กะซาง (บ่งึดพอแป)

ก๊อตซิลล่า, กะซาง, ปาล์มซ่า, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

กะซาง (บ่งึดพอแป) - ก๊อตซิลล่า & ปาล์มซ่า

F# A#m | B C# |

F# A#m | B C# |
F# A#m | B | C# | C# |

อ้ายบ่ได้งึดF#เจ้าพอแป อ้ายบ่ได้แคA#mร์เจ้าจักเม็ดกะเอาที่เจ้าBสำบายใจแล้วกัC#แม่นอ้ายสิฮักF#เจ้าหลาย กะซางA#mหัวมันกะในเมื่อเจ้Bาบ่ต้องการ อ้ายสิรั้งเจ้C#า..ไว้สิแตกหยัง

F# A#m | B C# |

อ้ายรูปบ่หล่F#อ อ้ายเก็ตอยู่ พ่ออ้ายบ่รวA#mย อ้ายเก็ตอยู่อ้ายเข้าใจBที่เจ้าเลือกไปC#บ่เป็นหยังดอF#กน้องหล่า แม่นเจ้าสิถิ่มA#mอ้ายไปถิ่มอ้าBยไปมีคนใหม่ บ่เป็นหยัC#ง..

ย้านแต่Bตายป๋าท่อนั้นตั๊วผู้หญิF#สิเอาBจักหมื่นคน กะได้ตั๊C#

กะซาF#ง กะซาง กะซาง แม่นเจ้าสิถิ่มA#mอ้ายไปเจ้ามีใหBม่ อ้ายกะมีได้คือกันบ่เป็นหยัC#ง แฟร์ ๆ กันไปส่ำอ้ายBสิเอาผู้หญิง..หลายใจC#คือจั่งเจ้าหาเตะเอBาอยู่นำข้างฮั้ว กะสิบ่C#ได้..อยู่บ้F#โอ้C#ย..(อีนางเอย)

กะแล้วF#แต่เจ้า คั่นเจ้าสิไป กะขอให้เจ้าโชคดีA#mอยู่แดงมีฮี อยู่ดูมีแฮงหลาย ๆ เด้อหล่Bอย่าไปหาติดพันธ์จอบหลอยไปมีผู้ใด๋C# เอากับผู้ใด๋อีกเด้อ

 F#  อ้ายกะสิขอเอาคนใหม่คือกัA#m   ขาว ๆ อวบ ๆ โหนก ๆ นูน ๆ มาซูนD#mคีง   ต่างคBน ต่างไป อยู่ดีC#มีแฮงเด้อF#หล่า..   อีนางA#mเอย..   D#m | B

F# | A#m |D#m | B | C# |

* | ** | ** |

กะซาF#ง กะซาง กะซาง แม่นเจ้าสิถิ่มA#mอ้ายไปเจ้ามีใหBม่ อ้ายกะมีได้คือกันบ่เป็นหยัC#ง แฟร์ ๆ กันไปส่ำอ้ายBสิเอาผู้หญิง..หลายใจA#mคือจั่งเจ้D#mหาเตะเอG#mาอยู่นำข้างฮั้ว กะสิC#บ่พอได้..อยู่บ้F#โอ้C#ย..(อีนางเอย)

ส่ำสิเอG#mาผู้หญิงหลายใจหาเตะเอC#าอยู่นำข้างฮั้ว กะสิบ่พอได้..อยู่บ้อ

F# | A#m | D#m | B | ( x2 )

กะสิบ่พอได้อยู่บ้F#อ..กะซาง (บ่งึดพอแป) - ก๊อตซิลล่า & ปาล์มซ่า