยากทEmนแล้วบ่าว.. C G  เราจDบกันดีหวาหม้าEmยละบ่าว.. C G  คันสูเอDาแต่เฝ้าหม้อ

Em C | G D |
Em C | G D |

 Em  ไม่รู้ดีดหม้Cาย   สาแลกลางคืGน ไม่หลับ ไม่นอD Em  ไม่ค่อยเชื่อใจC สาเราแล ๆG หวางนี้สูหยับDหลอน Em  ถ้าอยู่พันนี้C หรือว่าพันนี้Gเลิกคบกันก่อD   เลิกให้ได้Dก่อน หยุดให้ได้Dก่อน แล้วมารักกันหล่าว

* |

Em C | G D |Em C | G D |
Em C | G D |Em C | G D |

** | *** |

Em C | G D |Em C | G D |

**** | * | * |

Em C | G D | ( x4 ) | Em |เฝ้าหม้อ - เตย วีรยา

เนื้อเพลง เฝ้าหม้อ เตย วีรยา หนุ๊กกันตะบ่าว หรอยกันตะบ่าว เอาที่สูทำแล้วบายใจ หนุ๊กกันตะบ่าว หรอยกันตะบ่าว เอาที่สูทำแล้วบายใจ สาแลมันหยับหนักหน้า ทุกวัน แลๆที่รักของฉาน วันๆไม่คิดที่จะ ทำงง ทำงาน อะไรเลย ได้แต่จับกลุ่มเฝ้าหม้อน้ำท่อม หน้าที่ที่ทำเหมือนเคย ถ้าอยู่พันนี้ พฤติกรรมนี้ เลิกกันดีหวา สาแลหยับหนักแล้วหล่าว พันนี้น้องไม่อยากทนแล้วบ่าว เราจบกันดีหวาหม้ายละบ่าว คันสูเอาแต่เฝ้าหม้อ ไม่รู้ดีดหม้าย สาแลกลางคืน ไม่หลับ ไม่นอน ไม่ค่อยเชื่อใจ สาเราแลๆหวางนี้สูหยับหลอน ถ้าอยู่พันนี้ หรือว่าพันนี้เลิกคบกันก่อน เลิกให้ได้ก่อน หยุดให้ได้ก่อน แล้วมารักกันหล่าว ( x4 )