กะฮักละเด้

  รามิล ต้นแก้ว   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กะฮักละเด้ รามิล ต้นแก้ว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง/ดนตรี: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: จอนนี่มิวสิคติดต่องานแสดง: 0968311266

D A/C# | Bm A |G | A |
G A | F#m Bm |G A | D A |

แค่บ่บอDกว่าฮู้สึกว่าฮัF#mกซื่อ ๆ ดอกเด้Bmแต่เบิ้ดมื้Dอกะคิดฮอดแค่เธF#mอ อิหลี บ่ได้Bmตั๋วคนอีหยัGงมะเป็นตาซังคักAแหน่คือบ่ฮู้F#mว่ามีคนแคร์อยู่ใกล้Bmตัวมะตาถั่Gวบ่สมหน้าตา..ผู้เปิ่นAเวิน

อยากสิบอDก อยากเว้าเหลือเกิF#mน..ว่าฮักเจ้าBmหลายย่านแต่เงาDคนพอส่ำอ้าF#mย..บ่สมแก้มใBmได้แต่กดGหัวใจยามเจ้าAโพสได้แต่กF#mดความเศร้ายามเจ้าBmท้อยามตัดพ้Emอว่าบ่มีไผAฮักเจ้าจักDคน

กะฮักแล้วเGด้ คนฮักอยู่นี้A ฮักเจ้าแล้วเBmด้ยังบ่ทันได้เทG มีแต่อยากได้เธAอ สิว่าจั่งใด๋DจากใจแฟนคลัGบ ที่อยากเป็นแฟนครัAถ้าขาดคนฮัF#mก เฮาเป็นให้กะได้Bmเด้อแต่ที่เหลืEmอมันขึ้นอยู่กับเธAอ สิฮักกันบ่น้D

G A | F#m Bm |G A | D |

อย่าไปท้Dอ ถ้าขาดกำลังใF#mจ ทางนี้ส่งไปBmหลายอยู่แค่บ่อยากDเห็นโพสเศร้าดู๋ ๆF#m คนกดไลค์มันเจ็บBmแทนถ้าอ้อมแขGนเฮาตอนนี้พอสิมีAประโยชน์อยากสิให้F#mคนโปรดมาซบBmไว้ฮักอยู่เEmด้ ฮักจนเบิดใจA แนมบ่พ้ออิหลีDบ่

G A | F#m Bm |G A | D |
G A | F#m Bm |G A | D |

* | * |

รับกันได้บ่หEm | Aนอ..         ถ้าบอกว่าฮักอีหลี

D A/C# | Bm A |G | A | D |กะฮักละเด้ - รามิล ต้นแก้ว

เนื้อเพลง กะฮักละเด้ รามิล ต้นแก้วแค่บ่บอกว่าฮู้สึกว่าฮักซื่อๆดอกเด้อ แต่เบิ้ดมื้อกะคิดฮอดแค่เธอ อิหลี บ่ได้ตั๋ว คนอีหยังมะเป็นตาซังคักแหน่ คือบ่ฮู้ว่ามีคนแคร์อยู่ใกล้ตัว มะตาถั่วบ่สมหน้าตาผู้เปิ่นเวิน อยากสิบอก อยากเว้าเหลือเกินว่าฮักเจ้าหลาย ย่านแต่เงาคนพอส่ำอ้ายบ่สมแก้มใส ได้แต่กดหัวใจยามเจ้าโพส ได้แต่กดความเศร้ายามเจ้าท้อ ยามตัดพ้อว่าบ่มีไผฮักเจ้าจักคน กะฮักแล้วเด้ คนฮักอยู่นี้ ฮักเจ้าแล้วเด้ ยังบ่ทันได้เท มีแต่อยากได้เธอ สิว่าจั่งใด๋ จากใจแฟนคลับ ที่อยากเป็นแฟนครับ ถ้าขาดคนฮัก เฮาเป็นให้กะได้เด้อ แต่ที่เหลือมันขึ้นอยู่กับเธอ สิฮักกันบ่น้อ อย่าไปท้อ ถ้าขาดกำลังใจ ทางนี้ส่งไปหลายอยู่ แค่บ่อยากเห็นโพสเศร้าดู๋ๆคนกดไลค์มันเจ็บแทน ถ้าอ้อมแขนเฮาตอนนี้พอสิมีประโยชน์ อยากสิให้คนโปรดมาซบไว้ ฮักอยู่เด้ ฮักจนเบิดใจ แนมบ่พ้ออิหลีบ่ รับกันได้บ่หนอ ถ้าบอกว่าฮักอีหลี