รักแท้แพ้แม่ผัว

  เก้า เกริกพล   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักแท้แพ้แม่ผัว เก้า เกริกพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: เกริกพล เพชรรัตน์เรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทติดต่องานแสดง: 0933757509

Em G | Em G |Em G | Am D | G |

G | G |G | Am D |
G | G |G | D | G |

ด่ายังเช้Gา  ไม่ต้องถามว่าแม่ใคEmก็แม่ผมไAmง  ไม่ต้องสงสัยให้มากควDามไปไหน มาไหGน  แกติดตามแรงกว่าEmเงาว่านี่แหละแม่เรAmา  ใครจะเอา ก็มาดิครัD

รักแท้Cแพ้แม่ผัว ระวังตัDว แม่ผัวทิ่มตาGรักแท้Cแพ้แม่ผัว ถ้ายังไม่ชัวDร์ อย่ามาเสี่ยงตาGโหม่เด็กเก่Emา หูดับไปสองราAmจนตอนนี้Em ยังหาแฟนใหม่ไม่ไAmด้ได้โปรดEmเถอะ พระสังกระจาAmช่วยหาลูกใภ้C.. ให้Dแม่ทีG..

G |

ปากแกเผ็ดหว่าพริกหล่Gาว  น้องสาวอย่าตกใEmแก ขึ้นอี ขึ้นไAmอ้  แต่ถึงยังไงแกก็ดีDสุดจัดปลัดบอGก  ปลัดลาออกยังบอกสุดEmจัดว่าแกนั้นปากจัAmด  แกไม่เคยขัดจัดให้ตลอDด โด้..

* |

ไอ้ไหร่Emอีนี้เป็นใคร มันมาจากไหน ตอบแม่แลถิที่บ้าEmนมันทำไอ้ไหร่ พ่อแม่เป็นใคร ตอบแม่แลถิทำนุ่Emง ขาทรง ขาสั้นแม่ว่าไม่นาน เดี๋ยวแม่ทิ่มฮี้D..

G | G |G | Am D |
G | G |G | D | D |

* |

G | G |G | Am |
G | G |G | D | G |คอร์ดเพลง รักแท้แพ้แม่ผัว เก้า เกริกพล

เนื้อเพลง รักแท้แพ้แม่ผัว เก้า เกริกพล ด่ายังเช้า ไม่ต้องถามว่าแม่ใคร ก็แม่ผมไง ไม่ต้องสงสัยให้มากความ ไปไหน มาไหน แกติดตามแรงกว่าเงา ว่านี่แหละแม่เรา ใครจะเอา ก็มาดิครับ รักแท้แพ้แม่ผัว ระวังตัว แม่ผัวทิ่มตาย รักแท้แพ้แม่ผัว ถ้ายังไม่ชัวร์ อย่ามาเสี่ยงตาย โหม่เด็กเก่า หูดับไปสองราย จนตอนนี้ ยังหาแฟนใหม่ไม่ได้ ได้โปรดเถอะ พระสังกระจาย ช่วยหาลูกใภ้ ให้แม่ที ปากแกเผ็ดหว่าพริกหล่าว น้องสาวอย่าตกใจ แก ขึ้นอี ขึ้นไอ้ แต่ถึงยังไงแกก็ดี สุดจัดปลัดบอก ปลัดลาออกยังบอกสุดจัด ว่าแกนั้นปากจัด แกไม่เคยขัดจัดให้ตลอด โด้ ไอ้ไหร่อีนี้เป็นใคร มันมาจากไหน ตอบแม่แลถิ ที่บ้านมันทำไอ้ไหร่ พ่อแม่เป็นใคร ตอบแม่แลถิ ทำนุ่ง ขาทรง ขาสั้น แม่ว่าไม่นาน เดี๋ยวแม่ทิ่มฮี้