อะไรจะดีกว่านี้

  GiFT My Project   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อะไรจะดีกว่านี้ GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศล

G | Bm |Em | C D |
G | Bm |Em | C D |G | G |

 G  อากาศกำลังพอดี    Bm    ทะเลก็เป็นสีคราม   ฟ้Emาก็ดูงดงาม ก็ดูสวยงาCมมากกว่าทุก ๆ วัDน โวะโอ G  เราอยู่ด้วยกันตรงนี้    Bm    บรรยากาศเป็นใจที่มี   เพียงฉัEmนและเธอ ฉันและเธอ C  เราอยู่กันเพียงสองคD

ไม่ต้องกาAmรอะไรอีกแล้ว อยากจะขBmอแค่เพียงเท่านี้แค่ใช้Cเวลาที่มีกับคนที่สำคัD

อะไรGที่มันจะดีไปกว่านี้Bmอีกมันก็ไม่เท่Emาในช่วงเวลาของเรา ที่อยู่Cด้วยกันตอนนี้DและมัGนจะดี จะดียิ่งกว่านี้Bmอีกหากคำว่ารักEmที่ฉันบอกเธอและเธอก็พร้อCมรับมันเอาไว้D(อยู่ในหัวใจ(G))

G | Bm |Em | C D |

 G  ก็อยากจะบอกมานาน   Bm     แต่ขาดโอกาสดี ๆ   วันนี้Emอะไร ๆ ในทุก ๆ อย่Cาง มันช่างเป็นใจD

* | ** |

G | Bm |Em | C D |
G | Bm |Em | C D |

** | ** |อะไรจะดีกว่านี้ GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

เนื้อเพลง อะไรจะดีกว่านี้ GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล อากาศกำลังพอดี ทะเลก็เป็นสีคราม ฟ้าก็ดูงดงาม ก็ดูสวยงามมากกว่าทุกๆวัน โวะโอ เราอยู่ด้วยกันตรงนี้ บรรยากาศเป็นใจที่มี เพียงฉันและเธอ ฉันและเธอ เราอยู่กันเพียงสองคน ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว อยากจะขอแค่เพียงเท่านี้ แค่ใช้เวลาที่มีกับคนที่สำคัญ อะไรที่มันจะดีไปกว่านี้อีก มันก็ไม่เท่าในช่วงเวลาของเรา ที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ และมันจะดี จะดียิ่งกว่านี้อีก หากคำว่ารักที่ฉันบอกเธอ และเธอก็พร้อมรับมันเอาไว้(อยู่ในหัวใจ) ก็อยากจะบอกมานาน แต่ขาดโอกาสดีๆวันนี้อะไรๆในทุกๆอย่าง มันช่างเป็นใจ