คำว่ารักเธอเอาคืนไปแล้ว

  GiFT My Project   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คำว่ารักเธอเอาคืนไปแล้ว GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศลติดต่องานแสดง: 089780244

G | G | C | C |
G | G | C | C |

ฉันGคงทำอะไรไม่ได้มากกว่Bmานี้กับรักAmของเราที่มันDไม่อาจจะคืนGย้อนมารั้งCใจคนที่เขาจะไป ให้เขาBmเดินกลับมEmฉันต้องใช้Amน้ำตา.. D    มากเท่าไG D

ถึงGเวลาที่ต้องทำใจและยอมBmรับว่าวันAmพรุ่งนี้ ฉันDต้องเดินแค่เพียงGคนเดียวเหตุผลCของคนที่เขาจะไป ฉันBmก็พอเข้าใจEmคือหมดรักAmกัน..   D   แค่เท่านั้นGเอง

คำDว่ารัGก.. เธอเอาคืนไปEmแล้ว Am  หมดทางจะรั้Dงเธอไว้ให้กลับGมา   จบตรงนี้C คงจะมีแค่คำBmพูดร่ำลEm   ฉัAmนดีใจกับเธอBmนะ   ที่เห็Amนว่าเธอได้พDบทางเดินที่ดีGกว่า..  (D)

รู้Gมันคงไม่ง่ายที่ฉันจะตัดBmใจกับคนAmหนึ่งคน และทุกDเรื่องราวที่ผ่านGมาร้อยพันเมื่อรักCที่เธอเคยให้กันมา วันนี้BmหมดความสำคัญEmคงต้องยAm Dอม..      คืนให้เธGอไป..

* |

C | Bm |Am D | G |
C | Bm Em |Am D | G |

* |

   ฉัAmนดีใจกับเธอBmนะ   ที่เห็Amนว่าเธอได้พDบกับคนที่ดีGกว่าคำว่ารักเธอเอาคืนไปแล้ว GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

เนื้อเพลง คำว่ารักเธอเอาคืนไปแล้ว GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล ฉันคงทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ กับรักของเราที่มันไม่อาจจะคืนย้อนมา รั้งใจคนที่เขาจะไป ให้เขาเดินกลับมา ฉันต้องใช้น้ำตา มากเท่าไร ถึงเวลาที่ต้องทำใจและยอมรับ ว่าวันพรุ่งนี้ ฉันต้องเดินแค่เพียงคนเดียว เหตุผลของคนที่เขาจะไป ฉันก็พอเข้าใจ คือหมดรักกัน แค่เท่านั้นเอง คำว่ารัก เธอเอาคืนไปแล้ว หมดทางจะรั้งเธอไว้ให้กลับมา จบตรงนี้ คงจะมีแค่คำพูดร่ำลา ฉันดีใจกับเธอนะ ที่เห็นว่าเธอได้พบทางเดินที่ดีกว่า รู้มันคงไม่ง่ายที่ฉันจะตัดใจ กับคนหนึ่งคน และทุกเรื่องราวที่ผ่านมาร้อยพัน เมื่อรักที่เธอเคยให้กันมา วันนี้หมดความสำคัญ คงต้องยอม คืนให้เธอไป ฉันดีใจกับเธอนะ ที่เห็นว่าเธอได้พบกับคนที่ดีกว่า