ฉันอยากมี

  GiFT My Project   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฉันอยากมี GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศลติดต่องานแสดง: 089780244

G Em | Am D |Bm Em | Am D | G |

ฉันอยาGกมีแฟนกับเขาEmสักคนฉันอยาAmกมีคนไว้คอDยดูแลฉันอยาBmกมีเพื่อนไว้คุยEmตอนแก่อยู่ดูแAmล..ซึ่งกันและกัDน..

ฉันอยาGกมีคนมาช่วยEmแบ่งเบาฉันอยาAmกมีคนคลายเหงDาหัวใจฉันอยาBmกมีคนไว้มอบEmดอกไม้ในวันนั้Amน วันวาDเลนไทGน์

คงจะดีBm.. ถ้ามีEmเธออยู่มาอยู่Amด้วยกันในทุกDเวลาคงจะดีBm.. ขอวอนEmเถอะฟ้าอยากได้เธAmอเป็นแฟDนสักคG

G Em | Am D |Bm Em | Am D | G |

* | ** | *** |

คงจะBm Em | Am Dดี..คงจะBm Em | Am Dดี..

*** |

คงจะดีBm.. ขอวอนEmเถอะฟ้าอยากได้เธAmอเป็นแฟDนสักคGฉันอยากมี GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

เนื้อเพลง ฉันอยากมี GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล ฉันอยากมีแฟนกับเขาสักคน ฉันอยากมีคนไว้คอยดูแล ฉันอยากมีเพื่อนไว้คุยตอนแก่ อยู่ดูแลซึ่งกันและกัน ฉันอยากมีคนมาช่วยแบ่งเบา ฉันอยากมีคนคลายเหงาหัวใจ ฉันอยากมีคนไว้มอบดอกไม้ ในวันนั้น วันวาเลนไทน์ คงจะดี ถ้ามีเธออยู่ มาอยู่ด้วยกันในทุกเวลา คงจะดี ขอวอนเถอะฟ้า อยากได้เธอเป็นแฟนสักคน คงจะดี คงจะดี คงจะดี ขอวอนเถอะฟ้า อยากได้เธอเป็นแฟนสักคน