เฝ้าหม้อ

เตย วีรยา, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เฝ้าหม้อ - เตย วีรยา

Em C | G D |
Em C | G D |

หนุ๊Emกกันตะบ่าว หรอCยกันตะบ่าวเอาGที่สูทำแล้วDบายใจหนุ๊Emกกันตะบ่าว หรอCยกันตะบ่าวเอาGที่สูทำแล้วDบายใจ

Em C | G D |
Em C | G D |

 Em  สาแลมันหยัCบหนักหน้า   ทุกวัGน แล ๆ ที่รักDของฉาน Em  วัน ๆ ไม่คิดCที่จะ ทำงGง ทำงาน อะไรDเลย Em  ได้แต่จับกลุ่Cมเฝ้าหม้อน้ำท่อมG   หน้าที่ที่ทำเDหมือนเคย Em  ถ้าอยู่พันนี้C พฤติกรรมนี้G เลิกกันดีหวD

สาแลหยับหนักEmแล้วหล่าว..C G  พันนี้Dน้องไม่อยากทEmนแล้วบ่าว.. C G  เราจDบกันดีหวาหม้าEmยละบ่าว.. C G  คันสูเอDาแต่เฝ้าหม้อ

Em C | G D |
Em C | G D |

 Em  ไม่รู้ดีดหม้Cาย   สาแลกลางคืGน ไม่หลับ ไม่นอD Em  ไม่ค่อยเชื่อใจC สาเราแล ๆG หวางนี้สูหยับDหลอน Em  ถ้าอยู่พันนี้C หรือว่าพันนี้Gเลิกคบกันก่อD   เลิกให้ได้Dก่อน หยุดให้ได้Dก่อน แล้วมารักกันหล่าว

* |

Em C | G D |Em C | G D |
Em C | G D |Em C | G D |

** | *** |

Em C | G D |Em C | G D |

**** | * | * |

Em C | G D | ( x4 ) | Em |เฝ้าหม้อ - เตย วีรยา