ถ่านไฟเก่า

  แก่น ธนพล   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถ่านไฟเก่า แก่น ธนพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: แก่น ธนพลเรียบเรียง: อีส ขอนแก่นสังกัดค่าย: สิงห์มิวสิค

A C#m | F#m E |
A C#m | F#m |Bm E | F#m E |

เอาน้ำไปดับAไฟ ไฟC#mกะมอดเป็นF#mถ่านเบิ่งEเป็นสีดำด้าAน.. แค่C#mถ่านไฟเF#mก่า.. Eบ่คิด บ่ฝัAน.. ว่าไฟC#mที่มอดเป็นF#mเถ้าเมื่อถูกEสายลมพัดBmเป่า แล้EวจะติF#m | Eดไฟ..

เป็นย้อนน้ำที่บ่หลAาย หรือย้อC#mนสายลมบังเอิF#mที่พัดEเข้ามาเผชิAญ.. กัC#mบความร้อนข้าF#mงในประทุEความร้อนที่Aมี คุกลุ่C#mนขึ้นมาทันF#mใดถ่านไฟเก่าได้Bmใจ.. ติดEไฟลุกF#mโชน..

เธDอกับเขEา.. เหมือนถ่าC#mนไฟเก่าที่ติดF#mไฟประทุBmความรักในใจE ติดไฟขึ้นAมา..มองเห็Dนแม้ในความEมืด  รู้ตัC#mวเองว่F#mา..อีกBmไม่ช้า..ต้องโดนเผาEไฟ..   E

เอาฮักสักเท่าAไร.. ราC#mดรดใจของF#mเจ้าอย่าหวัEงจะได้พบเข้Aา.. กับC#mความจริงF#mใจเมื่อเธอEรอการกลับมAา..ของถ่าC#mนไฟเก่าประทุF#mใหม่สะกิดนิดเดียวหัวBmใจ.. ติดEไฟลุกF#mโชน..

D E | C#m F#m |Bm E | A |
D E | C#m F#m |Bm E | A |

* | ** |

ฉันเลยต้องโBm Eดน..          เF#m | F#mผาใจ.. . . .เพลงถ่านไฟเก่า - แก่น ธนพล

เนื้อเพลง ถ่านไฟเก่า แก่น ธนพล เอาน้ำไปดับไฟ ไฟกะมอดเป็นถ่าน เบิ่งเป็นสีดำด้าน แค่ถ่านไฟเก่า บ่คิด บ่ฝัน ว่าไฟที่มอดเป็นเถ้า เมื่อถูกสายลมพัดเป่า แล้วจะติดไฟ เป็นย้อนน้ำที่บ่หลาย หรือย้อนสายลมบังเอิญ ที่พัดเข้ามาเผชิญ กับความร้อนข้างใน ประทุความร้อนที่มี คุกลุ่นขึ้นมาทันใด ถ่านไฟเก่าได้ใจ ติดไฟลุกโชน เธอกับเขา เหมือนถ่านไฟเก่าที่ติดไฟ ประทุความรักในใจ ติดไฟขึ้นมา มองเห็นแม้ในความมืด รู้ตัวเองว่า อีกไม่ช้าต้องโดนเผาไฟ เอาฮักสักเท่าไร ราดรดใจของเจ้า อย่าหวังจะได้พบเข้า กับความจริงใจ เมื่อเธอรอการกลับมาของถ่านไฟเก่าประทุใหม่ สะกิดนิดเดียวหัวใจ ติดไฟลุกโชน ฉันเลยต้องโดน เผาใจ