แบบอย่างของลูก

  GiFT My Project   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แบบอย่างของลูก GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศลติดต่องานแสดง: 089780244

G | Bm |Am D | G | G |

รู้G..ว่าลูกโชคดีแค่ไหBmได้เกิดAmในบ้านหลังนี้ ได้เกิดDมาเป็นลูกพ่อรู้G.. พ่อต้องเหนื่อยมากมายBmเท่าไรพ่อทำAmทุกอย่าง..ให้ลูDกทุกคนได้Gดี

ทุก ๆ คำCที่พ่อบอกไว้ ทุก ๆ อย่Bmางที่พ่อสอนให้จะเป็นAmแนวทางให้ลูDกก้าวเดินต่อGไปลูกทุกคCนจะเป็นคนดี ลูกทุกคBmนจะอยู่..ช่วยดูEmแลบ้านAmหลังนี้.. D  เหมือนอย่างที่พ่อได้ทำมา

G | C |G | C |

วันนี้G.. พ่อต้องเดินกลับไBmกลับไปAmสู่สรวงสวรรDค์บนฟ้าแสนGไกลแบบอย่าGงที่พ่อฝากไว้ ลูBmกจะจำไว้ในEmหัวใจ Am  คิดถึงจริง ๆD วันนี้คิดถึงGพ่อ

แบบอย่าGงที่พ่อฝากไว้ ลูBmกจะจำไว้ในEmหัวใจ Am  คิดถึงจริง ๆD วันนี้คิดถึงGพ่อ Am  คิดถึงจริง ๆD วันนี้.. คิดถึงGพ่อ..แบบอย่างของลูก GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

เนื้อเพลง แบบอย่างของลูก GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล รู้ว่าลูกโชคดีแค่ไหน ได้เกิดในบ้านหลังนี้ ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อ รู้ พ่อต้องเหนื่อยมากมายเท่าไร พ่อทำทุกอย่างให้ลูกทุกคนได้ดี ทุกๆคำที่พ่อบอกไว้ ทุกๆอย่างที่พ่อสอนให้ จะเป็นแนวทางให้ลูกก้าวเดินต่อไป ลูกทุกคนจะเป็นคนดี ลูกทุกคนจะอยู่ ช่วยดูแลบ้านหลังนี้ เหมือนอย่างที่พ่อได้ทำมา วันนี้ พ่อต้องเดินกลับไป กลับไปสู่สรวงสวรรค์บนฟ้าแสนไกล แบบอย่างที่พ่อฝากไว้ ลูกจะจำไว้ในหัวใจ คิดถึงจริงๆวันนี้คิดถึงพ่อ แบบอย่างที่พ่อฝากไว้ ลูกจะจำไว้ในหัวใจ คิดถึงจริงๆวันนี้คิดถึงพ่อ คิดถึงจริงๆวันนี้ คิดถึงพ่อ