บทเพลงแห่งความห่วงใย

  GiFT My Project   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บทเพลงแห่งความห่วงใย GiFT MY PROJECT
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศล

C | D |Bm | Em |Am | D |G | G |

ฉันเก็Gบ..ความหวังดีCใส่ไว้ในเพลงที่เธอได้เปิGความหวังดีCจากคนหนึ่งคนที่มีให้เธBmอ..ได้ทุก ๆEm วัน Am  ใส่ลงในบทเพลงนี้D

ฉันฝGาก..ความคิดถึCง ฝากไว้ในเพลงที่เธอได้ฟัGความคิดถึCง..ส่งไปให้เธอในทุก ๆ ครั้Bmง..ที่เธอได้รับEmฟัง Am  ไม่ว่าเธออยู่ที่ไหD

 Em  ไม่อยากจะฝากไปกับสายBmลม   กลัวความคิดถึAmงจะลอยลDมตกไปอยู่ตรงGไหน Em  เลยฝากความรู้สึกผ่านเพลBmงนี้ไป   ข้อความในหัAm | Amวใจ   ฝากไปให้เธDอ..ได้รับฟัDง..

หากว่าเธอนั้นเหงCาใจเมื่อไร เหงาเมื่อไรDขอให้เธอได้ฟังบทเพBmลง เพลงจากใจ ในเพลงนี้Emซ่อนเอาไว้ด้วยความหวังดีAm ความห่วงใยที่มีDให้เธอไม่เคยจะหมGดไป..  G

ฝากบทเพลงคิดถึCง และห่วงใย คอยใส่ใจDวันที่ใจของเธอเหนื่อยล้Bmา วันที่เหงา ไม่Emมีใคร..  Amฝากให้บทเพลงนี้D..เป็นตัวแทนฉันไปกอดเธGอคนดี..G

C | D |Bm | Em |Am | D |G | G |

* | ** | *** |

ฉันเก็Gบ..ความหวังดีCใส่ไว้ในเพลงที่เธอได้เปิGความหวังดีCจากคนหนึ่งคนที่มีให้เธBmอ..ได้ทุก ๆEm วัน Am  และมีให้เธDอคนเดียวเท่านั้Gน..บทเพลงแห่งความห่วงใย GiFT MY PROJECT

เนื้อเพลง บทเพลงแห่งความห่วงใย GiFT MY PROJECT ฉันเก็บความหวังดีใส่ไว้ในเพลงที่เธอได้เปิด ความหวังดีจากคนหนึ่งคนที่มีให้เธอได้ทุกๆวัน ใส่ลงในบทเพลงนี้ ฉันฝากความคิดถึง ฝากไว้ในเพลงที่เธอได้ฟัง ความคิดถึงส่งไปให้เธอในทุกๆครั้งที่เธอได้รับฟัง ไม่ว่าเธออยู่ที่ไหน ไม่อยากจะฝากไปกับสายลม กลัวความคิดถึงจะลอยลมตกไปอยู่ตรงไหน เลยฝากความรู้สึกผ่านเพลงนี้ไป ข้อความในหัวใจ ฝากไปให้เธอได้รับฟัง หากว่าเธอนั้นเหงาใจเมื่อไร เหงาเมื่อไร ขอให้เธอได้ฟังบทเพลง เพลงจากใจ ในเพลงนี้ ซ่อนเอาไว้ด้วยความหวังดี ความห่วงใยที่มีให้เธอ ไม่เคยจะหมดไป ฝากบทเพลงคิดถึง และห่วงใย คอยใส่ใจ วันที่ใจของเธอเหนื่อยล้า วันที่เหงา ไม่มีใคร ฝากให้บทเพลงนี้เป็นตัวแทนฉันไปกอดเธอคนดี ฉันเก็บความหวังดีใส่ไว้ในเพลงที่เธอได้เปิด ความหวังดีจากคนหนึ่งคนที่มีให้เธอได้ทุกๆวัน และมีให้เธอคนเดียวเท่านั้น