กะซาง (บ่งึดพอแป)

  ก๊อตซิลล่า   ปาล์มซ่า   สตริง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กะซาง (บ่งึดพอแป) ก๊อตซิลล่า & ปาล์มซ่า
เนื้อร้อง/ทำนอง: ท๊อฟฟี่เรียบเรียง: โยชิ

F# A#m | B C# |

F# A#m | B C# |
F# A#m | B | C# | C# |

อ้ายบ่ได้งึดF#เจ้าพอแป อ้ายบ่ได้แคA#mร์เจ้าจักเม็ดกะเอาที่เจ้าBสำบายใจแล้วกัC#แม่นอ้ายสิฮักF#เจ้าหลาย กะซางA#mหัวมันกะในเมื่อเจ้Bาบ่ต้องการ อ้ายสิรั้งเจ้C#า..ไว้สิแตกหยัง

F# A#m | B C# |

อ้ายรูปบ่หล่F#อ อ้ายเก็ตอยู่ พ่ออ้ายบ่รวA#mย อ้ายเก็ตอยู่อ้ายเข้าใจBที่เจ้าเลือกไปC#บ่เป็นหยังดอF#กน้องหล่า แม่นเจ้าสิถิ่มA#mอ้ายไปถิ่มอ้าBยไปมีคนใหม่ บ่เป็นหยัC#ง..

ย้านแต่Bตายป๋าท่อนั้นตั๊วผู้หญิF#สิเอาBจักหมื่นคน กะได้ตั๊C#

กะซาF#ง กะซาง กะซาง แม่นเจ้าสิถิ่มA#mอ้ายไปเจ้ามีใหBม่ อ้ายกะมีได้คือกันบ่เป็นหยัC#ง แฟร์ ๆ กันไปส่ำอ้ายBสิเอาผู้หญิง..หลายใจC#คือจั่งเจ้าหาเตะเอBาอยู่นำข้างฮั้ว กะสิบ่C#ได้..อยู่บ้F#โอ้C#ย..(อีนางเอย)

กะแล้วF#แต่เจ้า คั่นเจ้าสิไป กะขอให้เจ้าโชคดีA#mอยู่แดงมีฮี อยู่ดูมีแฮงหลาย ๆ เด้อหล่Bอย่าไปหาติดพันธ์จอบหลอยไปมีผู้ใด๋C# เอากับผู้ใด๋อีกเด้อ

 F#  อ้ายกะสิขอเอาคนใหม่คือกัA#m   ขาว ๆ อวบ ๆ โหนก ๆ นูน ๆ มาซูนD#mคีง   ต่างคBน ต่างไป อยู่ดีC#มีแฮงเด้อF#หล่า..   อีนางA#mเอย..   D#m | B

F# | A#m |D#m | B | C# |

* | ** | ** |

กะซาF#ง กะซาง กะซาง แม่นเจ้าสิถิ่มA#mอ้ายไปเจ้ามีใหBม่ อ้ายกะมีได้คือกันบ่เป็นหยัC#ง แฟร์ ๆ กันไปส่ำอ้ายBสิเอาผู้หญิง..หลายใจA#mคือจั่งเจ้D#mหาเตะเอG#mาอยู่นำข้างฮั้ว กะสิC#บ่พอได้..อยู่บ้F#โอ้C#ย..(อีนางเอย)

ส่ำสิเอG#mาผู้หญิงหลายใจหาเตะเอC#าอยู่นำข้างฮั้ว กะสิบ่พอได้..อยู่บ้อ

F# | A#m | D#m | B | ( x2 )

กะสิบ่พอได้อยู่บ้F#อ..ฟังเพลง - กะซาง (บ่งึดพอแป) ก๊อตซิลล่า & ปาล์มซ่า - YouTube

เนื้อเพลง กะซาง (บ่งึดพอแป) ก๊อตซิลล่า & ปาล์มซ่า อ้ายบ่ได้งึดเจ้าพอแป อ้ายบ่ได้แคร์เจ้าจักเม็ด กะเอาที่เจ้าสำบายใจแล้วกัน แม่นอ้ายสิฮักเจ้าหลาย กะซางหัวมัน กะในเมื่อเจ้าบ่ต้องการ อ้ายสิรั้งเจ้าไว้สิแตกหยัง อ้ายรูปบ่หล่อ อ้ายเก็ตอยู่ พ่ออ้ายบ่รวย อ้ายเก็ตอยู่ อ้ายเข้าใจที่เจ้าเลือกไป บ่เป็นหยังดอกน้องหล่า แม่นเจ้าสิถิ่มอ้ายไป ถิ่มอ้ายไปมีคนใหม่ บ่เป็นหยัง ย้านแต่ตายป๋าท่อนั้นตั๊วผู้หญิง สิเอาจักหมื่นคน กะได้ตั๊ว กะซาง กะซาง กะซาง แม่นเจ้าสิถิ่มอ้ายไป เจ้ามีใหม่ อ้ายกะมีได้คือกัน บ่เป็นหยัง แฟร์ๆกันไป ส่ำอ้ายสิเอาผู้หญิงหลายใจคือจั่งเจ้า หาเตะเอาอยู่นำข้างฮั้ว กะสิบ่ได้อยู่บ้อ โอ้ย(อีนางเอย) กะแล้วแต่เจ้า คั่นเจ้าสิไป กะขอให้เจ้าโชคดี อยู่แดงมีฮี อยู่ดูมีแฮงหลายๆเด้อหล่า อย่าไปหาติดพันธ์ จอบหลอยไปมีผู้ใด๋ เอากับผู้ใด๋อีกเด้อ อ้ายกะสิขอเอาคนใหม่คือกัน ขาวๆอวบๆโหนกๆนูนๆมาซูนคีง ต่างคน ต่างไป อยู่ดีมีแฮงเด้อหล่า อีนางเอย กะซาง กะซาง กะซาง แม่นเจ้าสิถิ่มอ้ายไป เจ้ามีใหม่ อ้ายกะมีได้คือกัน บ่เป็นหยัง แฟร์ๆกันไป ส่ำอ้ายสิเอาผู้หญิงหลายใจคือจั่งเจ้า หาเตะเอาอยู่นำข้างฮั้ว กะสิบ่พอได้อยู่บ้อ โอ้ย(อีนางเอย) ส่ำสิเอาผู้หญิงหลายใจ หาเตะเอาอยู่นำข้างฮั้ว กะสิบ่พอได้อยู่บ้อ ( x2 ) กะสิบ่พอได้อยู่บ้อ